Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

DIPLOMOVÉ PRÁCE

Prázdny

Diplomové práce

 

 

aktívna a neobsadená práca - je k dispozícii

 

aktívna a obsadená práca

 

ukončená (zrealizovaná) práca

P.č.

Zverejnenie práce

Názov témy

Stav práce

Konzultant

Kontakt

Úsek GM, útvar, DZ

Úsek VP

1

2019

Návrh na novú nedeštruktívnu metódu vyhodnotenia vád brám

aktívna a neobsadená

Ing. Richard Gašparík

917 656 130

DZ Oceliareň

Výroba

2

2021

Analýza prevádzkovania liacích a troskových vozov OC2 a návrh opatrení pre zlepšenie spoľahlivosti a životnosti 

aktívna a neobsadená

Ing. Jozef Černák 

917 952 739

DZ Oceliareň

Výroba

3

2023

Výmena induktorov zinkovej vane na PZ2

aktívna a neobsadená

Ing. Jaroslav Habala 

917 704 217

DZ ZUaOV

Výroba

1

6.10.2022

Využitie použitej ochrannej atmosféry z procesu poklopového žíhania   

aktívna a obsadená

Ing. Štefan Bardovič 

917 952 241

Podpora DZ Studená valcovňa

Výroba

2

18.10.2022

Vplyv veterných podmienok a priemyselnej činnosti na letovú prevádzku na letisku Košice 

aktívna a obsadená

Ing. Denisa Jassová

917 704 238

Environmentálna stratégia 

Inžinierske činnosti a Inovácie

3

21.10.2022

Posúdenie vhodnosti metód na stanovenie rizikových faktorov vôd produkovaných v hutníctve  

aktívna a obsadená

doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc. 

917 952 415

Výskum a vývoj 

Inžinierske činnosti a Inovácie

4

30.11.2022

Návrh technológie na spracovanie železonosných odpadov so zameraním na zníženie emisií CO2.   

aktívna a obsadená

Ing. Róbert Maliňák, PhD. 

917 952 000

DZ Vysoké pece 

Výroba

5

15.12.2022

Údržba a prevádzka pásových dopravníkov pri preprave uhlia 

aktívna a obsadená

Ing. Juraj Pristáš 

918 321 142  

Ferroenergy 

Výroba

6

27.1.2023

Aplikácia metodiky ARAMIS na vybraný zdroj ZPH v hutníckom podniku

aktívna a obsadená

Pavol Meňhért

917 952 312

Krízový manažment

Vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania

7

14.3.2023

Spracovanie odpadov vo vysokopecnom procese

aktívna a obsadená

Ing. Dušan Petro

917 704 555

DZ Vysoké pece 

Výroba

8

20.4.2023

Návrh zariadenia na bezpečný vstup do ventilovej komory kyslíkového aparátu č.7 v USSK

aktívna a obsadená

Ing. Miroslav Dudrík

918 098 007

Energie

Výroba

9

18.8.2023

Konštrukčné riešenia čistenia valcov pri výrobe oceľových zvitkov

aktívna a obsadená

Ing. Martin Šima, PhD.

917 097 559

Projekcia a konštrukcia

Inžinierske činnosti a Inovácie

10

22.9.2023

Návrh vzduchového ventilátora spalinového kotla č.2

aktívna a obsadená

Ing. Pavol Jesenský

917 704 260

DZ Oceliareň

Výroba

1

2023

Štruktúra a vlastnosti dynamo plechov pre použitie v automobilovom priemysle 

ukončená

 

 

Výskum a vývoj 

Inžinierske činnosti a Inovácie

2

2023

Implementácia správy privilegovaných účtov v produkčnom prostredí U.S.Steel Košice s.r.o.       

ukončená

 

 

IT Kybernetická bezpečnosť a compliance

IT

3

2023

Optimalizácia vsádzky do EOP s ohľadom na dekarbonizačný proces 

ukončená

 

 

DZ Vysoké pece 

Výroba

4

2023

Vývoj zahraničného obchodu vybraného podniku v súvislosti s konfliktom na Ukrajine

ukončená

 

 

Obch. controlling, marketing a strat.

Financovanie

5

2022

Optimalizácia lisovania karosárskeho výlisku s použitím numerickej simulácie

ukončená

 

 

Inovácie a stratégia   

Inžinierske činnosti a Inovácie

6

2022

Návrh plneautomatizovaného odberu vzoriek surovín na Presýpacej stanici č.2 Prípravy výroby DZ Vysoké pece U. S. Steel Košice 

ukončená

 

 

ITS 

Inžinierske činnosti a Inovácie

7

2022

Optimalizácia nákladov na náražacích peciach pri výrobe oceľových zvitkov 

ukončená

 

 

Digital Studio Europe  

IT

8

2022

Možnosti stabilizácie kalu z NS DZ SVa 

ukončená

 

 

Environment 

Inžinierske činnosti a Inovácie

9

2022

Prediktívna údržba v koncepte IIoT 4.0 

ukončená

 

 

Výskum a vývoj   

Inžinierske činnosti a Inovácie

10

2022

Energosadrovec ako vedľajší produkt na Ferroenergy s.r.o. a možnosť jeho využitia  

ukončená

 

 

Ferroenergy 

Výroba

11

2022

Modelovanie valcovania v USS     

ukončená

 

 

Procesné riadenie valcovní a finálnej výroby

IT

12

2022

Konštrukčné vylepšenie liaceho a troskového voza Oceliarne č.2    

ukončená

 

 

Údržba oceliarní 

Výroba

13

2022

Automatizácia medzioperačnej dopravy pri výrobe zvitkov a plechov   

ukončená

 

 

DZ ZUaOV 

Výroba

14

2022

Návrh zariadenia pre polohovanie horáka za účelom zefektívnenia a zvýšenia kvality pri naváraní 

ukončená

 

 

DZ Mechanika 

Výroba

15

2022

Optimalizácia stratégií údržby v železničnej koľajovej doprave    

ukončená

 

 

DZ Doprava 

Výroba

16

2022

Merací systém IMPOC na pozinkovacej linke č.3 vo firme U.S.Steel Košice 

ukončená

 

 

DZ ZUaOV 

Výroba

17

2022

Optimalizácia procesu výroby cínových anód pre pocínovacie linky EC-1 a EC-2 

ukončená

 

 

DZ ZUaOV 

Výroba

18

2022

Implementácia prvkov Industry 4.0 v priemyselnej praxi  

ukončená

 

 

DZ Expedícia 

Výroba

19

2022

Detekcia kvality orezu moriacich liniek 

ukončená

 

 

Digital Studio Europe 

IT

20

2021

Využitie sociálneho fondu na realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov vo vybranom podniku   

ukončená

 

 

Ľudské zdroje a transformácia

Administratíva

21

2021

Využitie odpadov po spracovaní konvertorovej trosky pre stavebné účely 

ukončená

 

 

DZ Oceliareň

Výroba

22

2021

Vplyv štruktúry na vlastnosti progresívnych vysokopevných automobilových pozinkovaných plechov so zvýšenou plasticitou 

ukončená

 

 

Výskum a vývoj      

Inžinierske činnosti a Inovácie

23

2021

Technológia bezchrómovej pasivácie pocínovaných obalových plechov

ukončená

 

 

Výskum a vývoj      

Inžinierske činnosti a Inovácie

24

2021

Vplyv čistenia železného odpadu na výťažok ocele pri výrobe v kyslíkovom konvertore

ukončená

 

 

DZ Oceliareň

Výroba

25

2021

Optimalizácia parametrov odsírenia v procese výroby ocele

ukončená

 

 

DZ Oceliareň

Výroba

26

2021

Optimalizácia výroby zvarových spojov v organizácii U.S.Steel Košice s.r.o. 

ukončená

 

 

Kvalita 

Výroba

27

2021

Vplyv vybraných výrobných parametrov prípravy tavby a odlievania na povrchovú kvalitu zvitkov hlbokoťažných akostí 

ukončená

 

 

Kvalita 

Výroba

28

2021

Vplyv rôzneho druhu použitého činidla na dezoxidáciu ocele Ing. 

ukončená

 

 

Výskum a vývoj 

Inžinierske činnosti a Inovácie

29

2021

Digitalizácia skladových priestorov finálnej výroby

ukončená

 

 

DZ Expedícia 

Výroba

30

2021

Dekarbonizácia slovenského priemyslu v odvetví hutníctvo   

ukončená

 

 

Vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania 

Vedenie

31

2021

Rovnomernosť obsahu mangánu v aglomeráte vzhľadom na druh a spôsob zakladania homogenizačných hromád  

ukončená

 

 

DZ Vysoké pece   

Výroba

32

2021

Zalievanie nísteje po sfúkaní vysokej pece

ukončená

 

 

DZ Vysoké pece   

Výroba

33

2021

Výroba náhradných dielov pre potreby údržby zariadení na teplej valcovni s podporou CAx systémov 

ukončená

 

 

Údržba TVa   

Výroba

34

2021

Vizualizácia a optimalizácia v sklade brám na ZPO1

ukončená

 

 

DZ Oceliareň  

Výroba

35

2021

Optimalizácia procesu plánovania výroby uplatnením simulačných tecnológií 

ukončená

 

 

DZ Mechanika 

Výroba

36

2021

Hodnotenie a zvýšenie flexibility vykonávaných činností zákazkovej logistiky v podmienkach U. S. Steel Košice s.r.o. 

ukončená

 

 

Plánovanie a logistika

Ľudské zdroje a transformácia

37

2021

Využitie odpadného chladu z kyslíkárne v podmienkach USSK

ukončená

 

 

Energie 

Výroba

38

2021

Optimalizácia procesu laserového zvárania plechov rôznych akostí 

ukončená

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a Inovácie

39

2021

Logistika informácií o zložkách výrobkov od nákupu surovín až po zákazníka v nadnárodnej spoločnosti 

ukončená

 

 

Vonk. vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania 

Administratíva

40

2021

Implementácia agilných metód riadenia projektov vo vybranej spoločnosti    

ukončená

 

 

Ľudské zdroje a transformácia

Administratíva

41

2021

Aplikácia ergonomických metód na pracovisku v hutníckej výrobe

ukončená

 

 

DZ Vysoké pece 

Výroba

42

2021

Vplyv technologických parametrov na opotrebenie žiaruvzdornej výmurovky

ukončená

 

 

DZ Oceliareň

Výroba

43

2021

Optimalizácia výrobného procesu na PZ2

ukončená

 

 

DZ ZUaOV

Výroba

44

2020

Konsolidácia kamiónovej dopravy

ukončená

 

 

IT Support

IT

45

2020

Modernizácia a automatizácia v RSD Portáli

ukončená

 

 

IT RSD & NOC

IT

46

2020

Laserová predúprava povrchu lepených spojov a ich vplyv na životnosť spojov

ukončená

 

 

Výskum a vývoj 

Inžinierske činnosti a Inovácie

47

2020

Návrh systému riadenia a logistiky skladu hutneho materiálu

ukončená

 

 

DZ Mechanika 

Výroba

48

2020

Optimalizácia vstupných parametrov pre kontinuálne meranie hrúbky povlaku na LPL

ukončená

 

 

ZUaOV

Výroba

49

2019

Inventár aplikácií

ukončená

 

 

Infraštruktúra IT a procesné riadenie

IT

50

2019

Možnosti zvárania oceľových pásov v kontinuálnej výrobe

ukončená

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

51

2018

Optimalizácia dopravy vo výrobnom podniku

ukončená

 

 

Logistické služby

Predaj a marketing

52

2018

Aplikácia metódy FMEA orientovaná na kvalitatívne parametre procesu náteru radiátorov

ukončená

 

 

DZ Radiátory a rúry

Výroba

53

2018

Návrh pohonu pre pojazd dopravného zariadenia

ukončená

 

 

ITES

Inžinierske činnosti a Inovácie

54

2018

Riadenie kvality procesu valcovania za studena

ukončená

 

 

Kvalita

Výroba

55

2018 

Analýza možnosti spájania oceľových a hliníkových plechov

ukončená

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a Inovácie

56

2018 

Vplyv prípravy tavby na problémy pri odlievaní u vybraných akostí

ukončená

 

 

Kvalita

Výroba

57

2017

Vývoj novej generácie obalových vysokopevných DR plechov

ukončená

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a Inovácie

Bakalárske práce

 

aktívna a neobsadená práca - je k dispozícii

 

aktívna a obsadená práca

 

ukončená (zrealizovaná) práca

P.č.

Zverejnenie práce

Názov témy

Stav práce

Konzultant

Kontakt

Úsek GM, útvar, DZ

Úsek VP

1

2023

Výmena induktorov zinkovej vane na PZ2

aktívna a neobsadená

Ing. Jaroslav Habala

917 704 217

DZ ZUaOV

Výroba

2

2021

Bezpečnosť práce pri posune v železničnej doprave  

aktívna a neobsadená

Ing. Ján Mašlej  

904 500 324

Bezpečnosť a ochrana

Bezpečnosť a ochrana

3

2021

Analýza prevádzkovania liacích a troskových vozov OC1 a návrh opatrení pre zlepšenie spoľahlivosti a životnosti.

aktívna a neobsadená

Ing. Štefan Suja 

917 704 789

DZ Oceliareň

Výroba

1

 18.08.2022

Optimalizácia digitálnych procesov na obsluhovacích strojoch koksárenských batérií 

aktívna a obsadená

Ing. Ján Hidaši  

917 952 350

DZ Koksovňa

Výroba

2

20.3.2023

Odkremičenie surového železa za účelom úspory vápna ako troskotvornej prísady do KK

aktívna a obsadená

Bc. Ivan Rajduga

917 097 702

DZ Oceliareň

Výroba

3

28.3.2023

Analýza strát železových jednotiek v procese výroby surového železa

aktívna a obsadená

Vladimír Vanko

917 731 139

DZ Vysoké pece

Výroba

1

2023

Analýza systému vzdelávania zamestnancov vo vybranom podniku

ukončená

 

 

Vzdelávanie a rozvoj 

Administratíva

2

2022

Vplyv ťahového rovnania na rovinnosť pásu po morení   

ukončená

 

 

DZ Studená valcovňa

Výroba

3

2022

Kvalita bočného orezu morených zvitkov  

ukončená

 

 

DZ Studená valcovňa

Výroba

4

2021

Náhrada iontomenicovej technológie za reverzní osmózu pri výrobe demineralizovanej vody

ukončená

 

 

Ferroenergy

Výroba

5

2021

Zvýšenie účinnosti chladenia uzavretého okruhu plynočistiarne na oceliarni

ukončená

 

 

DZ Oceliareň

Výroba

6

2021

Zlepšovanie výkonnosti procesu vstupnej kontrolyv DZ Vysoké pece U. S. Steel Košice

ukončená

 

 

DZ Vysoké pece

Výroba

7

2021

Zvýšenie povrchovej čistoty poklopovo žíhaných zvitkov určených na pocínovanie

ukončená

 

 

Kvalita 

Výroba

8

2021

Identifikácia príčin nezhôd v procese zvárania v organizácii U. S. Steel Košice,s.r.o. 

ukončená

 

 

DZ Doprava 

Výroba

9

2021

Optimalizácia produktivity štvorstolicového tandemu 

ukončená

 

 

Kvalita

Výroba

10

2021

Optimalizácia procesu výroby poklopovej Žíhárne

ukončená

 

 

Podpora DZ Sva   

Výroba 

11

2021

Hlavné faktory ovplyvňujúce životnosť a bezpečnosť prevádzky ohrievačov vetra 

ukončená

 

 

DZ Vysoké pece

Výroba

12

2021

Vplyv spracovania ocele vápnikom na odlievateľnosť ocele  

ukončená

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

13

2021

Možnosti úpravy priemyselných vôd v hutníckom priemysle

ukončená

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

14

2021

 Analýza tepelného režimu vo vykurovacích ťahoch a jeho vplyv na vytláčanie koksu z koksárenských komôr   

ukončená

 

 

DZ Koksovňa

 Výroba

15

2021

Porovnávanie bazicity aglozmesi k hotovému aglomerátu vzhľadom na umiestnenie na spekacom vozíku 

ukončená

 

 

DZ Vysoké pece

Výroba

16

2021

Prehľad metód získavania vybraných kovov z priemyselných odpadových vôd 

ukončená

 

 

Environment   

Inžinierske činnosti a Inovácie

17

2021

Monitorovanie a meranie kvalitatívnych parametrov vo výrobnom procese

ukončená

 

 

Ferroenergy 

Výroba

18

2020

Zhodnotenie súčasnej kapacity SVZ

ukončená

 

 

DZ Studená valcovňa

Výroba

19

2020

Identifikácia a posúdenie rizík v rámci procesu eliminácie nebezpečných chemikálií

ukončená

 

 

Vonk. vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania 

Administratíva

20

2020

Spokojnosť zamestnancov so systémom riadenia ľudských zdrojov vo vybranej spoločnosti

ukončená

 

 

Ľudské zdroje a transformácia

Administratíva

21

2020

Zvyšenie efektívnosti procesu plánovania výroby a opravy náhradných dielov

ukončená

 

 

DZ Mechanika 

Výroba

22

2020

Využitie PRIDE analýzy v nákupných procesoch

ukončená

 

 

Nákup

Administratíva

23

2020

Proces príjmania a adaptácie pracovníkov v podniku

ukončená

 

 

Ľudské zdroje a transformácia

Administratíva

24

2020

Možnosti prevádzkovania vysokej pece s maximálnym znížením skleníkových plynov

ukončená

 

 

DZ Oceliareň

Výroba

25

2020

Transformácia procesu údržby v DZ Studená Valcovňa

ukončená

 

 

DZ Studená valcovňa

Výroba

26

2020

Automatizácia procesov pomocou robotizácie vo vybranom podniku

ukončená

 

 

IT ERP a MES

IT

27

2018

Analýza možnosti demontáže jednotlivých typov spojov v automobilovom priemysle

ukončená

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

28

2018

Zvýšenie výťažnosti dechtu - systémový prístup riadenia zásob dechtu

ukončená

 

 

DZ Koksovňa

Výroba

29

2018

Zefektívňovanie procesov pomocou robotizácie vo vybranom podniku

ukončená

 

 

IT ERP a MES

IT

Dizertačné práce

 

aktívna a neobsadená práca - je k dispozícii

 

aktívna a obsadená práca

 

ukončená (zrealizovaná) práca

P.č.

Zverejnenie práce

Názov témy

Stav práce

Konzultant

Kontakt

Úsek GM, útvar, DZ

Úsek VP

1

2021

Analýza prevádzkovania ID ventilátora KK4 primárneho odprášenia OC2 a návrh opatrení pre zlepšenie spoľahlivosti a životnosti 

aktívna a neobsadená

Ing. Juraj Bačovčin 

917 704 787

DZ Oceliareň

Výroba

1

 19.10.2022

Vplyv plastických deformácií na vlastnosti vysokopevných ocelí

aktívna a obsadená

Ing. Ľuboš Juhar, PhD. 

917 731 275

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

2

18.8.2023

Tvorba digitálneho dvojčaťa v priemysle prostriedkami umelej inteligencie

aktívna a obsadená

Ing. Róbert Maliňák, PhD. 

917 952 000

DZ Vysoké pece 

Výroba

1

2018

Inovačné projektové metódy a postupy implementácie závodov budúcnosti

ukončená

 

 

Kvalita

Výroba

2

2018

Opotrebenie pracovnej výmurovky troskovej zóny liacej panve v procese panvovej metalurgie ocele

ukončená

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

3

2018

Vplyv technologického zariadenia a procesu na výslednú kvalitu rôznych akostí ocelí

ukončená

 

 

DZ Teplá valcovňa

Výroba

4

2018

Výskum v oblasti krízového manažérstva a controllingu rizík na Slovensku a jeho efektívne využitie pri riešení krízových situácií vo vybranej výrobnej organizácii

ukončená

 

 

DZ Vysoké pece

Výroba

5

2018

Inovačné metódy a postupy implementácie Quality 4.0 v podmienkach hutníckej organizácie

ukončená

 

 

Kvalita

Výroba

6

2018

Manažérstvo rizík v skúšobných a testovacích laboratóriách

ukončená

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

7

2018

Kumulácia kremičitej a hlinitej zložky vo vápenatých feritoch a ich dôsledok na pevnosť železorudného aglomerátu

ukončená

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

špecializačné práce

 

aktívna a neobsadená práca - je k dispozícii

 

aktívna a obsadená práca

 

ukončená (zrealizovaná) práca

P. č.

Zverejnenie práce

Názov témy

Stav práce

Konzultant

Kontakt

Úsek GM, útvar, DZ

Úsek VP

1

18.10.2022

Vibrácie pracovníkov na žeriavoch

aktívna a obsadená

Ing. Renáta Jaklovská

917 952 760

Bezpečnosť a ochrana

Bezpečnosť a ochrana

NoVINKY PRE ŠTUDENTOV

Letná stáž 2023 je za nami

V mesiacoch júl a august absolvovalo v USSK Letnú stáž 36 študentov vysokých škôl, počas ktorej sa zoznámili s reálnym svetom fungovania priemyselného podniku pod vedením skúsených mentorov.

Za správnu odpoveď odmena

Radi čítate a vzdelávate sa? Alebo čítate pre radosť? Nové knihy si môžu kúpiť traja vyžrebovaní zamestnanci, ktorí sa zapojili do kvízu o Štipendijnom programe USSK.

D I P L O M O V É   P R Á C E

KONTAKT

KONTAKTUJTE NÁS OSOBNE

E. Linkeschová

 

    + 421 917 731 043

    elinkeschovask.uss.com

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...