KONTAKT  |    _eng _sk

Diplomové práce
           

Diplomové práce

 

P.    č.

Názov témy

Konzultant

Kontakt

Úsek GM, útvar, DZ

Úsek VP

1

Vývoj novej generácie obalových vysokopevných DR plechov.

Ing. Ján Varga

917097575

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

2

Vplyv obsahu amoniaku v popolčeku z granulačných kotlov na jeho použitie v stavebníctve.

Ing. Tibor Hanesz

556734239

Environment

Inžinierske činnosti a inovácie

3

Optimalizácia dopravy vo výrobnom podniku

Ing. Tivadar Nagy

6734173

Logistické služby

Predaj a marketing

4

Aplikácia metódy FMEA orientovaná na kvalitatívne parametre procesu náteru radiátorov

Ing. Miroslav Šiplák

917321657

DZ Radiátory a rúry

Výroba

5

Návrh pohonu pre pojazd dopravného zariadenia

Ing. Marián Ficko

556732430

ITES

Inžinierske činnosti a inovácie

6

Riadenie kvality procesu valcovania za studena

Ing. Eduard Guoth

556735274

Kvalita

Výroba

7

Optimalizácia parametrov odsírenia v procese výroby ocele

Ing. Jozef Gbúrik

556734169

DZ Oceliareň

Výroba

8

Analýza možnosti spájania oceľových a hliníkových plechov

doc.Ing. Alica Mašlejová, CSc.

556732539

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

9

Aplikacia metody RCFA pre identifikaciu priciny na obalovom materialy

Ing.Peter Talian 

556734453

Kvalita

Výroba

10

Navrh na novu nedestruktivnu metodu vyhodnotenia vad bram/miesto Baumanovych otlackov

Ing. Richard Gašparík

rgasparik@sk.uss.com

Oceliareň

Výroba

11

Vplyv prípravy tavby na problémy pri odlievaní u vybraných akostí

Ing. Stanislav Peregrin

6738364

Kvalita

Výroba

12

Optimalizácia rozmiestnenia šrotu za účelom zníženia nákladov na dopravné výkony

Mgr. Rudolf Proks

rproks@sk.uss.com

Oceliareň

Výroba

13

Využitie odpadov po spracovaní konvertorovej trosky pre stavebné účely 

Mgr. Rudolf Proks

rproks@sk.uss.com

Oceliareň

Výroba

14

Možnosti zvárania oceľových pásov v kontinuálnej výrobe

Ing. Atila Drotár

6732207

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

15

Inventár aplikácií

Ing. Milan Sabo

6739576

IT

IT

16

Optimalizácia výrobného procesu na PZ2

Ing.Jaroslav Habala

917704217

DZ ZUaOV

Výroba

17

Vplyv technologických parametrov na opotrebenie žiaruvzdornej výmurovky,

Ing.Martin Vaško

917704793

DZ OC KK

Výroba

18

Monitorovanie a meranie kvalitatívnych parametrov vo výrobnom procese

Ing.Juraj Pristáš 

918321142

Ferroenergy

Výroba

19

Aplikácia ergonomických metód na pracovisku v hutníckej výrobe

Ing.Jaroslav Duľa

918321608

DZ VP

Výroba

20

Logistika informácií o zložkách výrobkov od nákupu surovín až po zákazníka v nadnárodnej spoločnosti

Ing.Bc. Zuzana Bhutaniová  

917952759   

Vonk. vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania

Administratíva

21

Implementácia agilných metód riadenia projektov vo vybranej spoločnosti   

Ing. Jana Darašová

917704494

Ľudské zdroje a transformácia

Administratíva

22

Využitie sociálneho fondu na realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov vo vybranom podniku  

PhDr. Miroslav Sajko

917952804

Ľudské zdroje a transformácia

Administratíva

             Téma obsadená

 

Bakalárske práce

 

P. č.

     Názov témy

Konzultant

Kontakt

Úsek GM, útvar, DZ

Úsek VP

1

Analýza možnosti demontáže jednotlivých typov spojov v automobilovom priemysle

doc.Ing. Alica Mašlejová, CSc

6732539

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

2

Zvýšenie výťažnosti dechtu - systémový prístup riadenia zásob dechtu

Ing. Gejza Rusňák, PhD.

6739381

DZ Koksovňa

Výroba

3

Zefektívňovanie procesov pomocou robotizácie vo vybranom podniku

Ing. Radovan Kobularčík

0917731940

IT

IT

4

Náhrada iontomenicovej technológie za reverzní osmózu pri výrobe demineralizovanej vody

Ing. Zuzana Bertóková   

0917656878  

Ferroenergy

Dcérske spoločnosti

5

Zvýšenie účinnosti chladenia uzavretého okruhu plynočistiarne na oceliarni

Ing.Pavol Jesenský

0917 704 260  

DZ Oceliareň

Prvovýroba

6

Zlepšovanie výkonnosti procesu vstupnej kontrolyv DZ Vysoké pece U. S. Steel Košice

Ing. Róbert Maliňák

0917 952 000

DZ VP

Prvovýroba

7

Zvýšenie povrchovej čistoty poklopovo žíhaných zvitkov určených na pocínovanie

Ing. Eduard Guoth

0917 656 976  

Kvalita

Výroba

8

Identifikácia príčin nezhôd v procese zvárania v organizácii U. S. Steel Košice,s.r.o.

Peter Barna  

0917952134 

DZ Doprava

Výroba

9

Optimalizácia produktivity štvorstolicového tandemu

Ing.Norbert Kubík, MBA     

917 656 819  

Kvalita

Výroba

 

             Téma obsadená

 

Dizertačné práce

 

P. č.

Názov témy

Konzultant

Kontakt

Úsek GM, útvar, DZ

Úsek VP

1

Štúdium železorudných materiálov pre vysokopecnú výrobu

Ing. Alica Mašlejová, CSc.

6732539

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

2

Inovačné projektové metódy a postupy implementácie závodov budúcnosti

Ing. Norbert Kubík, MBA

6734376

Kvalita

Výroba

3

Opotrebenie pracovnej výmurovky troskovej zóny liacej panve v procese panvovej metalurgie ocele.

Ing. Gabriel Tréfa, PhD., MBA

917952395

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

4

Vplyv technologického zariadenia a procesu na výslednú kvalitu rôznych akostí ocelí.

Ing. Peter Talian, Ing. Marián Stahovec, Ing. Branislav Kyseľ, PhD.

DZ Teplá valcovňa

Výroba

5

Výskum v oblasti krízového manažérstva a controllingu rizík na Slovensku a jeho efektívne využitie pri riešení krízových situácií vo vybranej výrobnej organizácii

Ing. Peter Baran, Ing. Marek Jenčo

 

Nákup strategických surovín, DZ Vysoké pece

Výroba

6

Inovačné metódy a postupy implementácie Quality 4.0 v podmienkach hutníckej organizácie

Ing. Norbert Kubík, MBA, Ing. Radomír Chovanec

 

Kvalita

Výroba

7

Manažérstvo rizík v skúšobných a testovacích laboratóriách

doc.Ing. Alica Mašlejová, CSc.

6732539

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

8

Kumulácia kremičitej a hlinitej zložky vo vápenatých feritoch a ich dôsledok na pevnosť železorudného aglomerátu

doc.Ing. Alica Mašlejová, CSc.

6732539

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

             Téma obsadená

 

KONTAKT
              

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice

+421 55 673 4638+

 internship@sk.uss.com

NOVINKY PRE ŠTUDENTOV

Prečo študovať na FMMR TUKE?

Túto otázku kladieme našim zamestnancov, ktorí sú bývalými alebo súčasnými študentami partnerskej Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.

Prečo študovať na FMMR TUKE?

Túto otázku už niekoľko mesiacov kladieme našim zamestnancom, ktorí sú bývalými alebo súčasnými študentami partnerskej Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Nakladacie miesta DZ EXpedícia

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.