KONTAKT  |    _eng _sk

Diplomové práce
           

Diplomové práce

 

P.    č.

Dátum zverejnenia

Názov témy

Konzultant

Kontakt

Úsek GM, útvar, DZ

Úsek VP

1

 

Vývoj novej generácie obalových vysokopevných DR plechov.

Ing. Ján Varga

917097575

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

2

 

Vplyv obsahu amoniaku v popolčeku z granulačných kotlov na jeho použitie v stavebníctve.

Ing. Tibor Hanesz

556734239

Environment

Inžinierske činnosti a inovácie

3

 

Optimalizácia dopravy vo výrobnom podniku

Ing. Tivadar Nagy

6734173

Logistické služby

Predaj a marketing

4

 

Aplikácia metódy FMEA orientovaná na kvalitatívne parametre procesu náteru radiátorov

Ing. Miroslav Šiplák

917321657

DZ Radiátory a rúry

Výroba

5

 

Návrh pohonu pre pojazd dopravného zariadenia

Ing. Marián Ficko

556732430

ITES

Inžinierske činnosti a inovácie

6

 

Riadenie kvality procesu valcovania za studena

Ing. Eduard Guoth

556735274

Kvalita

Výroba

7

 

Optimalizácia parametrov odsírenia v procese výroby ocele

Ing. Jozef Gburík

556734169

DZ Oceliareň

Výroba

8

 

Analýza možnosti spájania oceľových a hliníkových plechov

doc.Ing. Alica Mašlejová, CSc.

556732539

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

9

 

Aplikacia metody RCFA pre identifikaciu priciny na obalovom materialy

Ing.Peter Talian 

556734453

Kvalita

Výroba

10

 

Navrh na novu nedestruktivnu metodu vyhodnotenia vad bram/miesto Baumanovych otlackov 

Ing. Richard Gašparík

rgasparik@sk.uss.com

Oceliareň

Výroba

11

 

Vplyv prípravy tavby na problémy pri odlievaní u vybraných akostí

Ing. Stanislav Peregrin

6738364

Kvalita

Výroba

12

 

Optimalizácia rozmiestnenia šrotu za účelom zníženia nákladov na dopravné výkony

Mgr. Rudolf Proks

rproks@sk.uss.com

Oceliareň

Výroba

13

 

Využitie odpadov po spracovaní konvertorovej trosky pre stavebné účely 

Mgr. Rudolf Proks

rproks@sk.uss.com

Oceliareň

Výroba

14

 

Možnosti zvárania oceľových pásov v kontinuálnej výrobe

Ing. Atila Drotár

6732207

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

15

 

Inventár aplikácií

Ing. Milan Sabo

6739576

IT

IT

16

 

Optimalizácia výrobného procesu na PZ2

Ing.Jaroslav Habala

917704217

DZ ZUaOV

Výroba

17

 

Vplyv technologických parametrov na opotrebenie žiaruvzdornej výmurovky,

Ing.Martin Vaško

917704793

DZ OC KK

Výroba

18

 

Monitorovanie a meranie kvalitatívnych parametrov vo výrobnom procese

Ing.Juraj Pristáš 

918321142

Ferroenergy

Výroba

19

 

Aplikácia ergonomických metód na pracovisku v hutníckej výrobe

Ing.Jaroslav Duľa

918321608

DZ VP

Výroba

20

 

Logistika informácií o zložkách výrobkov od nákupu surovín až po zákazníka v nadnárodnej spoločnosti

Ing.Bc. Zuzana Bhutaniová  

917952759   

Vonk. vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania

Administratíva

21

 

Implementácia agilných metód riadenia projektov vo vybranej spoločnosti   

Ing. Jana Darašová

917704494

Ľudské zdroje a transformácia

Administratíva

22

 

Využitie sociálneho fondu na realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov vo vybranom podniku  

PhDr. Miroslav Sajko

917952804

Ľudské zdroje a transformácia

Administratíva

23

 

Optimalizácia procesu laserového zvárania plechov rôznych akostí 

Ing. Atila Drotár

917952683

Výskum a vývoj

 

24

 

Využitie odpadného chladu z kyslíkárne v podmienkach USSK

Ing. Jozef Seman, PhD.  

918321387

Energie

Výroba

25

 

Analýza prevádzkovania ID ventilátora KK5 primárneho odprášenia OC2 a návrh opatrení pre zlepšenie spoľahlivosti a životnosti.

Ing. Miroslav Jac

0917 704 791  

Oceliareň

Výroba

26

 

Analýza prevádzkovania liacích a troskových vozov OC2 a návrh opatrení pre zlepšenie spoľahlivosti a životnosti.

Ing. Jozef Černák

0917 952 739

Oceliareň

Výroba

27

 

Vplyv čistenia železného odpadu na výťažok ocele pri výrobe v kyslíkovom konvertore

Mgr. Rudolf Proks

rproks@sk.uss.com

Oceliareň

Výroba

28

 

Optimalizácia parametrov odsírenia v procese výroby ocele

Ing. Jozef Gburík

0917 097 334  

Oceliareň

Výroba

29

 

Hodnotenie a zvýšenie flexibility vykonávaných činností zákazkovej logistiky v podmienkach U. S. Steel Košice s.r.o.

Ing.Mária Kubíková

0917 952 276

Plánovanie a logistika

Ľudské zdroje a transformácia

30

 

Optimalizácia výroby zvarových spojov v organizácii U.S.Steel Košice s.r.o.

Ing.Norbert Kubík, MBA.

917656819

Kvalita

Výroba

31

 

Optimalizácia procesu plánovania výroby uplatnením simulačných tecnológií

Ing. Róbert Ordoš

0917 952 617  

Mechanika

Výroba

32

 

Technológia bezchrómovej pasivácie pocínovaných obalových plechov

RNDr. Peter Vranec, PhD.  

0917 097 110  

Vyskum a vývoj

 

33

 

Vplyv štruktúry na vlastnosti progresívnych vysokopevných automobilových pozinkovaných plechov so zvýšenou plasticitou

Ing. Peter Prislupčák

0917097744           

Výskum a vývoj      

 

34

 

Vplyv vybraných výrobných parametrov prípravy tavby a odlievania na povrchovú kvalitu zvitkov hlbokoťažných akostí

Ing. Erik Steranka

917704220

Kvalita

Výroba

35

 

Vizualizácia a optimalizácia v sklade brám na ZPO1

Ing. Henrich Cmarik

918 321 570   

Oceliareň  

Výroba

36

 

 Štruktúta a vlastnosti dynamoplechov pre použitie v automobilovom priemysle  

Ing. Miloš Predmerský, PhD.

0917 952 538       

Výskum a vývoj

 

37

 

Vplyv rôzneho druhu použitého činidla na dezoxidáciu ocele Ing.

Slavomír Hertneky

0917 704 610 

Výskum a vývoj

 

38

 

Digitalizácia sklsdových priestorov finálnej výroby

Ing. Rastislav Milan, PhD.

917704996

Expedícia

Výroba

39

 

Výroba náhradných dielov pre potreby údržby zariadení na teplej valcovni s podporou CAx systémov

Ing. Tomáš Lipták   

917097269

Údržba TVa  

Výroba

40

 

Dekarbonizácia slovenského priemyslu v odvetví hutníctvo   

JUDr. Peter Mosný PhD.

917656868  

Vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania

Vedenie

41

 

Rovnomernosť obsahu mangánu v aglomeráte vzhľadom na druh a spôsob zakladania homogenizačných hromád 

Ing. Dušan Ivanišin PhD.

0917 952 390

Vysoké pece  

Výroba

42

 

Zalievanie nísteje po sfúkaní vysokej pece

Ing. Marek Kántor

918321271

Vysoké pece

Výroba

43

 

Detekcia kvality orezu moriacich liniek

Ing. Róbert Vandlik

0917 952 251  

Digital Studio Europe

IT

44

 

Optimalizácia lisovania karosárskeho výlisku s použitím numerickej simulácie

Ing. František Genco

917097762

Inovácie a stratégia   

Inžinierske činnosti a inovácie

45

 

Implementácia prvkov Industry 4.0 v priemyselnej praxi 

Bc. Vlastimil Jadrný

0917952984

Expedícia studenej vetvy

Výroba

46

 

Merací systém IMPOC na pozinkovacej linke č.3 vo firme U.S.Steel Košice

Ing. Róbert Bozó

0917704369

Podpora zušľachťovní a obalovej vetvy

Výroba

47

 

Optimalizácia procesu výroby cínových anód pre pocínovacie linky EC-1 a EC-2

Ing. Peter Štekláč

0917097034

Podpora zušľachťovní a obalovej vetvy  

Výroba

48

 

Vplyv uhoľnej vsádzky na výrobu koksochemických produktov

Ing. Martin Nagy

0917 097 323

Podpora DZ Koksovňa

Výroba

49

 

Návrh plneautomatizovaného odberu vzoriek surovín na Presýpacej stanici č.2 Prípravy výroby DZ Vysoké pece U. S. Steel Košice

Ing. Richard Jacko, PhD.

0917 952 927

ITS Inžinierske činnosti a inovácie

 

50

 

Optimalizácia nákladov na náražacích peciach pri výrobe oceľových zvitkov

Ing. Ján Tkačík

0917 952 075  

Digital Studio Europe  

IT

51

 

Možnosti stabilizácie kalu z NS DZ SVa

Ing. Zdenko Veľký

0917 656 294

Environment

Inžinierske činnosti a Inovácie

52

 

Prediktívna údržba v koncepte IIoT 4.0

Ing. Gabriel Tréfa, PhD.,MBA

0917 952 395   

Výskum a vývoj   

Inžinierske činnosti a Inovácie

53

 

Energosadrovec ako vedľajší produkt na Ferrroenergy s.r.o. a možnosť jeho využitia 

Ing.Juraj Pristáš

 

Ferroenergy

Výroba

54 

21.9.2022

Automatizácia manipulácie medzioperačnej výroby na Obalovej vetve

Ing. Peter Štekláč

0917 709 034  

DZ ZUaOV

Výroba

55

21.9.2022

Geometria pásu vznik defektov a vplyv na výrobu

Ing. Peter Štekláč

0917 709 034

DZ ZUaOV

Výroba

56

21.9.2022

Zvárací proces na laserovej zváračke IPL (inšpekčná prevíjacia linka

Ing. Jaroslav Habala

0917 704 217

DZ ZUaOV

Výroba

57

6.10.2022

Využitie použitej ochrannej atmosféry z procesu poklopového žíhania  

Ing. Štefan Bardovič

0917 952 241

Podpora DZ Studená valcovňa

Výroba

58

17.10.2022

Modelovanie valcovania v USS    

Ing. Abdelkrim Tafsi 

0918 321 194   

Procesné riadenie valcovní a finálnej výroby

IT

59

21.10.2022

Vplyv veterných podmienok a priemyselnej činnosti na letovú prevádzku na letisku Košice

Ing. Denisa Jassová

0917 704 238

Environmentálna stratégia

Inžinierske činnosti a Inovácie

60

21.10.2022

Posúdenie vhodnosti metód na stanovenie rizikových faktorov vôd produkovaných v hutníctve  

doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc.

0917 952 415

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a Inovácie

61

28.10.2022

Konštrukčné vylepšenie liaceho a troskového voza Oceliarne č.2   

Ing. Peter Kende

0917 656 114  

Údržba oceliarní

Výroba

62

2.11.2022

Automatizácia medzioperačnej dopravy pri výrobe zvitkov a plechov   

Ing. Peter Štekláč

0917 709 034

DZ ZUaOV

Výroba

63

30.11.2022

Návrh technológie na spracovanie železonosných odpadov so zameraním na zníženie emisií CO2.  

Ing. Róbert Maliňák, PhD.

0917 952 000

Podpora DZ Vysoké pece

Výroba

64

1.12.2022

Štruktúra a vlastnosti dynamo plechov pre použitie v automobilovom priemysle

Ing. Matúš Horváth

0917 097 518

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a Inovácie

             Téma obsadená

 

Bakalárske práce

 

P. č.

Dátum zverejnenia

     Názov témy

Konzultant

Kontakt

Úsek GM, útvar, DZ

Úsek VP

1

 

Analýza možnosti demontáže jednotlivých typov spojov v automobilovom priemysle

doc.Ing. Alica Mašlejová, CSc

6732539

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

2

 

Zvýšenie výťažnosti dechtu - systémový prístup riadenia zásob dechtu

Ing. Gejza Rusňák, PhD.

6739381

DZ Koksovňa

Výroba

3

 

Zefektívňovanie procesov pomocou robotizácie vo vybranom podniku

Ing. Radovan Kobularčík

0917731940

IT

IT

4

 

Náhrada iontomenicovej technológie za reverzní osmózu pri výrobe demineralizovanej vody

Ing. Zuzana Bertóková   

0917656878  

Ferroenergy

Dcérske spoločnosti

5

 

Zvýšenie účinnosti chladenia uzavretého okruhu plynočistiarne na oceliarni

Ing.Pavol Jesenský

0917 704 260  

DZ Oceliareň

Prvovýroba

6

 

Zlepšovanie výkonnosti procesu vstupnej kontrolyv DZ Vysoké pece U. S. Steel Košice

Ing. Róbert Maliňák, PhD

0917 952 000

DZ VP

Prvovýroba

7

 

Zvýšenie povrchovej čistoty poklopovo žíhaných zvitkov určených na pocínovanie

Ing. Eduard Guoth

0917 656 976  

Kvalita

Výroba

8

 

Identifikácia príčin nezhôd v procese zvárania v organizácii U. S. Steel Košice,s.r.o.

Peter Barna  

0917952134 

DZ Doprava

Výroba

9

 

Optimalizácia produktivity štvorstolicového tandemu

Ing.Norbert Kubík, MBA     

917 656 819  

Kvalita

Výroba

10

 

Bezpečnosť práce pri posune v železničnej deprave 

Ing. Pavel Vaščák  

903656280     

Bezpečnosť a ochrana

 

11

 

Optimalizácia procesu výroby poklopovej Žíhárne

Ing. Štefan Bardovič  

0917 952 241

Podpora DZ Sva  

Výroba

12

 

Analýza prevádzkovania liacích a troskových vozov OC1 a návrh opatrení pre zlepšenie spoľahlivosti a životnosti.

Ing. Štefan Suja

0917 704 789

Oceliareň

Výroba

13

 

E-predaj oceľových výrobkov USSK

Ing. Vlasta Jesenská

0903 656 097

Predaj

 

14

 

Meranie a diagnostika elektrických zariadení prostredníctvom meracieho vozidla

Ing.Edmund Pavlov 

917952327  

 

Výroba

15

 

Hlavné faktory ovplyvňujúce životnosť a bezpečnosť prevádzky ohrievačov vetra

Ing. Dušan Petro

0917 704 555

DZ VP

Výroba

16

 

Vplyv spracovania ocele vápnikom na odlievateľnosť ocele 

Ing. Marek Molnár, PhD.    

0917952646

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

17

 

Možnosti úpravy priemyselných vôd v hutníckom priemysle

doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc.

0917952415

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

18

 

 Analýza tepelného režimu vo vykurovacích ťahoch a jeho vplyv na vytláčanie koksu z koksárenských komôr  

 Ing. Ján Hidaši

 0917 952 350

 Údržba Koksovne

 Výroba

19

 

Porovnávanie bazicity aglozmesi k hotovému aglomerátu vzhľadom na umiestnenie na spekacom vozíku

Ing. Dušan Ivanišin PhD.

0917 952 390  

Vysoké pece  

Výroba

20

 

Prehľad metód získavania vybraných kovov z priemyselných odpadových vôd

Ing. Beáta Szilágyiová

0917 731 108

Environment  

Inžinierske činnosti a Inovácie

21

 

Optimalizácia digitálnych procesov na obsluhovacích strojoch koksárenských batérií

Ing. Ján Hidaši 

  

Údržba koksárenských batérií

Výroba

22

21.9.2022

Automatizácia manipulácie medzioperačnej výroby na Obalovej vetve  

Ing. Peter Štekláč

0917 709 034

DZ ZUaOV

Výroba

23

21.9.2022

Geometria pásu vznik defektov a vplyv na výrobu

Ing. Peter Štekláč

0917 709 034

DZ ZUaOV

Výroba

24

21.9.2022

Zvárací proces na laserovej zváračke IPL (inšpekčná prevíjacia linka

Ing. Jaroslav Habala

0917 704 217

DZ ZUaOV

Výroba

25

2.11.2022

Vplyv ťahového rovnania na rovinnosť pásu po morení  

Ing. Eduard Guoth

0917 656 976

DZ SVa

Výroba

 

             Téma obsadená

 

Dizertačné práce

 

P. č.

Dátum zverejnenia

Názov témy

Konzultant

Kontakt

Úsek GM, útvar, DZ

Úsek VP

1

 

Štúdium železorudných materiálov pre vysokopecnú výrobu

Ing. Alica Mašlejová, CSc.

6732539

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

2

 

Inovačné projektové metódy a postupy implementácie závodov budúcnosti

Ing. Norbert Kubík, MBA

6734376

Kvalita

Výroba

3

 

Opotrebenie pracovnej výmurovky troskovej zóny liacej panve v procese panvovej metalurgie ocele.

Ing. Gabriel Tréfa, PhD., MBA

917952395

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

4

 

Vplyv technologického zariadenia a procesu na výslednú kvalitu rôznych akostí ocelí.

Ing. Peter Talian, Ing. Marián Stahovec, Ing. Branislav Kyseľ, PhD.

 

DZ Teplá valcovňa

Výroba

5

 

Výskum v oblasti krízového manažérstva a controllingu rizík na Slovensku a jeho efektívne využitie pri riešení krízových situácií vo vybranej výrobnej organizácii

Ing. Peter Baran, Ing. Marek Jenčo

 

Nákup strategických surovín, DZ Vysoké pece

Výroba

6

 

Inovačné metódy a postupy implementácie Quality 4.0 v podmienkach hutníckej organizácie

Ing. Norbert Kubík, MBA, Ing. Radomír Chovanec

 

Kvalita

Výroba

7

 

Manažérstvo rizík v skúšobných a testovacích laboratóriách

doc.Ing. Alica Mašlejová, CSc.

6732539

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

8

 

Kumulácia kremičitej a hlinitej zložky vo vápenatých feritoch a ich dôsledok na pevnosť železorudného aglomerátu

doc.Ing. Alica Mašlejová, CSc.

6732539

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

9

 

Analýza prevádzkovania ID ventilátora KK4 primárneho odprášenia OC2 a návrh opatrení pre zlepšenie spoľahlivosti a životnosti. 

Ing.Juraj Bačovčin

0917 656 114

Oceliareň

Výroba

10

 19.10.2022

Vplyv plastických deformácií na vlastnosti vysokopevných ocelí

Ing. Ľuboš Juhar, PhD.

0917 731 275

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

             Téma obsadená

 

špecializačné práce

 

P. č.

Dátum zverejnenia

     Názov témy

Konzultant

Kontakt

Úsek GM, útvar, DZ

1

 18.10.2022

Vibrácie pracovníkov na žeriavoch  

Ing. Renáta Jaklovská

0917 952 760

Priemyselná hygiena a prac. zdrav. služba

 

             Téma obsadená

 

KONTAKT
              

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice 

+421 55 673 0096

 elinkeschova@sk.uss.com

NOVINKY PRE ŠTUDENTOV

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Nakladacie miesta DZ EXpedícia

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...