Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

REkreačný príspevok

Prázdny

Základné informácie

V súlade so Zákonom č. 347/2018 Z.z. a §152a  Zákonníka práce, spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. bude zamestnancom poskytovať príspevok na rekreáciu nasledovným spôsobom:
 
Podmienky pre poskytnutie príspevku na rekreáciu:

- nárok na príspevok na rekreáciu majú zamestnanci v evidenčnom stave, ktorí odpracovali v skupine USS nepretržite min. 24 mesiacov,

- príspevok bude poskytnutý iba na rekreáciu v rámci územia Slovenskej republiky v trvaní min. 2 prenocovaní,

- zamestnancovi bude poskytnutý príspevok na rekreáciu vo výške 55% z oprávnených výdavkov na rekreáciu, najviac však vo výške 275,- € na kalendárny rok,

- oprávnenými výdavkami zamestnanca na účely poskytnutia príspevku na rekreáciu sú výdavky na pobytový balík v rekreačnom zariadení na území Slovenskej republiky obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby poskytnuté rekreačným zariadením,

- za oprávnené výdavky zamestnanca na rekreáciu sa považujú aj preukázané výdavky zamestnanca na manžela alebo manželku, deti a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastnia rekreácie,

- oprávnenými výdavkami na rekreáciu zamestnanca sú aj preukázané výdavky na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu, alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom,

- U. S. Steel Košice, s.r.o. za účelom administrácie príspevku na rekreáciu využíva služby zmluvného sprostredkovateľa – spoločnosť Up Slovensko, s. r. o. , ktorá môže využívať aj služby subdodávateľov. Sprostredkovateľ je povinný dodržiavať všetky relevantné ustanovenia predpisov na ochranu osobných údajov v rovnakom rozsahu, ako U. S. Steel Košice, s.r.o.. Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o. je zároveň v časti spracovávania osobných údajov s súvislosti s príspevkom na rekreáciu aj Prevádzkovateľ.

Postup pre uplatnenie nároku na príspevok na rekreáciu:

- zamestnanci USS si môžu uplatniť nárok na príspevok na rekreáciu výhradne prostredníctvom novej webstránky www.rekrea.sk prevádzkovanej spoločnosťou Up Slovensko, s. r. o., na ktorej si zamestnanec vyberie pobyt a taktiež uplatní nárok na preplatenie príspevku na rekreáciu,

- registráciu zo starej stránky si zamestnanec aktivuje na stránke www.rekrea.sk po obdržaní uvítacieho e-mailu z adresy noreply@rekrea.sk s prihlasovacími údajmi a výzvou na následnú zmenu hesla po prvom prihlásení, alebo zadá do prihlásenia na stránke www.rekrea.sk svoj prihlasovací e-mail zo starej registrácie a klikne na odkaz Zabudli ste heslo? a po zadaní potvrdenia e-mailovej adresy, zamestnancovi príde e-mail s linkom na zadanie svojho hesla.

- v prípade, že v registrácii na starej stránke www.uss-rekreacia.sk zamestnanec nemal zadaný e-mail a teda sa prihlasoval fiktívnym e-mailom vo formáte osobné číslo@uss-rekreacia.sk, bude nutné sa znova na novej platforme zaregistrovať nasledovne:

Zamestnanec vyplní registráciu na stránke www.rekrea.sk/#/uss - táto stránka je určená iba na registráciu zamestnancov - a kliknutím na Zaregistrovať sa, sa následne na obrazovke zobrazia Vaše nové prihlasovacie údaje, ktoré použijete na svoje prihlásenie na stránke www.rekrea.sk. Do registrácie je potrebné zadať Váš e-mail.

- zamestnanec po absolvovaní a zaplatení rekreačného pobytu nahrá doklady o zaplatení pobytu (tzn. faktúru a doklad o zaplatení pobytu) do 30-tich dní od ukončenia tohto pobytu na uvedenej webstránke na svoju registráciu,

- pre uplatnenie nároku na príspevok na rekreáciu musia byť v texte dokladu o zaplatení pobytu uvedené identifikačné údaje zamestnanca, ktorý si nárok na príspevok uplatňuje: meno, priezvisko, osobné číslo zamestnanca, bydlisko a identifikačné údaje spoluúčastníkov pobytu: meno, priezvisko a bydlisko,

- po preverení dokladov o zaplatení a oprávnenosti preukázaných výdavkov zamestnanca spoločnosťou Up Slovensko, s. r. o., zamestnávateľ uhradí príslušnú výšku príspevku zamestnancovi spolu so mzdou v najbližšom výplatnom termíne spoločnosti.
 

Podrobný postup registrácie a uplatnenia požiadavky na príspevok na rekreáciu nájdete v tejto užívateľskej príručke.

NOVINKY PRE ZAMESTNANCOV

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...