KONTAKT  |    _eng _sk

Vysokopevná mikrolegovaná oceľ​
           

 

 

Použitie

Oceľové plechy valcované za studena z konštrukčných jemnozrnných mikrolegovaných ocelí sa používajú na dynamicky namáhané časti vozidiel.
Vyznačujú sa zvýšenou tvárniteľnosťou za studena.
U. S. Steel Košice má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001, ako aj podľa IATF 16949 pre automobilový
priemysel, ktoré sú dozorované TÜV NORD.

 

Akosti

Výrobky valcované za tepla sú klasifikované do akostných stupňov podľa chemického zloženia a mechanických vlastností.

 

 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

POROVNANIE AKOSTÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

Európska únia Nemecko
SEW 093/87
U. S. Steel Košice
EN 10268/06+A1/13
HC260LA ZStE 260 KODUR H 260 LA
HC300LA ZStE 300 KODUR H 300 LA
HC340LA ZStE 340 KODUR H 340 LA
HC380LA ZStE 380 KODUR H 380 LA
HC420LA ZStE 420 KODUR H 420 LA
HC460LA - -
HC500LA - -

CHEMICKÉ ZLOŽENIE

Akosti podľa
EN 10268/06+A1/13
U. S. Steel Košice
Chemický rozbor tavebnej analýzy v %
CMAX MnMAX SiMAX PMAX SMAX AlMIN NbMAX VMAX TiMAX
HC260LA 1) 0,10 0,60 0,50 0,025 0,025 0,015 - - 0,15
KODUR H 260 LA 0,10 0,60 0,40 0,025 0,010 0,015 0,080 0,10 0,10
HC300LA 1) 0,12 1,40 0,50 0,030 0,025 0,015 0,090 - 0,15
KODUR H 300 LA 0,10 0,80 0,40 0,025 0,010 0,015 0,080 0,10 0,10
HC340LA 1) 0,12 1,50 0,50 0,030 0,025 0,015 0,090 - 0,15
KODUR H 340 LA 0,10 1,00 0,40 0,025 0,010 0,015 0,080 0,12 0,10
HC380LA 1) 0,12 1,60 0,50 0,030 0,025 0,015 0,090 - 0,15
KODUR H 380 LA 0,10 1,20 0,40 0,025 0,010 0,015 0,080 0,10 0,10
HC420LA 1) 0,14 1,60 0,50 0,030 0,025 0,015 0,090 - 0,15
KODUR H 420 LA 0,10 1,50 0,40 0,025 0,010 0,015 0,090 0,12 0,10
HC460LA 0,14 1,80 0,60 0,030 0,025 0,015 0,090 - 0,15
HC500LA 0,14 1,80 0,60 0,030 0,025 0,015 0,090 - 0,15

1) Ti + Nb + V + B = max. 0,22 %

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Akosti podľa
EN 10268/06+A1/13
U. S. Steel Košice
Rp0,2 [MPa] Rm MIN [MPa A 80MIN (%)
priečne
vzorky
pozdĺžne
vzorky
priečne
vzorky
pozdĺžne
vzorky
priečne
vzorky
pozdĺžne
vzorky
HC260LA 260 - 330 240 - 310 350 - 430 340 - 420 26 27
KODUR H 260 LA - 240 - 310 - 340 - 420 - 27
HC300LA 300 - 380 280 - 360 380 - 480 370 - 470 23 24
KODUR H 300 LA - 280 - 360 - 370 - 470 - 24
HC340LA 340 - 420 320 - 410 410 - 510 400 - 500 21 22
KODUR H 340 LA - 320 - 410 - 400 - 500 - 22
HC380LA 380 - 480 350 - 450 440 - 580 430 - 550 19 20
KODUR H 380 LA - 360 - 460 - 430 - 550 - 20
HC420LA 420 - 520 390 - 500 470 - 600 460 - 580 17 18
KODUR H 420 LA - 400 - 500 - 460 - 580 - 18
HC460LA 460 - 580 420 - 560 510 - 660 480 - 630 13 14
HC500LA 500 - 620 460 - 600 550 - 710 520 - 690 12 13

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ mm ]                                              pre HC260LA, HC300LA a odpovedajúce akosti

Nominálna hrúbka Šírka
  750 1015 1175 1305 1345 1500
0,450 - 0,549              
0,550 - 0,849            
0,850 - 0,149          
0,850 - 1,449        
1,450 - 2,000      

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ mm ]                                                                pre HC340LA a odpovedajúce akosti

Nominálna hrúbka Šírka
  750 905 1105 1225 1335 1395
0,550 - 0,649              
0,650 - 1,249            
1,250 - 1,549          
1,550 - 1,849        
1,850 - 2,000      

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ mm ]                                              pre HC380LA, HC420LA a odpovedajúce akosti

Nominálna hrúbka Šírka
  750 905 1105 1235 1335
0,650 - 0,749            
0,750 - 1,349          
1,350 - 1,649        
1,650 - 2,000      

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ mm ]                                                                                                               pre HC460LA

Nominálna hrúbka Šírka  
  750 905 1040 1135 1235 1285
0,650 - 0,749            
0,750 - 0,949          
0,950 - 1,449        
1,450 - 1,849      
1,850 - 2,000    

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ mm ]                                                                                                               pre HC500LA

Nominálna hrúbka Šírka
  750 905 920 1085
0,750 - 0,949        
0,950 - 1,549      
1,550 - 2,000    

ROZMERY TABÚĽ [mm]

Hrúbka Dĺžka
0,45 - 1,00 1 000 - 3 100
1,01 - 2,00 1 000 - 4 000

 

ROZMERY ZVITKOV A POZDĹŽNE DELENÝCH PÁSOV [mm]

Hrúbka Vnútorný priemer Vonkajší priemer zvitku Zvitok Pozdĺžne delený pás
Šírka Hmotnosť Šírka Hmotnosť
0,45 - 1,30 cca 500 or 600 max. 1 800 750 - 1 050 3 - 15 kg.mm-1 šírky 21 - 600 max. 15 000 kg
1,31 - 2,00 cca 600 750 - 1 500 2 - 17 kg.mm-1 šírky

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10131/06 [ mm ]                                                   260 ≤ Re < 340 MPa

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri šírkach Zúžené tolerancie pri šírkach
≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500 ≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500
> 0,40 ≤ 0,60 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,030 ± 0,035
> 0,60 ≤ 0,80 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,035 ± 0,040
> 0,80 ≤ 1,00 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,040 ± 0,050
> 1,00 ≤ 1,20 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,050 ± 0,060
> 1,20 ≤ 1,60 ± 0,09 ± 0,11 ± 0,060 ± 0,070
> 1,60 ≤ 2,00 ± 0,12 ± 0,13 ± 0,070 ± 0,080

POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10131/06 [ mm ]                                                   340 ≤ Re ≤ 420 MPa

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri šírkach Zúžené tolerancie pri šírkach
≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500 ≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500
> 0,40 ≤ 0,60 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,035 ± 0,040
> 0,60 ≤ 0,80 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,040 ± 0,050
> 0,80 ≤ 1,00 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,050 ± 0,060
> 1,00 ≤ 1,20 ± 0,09 ± 0,10 ± 0,060 ± 0,070
> 1,20 ≤ 1,60 ± 0,11 ± 0,12 ± 0,070 ± 0,080
> 1,60 ≤ 2,00 ± 0,14 ± 0,15 ± 0,080 ± 0,100

POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10131/06 [ mm ]                                                             Re > 420 MPa

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri šírkach Zúžené tolerancie pri šírkach
≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500 ≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500
0,35 ≤ t ≤ 0,40 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,035 ± 0,040
0,45 < t ≤ 0,60 ± 0,05 ± 0,07 ± 0,040 ± 0,050
0,60 < t ≤ 0,80 ± 0,06 ± 0,08 ± 0,050 ± 0,060
0,80 < t ≤ 1,00 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,060 ± 0,070
1,00 < t ≤ 1,20 ± 0,10 ± 0,11 ± 0,070 ± 0,080
1,20 < t ≤ 1,60 ± 0,13 ± 0,14 ± 0,080 ± 0,100
1,60 < t ≤ 2,00 ± 0,16 ± 0,17 ± 0,100 ± 0,110
2,00 < t ≤ 2,50 ± 0,19 ± 0,20 ± 0,130 ± 0,140
2,50 < t ≤ 3,00 ± 0,22 ± 0,23 ± 0,160 ± 0,170

1) odchýlka rovinnosti zvitkov na základe dohody
2) zúžené tolerancie po dohode strán

ODCHÝLKY ROVINNOSTI TABÚĽ1) PODĽA EN 10131/06 [ mm ]                                      260 ≤ Re < 340 MPa

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri hrúbkach Zúžené tolerancie2) pri hrúbkach
< 0,70 ≥ 0,70 < 1,20 ≥ 1,20 < 0,70 ≥ 0,70 < 1,20 ≥ 1,20
≥ 600 < 1 200 13 10 8 8 6 5
≥ 1 200 < 1 500 15 13 11 9 8 6
≥ 1 500 20 19 17 12 10 9

1) odchýlka rovinnosti zvitkov na základe dohody
2) zúžené tolerancie po dohode strán

ODCHÝLKY ROVINNOSTI TABÚĽ PODĽA EN 10131/06 [ mm ]                                                   Re ≥ 340 MPa

zúžené tolerancie po dohode strán.

POVRCH A DRSNOSŤ

Povrch Symbol Drsnosť
Lesklý b Ra ≤ 0,9 μm
Matný m 0,6 μm < Ra ≤ 1,9 μm
Drsný r Ra > 1,6 μm

iné povrchy po dohode strán

POVRCH

  • neolejované - bez záruky na koróziu
  • olejované - plošná hmotnosť oleja 0,5 - 2,5 g.m-2)
    (spôsob nanášania elektrostaticky) 

ZVARITEĽNOSŤ

  • ocele sú vhodné na zváranie bežnou technológiou

SÚBORY NA STIAHNUTIE

DOPORUČENIA PRE PREPRAVU, SKLADOVANIE A KONTROLU

VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY
Stiahnuť PDF (408 KB)

 

Logistika

 

Ponúkame flexibilné dodávky produktov s viacerými možnosťami balenia a spôsobu dopravy.

 

Dodacie podmienky

Finálne výrobky sú dodávané zákazníkom prostredníctvom nákladnej cestnej dopravy, železničnej dopravy, lodí alebo dopravou priamo z našich distribučných centier.

                

 » vedieť viac       

mail_orange_icon_big

Pošlite nám správu

Budeme Vás kontaktovať s konkrétnou ponukou 

OBCHODNÝ TÍM

MIROSLAV MAĎAR

Obchodný riaditeľ
Slovensko

 

+421 556 739 307
+421 903 656 284

mmadarsk.uss.com

DOVDON TUGSBAYAR

Výkonný riaditeľ
U. S. Steel Europe - Bohemia a.s.
 (Česko)

+420 226 201 550
+420 777 0022 40

dtugsbayarsk.uss.com

MILAN MALÍK

Obchodný riaditeľ
Poľsko

 

+421 556 734 654
+421 903 627 471

mmaliksk.uss.com

DUŠAN DZUROVČÍN

Obchodný riaditeľ
Rakúsko, Maďarsko, Ex-Yugo, Taliansko

 

+421 556 734 538
+421 917 731 813

ddzurovcinsk.uss.com

VIKTOR UDODIK

Obchodný riaditeľ pre
východnú a južnú Európu, Škandináviu a export

+421 556 734 279
+421 903 656 981

  vudodiksk.uss.com

 

 

ROBERT KRAMER

Predajná kancelária
U. S. Steel Europe -
 
Germany GmbH.

+49 211 447292 12
 

rkramersk.uss.com

 

FREDERIC SZTOR

Predajná kancelária
U. S. Steel Europe -

France S.A.

+33 3 8768 1145
 

fsztorsk.uss.com

MARIÁN KOSTAČ

Senior riaditeľ
pre Európu

 

+421 904 704 022
 

mkostacsk.uss.com

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.