Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

VYSOKOPEVNÁ MIKROLEGOVANÁ OCEĽ​

Prázdny

V kategórii Oceľ valcovaná za studena

Prázdny

 

 

CHARAKTERISTIKA

Oceľové plechy valcované za studena z konštrukčných jemnozrnných mikrolegovaných ocelí sa používajú na dynamicky namáhané časti vozidiel.
Vyznačujú sa zvýšenou tvárniteľnosťou za studena.


U. S. Steel Košice má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001, ako aj podľa IATF 16949 pre automobilový
priemysel, ktoré sú dozorované TÜV NORD.

Kľúčové vlastnosti

   

Vyrábame zvitky, pozdĺžne delené zvitky a tabule

EN ISO 9001
IATF 16949

Ü  /  CE

Značky pre vybrané druhy výrobkov

HC260LA, HC300LA, HC340LA, HC380LA, HC420LA, HC460LA, HC500LA

Akosti podľa EN 10268/06+A1/13

Možnosti použitia materiálu

Na dynamicky namáhané časti vozidiel.

Technické parametre

POROVNANIE AKOSTÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

Európska únia Nemecko
SEW 093/87
U. S. Steel Košice
EN 10268/06+A1/13
HC260LA ZStE 260 KODUR H 260 LA
HC300LA ZStE 300 KODUR H 300 LA
HC340LA ZStE 340 KODUR H 340 LA
HC380LA ZStE 380 KODUR H 380 LA
HC420LA ZStE 420 KODUR H 420 LA
HC460LA - -
HC500LA - -

CHEMICKÉ ZLOŽENIE

Akosti podľa
EN 10268/06+A1/13
U. S. Steel Košice
Chemický rozbor tavebnej analýzy v %
CMAX MnMAX SiMAX PMAX SMAX AlMIN NbMAX VMAX TiMAX
HC260LA 1) 0,10 0,60 0,50 0,025 0,025 0,015 - - 0,15
KODUR H 260 LA 0,10 0,60 0,40 0,025 0,010 0,015 0,080 0,10 0,10
HC300LA 1) 0,12 1,40 0,50 0,030 0,025 0,015 0,090 - 0,15
KODUR H 300 LA 0,10 0,80 0,40 0,025 0,010 0,015 0,080 0,10 0,10
HC340LA 1) 0,12 1,50 0,50 0,030 0,025 0,015 0,090 - 0,15
KODUR H 340 LA 0,10 1,00 0,40 0,025 0,010 0,015 0,080 0,12 0,10
HC380LA 1) 0,12 1,60 0,50 0,030 0,025 0,015 0,090 - 0,15
KODUR H 380 LA 0,10 1,20 0,40 0,025 0,010 0,015 0,080 0,10 0,10
HC420LA 1) 0,14 1,60 0,50 0,030 0,025 0,015 0,090 - 0,15
KODUR H 420 LA 0,10 1,50 0,40 0,025 0,010 0,015 0,090 0,12 0,10
HC460LA 0,14 1,80 0,60 0,030 0,025 0,015 0,090 - 0,15
HC500LA 0,14 1,80 0,60 0,030 0,025 0,015 0,090 - 0,15

1) Ti + Nb + V + B = max. 0,22 %

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Akosti podľa
EN 10268/06+A1/13
U. S. Steel Košice
Rp0,2 [MPa] Rm MIN [MPa A 80MIN (%)
priečne
vzorky
pozdĺžne
vzorky
priečne
vzorky
pozdĺžne
vzorky
priečne
vzorky
pozdĺžne
vzorky
HC260LA 260 - 330 240 - 310 350 - 430 340 - 420 26 27
KODUR H 260 LA - 240 - 310 - 340 - 420 - 27
HC300LA 300 - 380 280 - 360 380 - 480 370 - 470 23 24
KODUR H 300 LA - 280 - 360 - 370 - 470 - 24
HC340LA 340 - 420 320 - 410 410 - 510 400 - 500 21 22
KODUR H 340 LA - 320 - 410 - 400 - 500 - 22
HC380LA 380 - 480 350 - 450 440 - 580 430 - 550 19 20
KODUR H 380 LA - 360 - 460 - 430 - 550 - 20
HC420LA 420 - 520 390 - 500 470 - 600 460 - 580 17 18
KODUR H 420 LA - 400 - 500 - 460 - 580 - 18
HC460LA 460 - 580 420 - 560 510 - 660 480 - 630 13 14
HC500LA 500 - 620 460 - 600 550 - 710 520 - 690 12 13

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ mm ]

pre HC260LA, HC300LA a odpovedajúce akosti

Nominálna hrúbka Šírka
  750 1015 1175 1305 1345 1500
0,450 - 0,549              
0,550 - 0,849            
0,850 - 0,149          
0,850 - 1,449        
1,450 - 2,000      

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ mm ]

pre HC340LA a odpovedajúce akosti

Nominálna hrúbka Šírka
  750 905 1105 1225 1335 1395
0,550 - 0,649              
0,650 - 1,249            
1,250 - 1,549          
1,550 - 1,849        
1,850 - 2,000      

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ mm ]

 pre HC380LA, HC420LA a odpovedajúce akosti

Nominálna hrúbka Šírka
  750 905 1105 1235 1335
0,650 - 0,749            
0,750 - 1,349          
1,350 - 1,649        
1,650 - 2,000      

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ mm ]

  pre HC460LA

Nominálna hrúbka Šírka  
  750 905 1040 1135 1235 1285
0,650 - 0,749            
0,750 - 0,949          
0,950 - 1,449        
1,450 - 1,849      
1,850 - 2,000    

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ mm ]

pre HC500LA

Nominálna hrúbka Šírka
  750 905 920 1085
0,750 - 0,949        
0,950 - 1,549      
1,550 - 2,000    

ROZMERY TABÚĽ [mm]

Hrúbka Dĺžka
0,45 - 1,00 1 000 - 3 100
1,01 - 2,00 1 000 - 4 000

 

ROZMERY ZVITKOV A POZDĹŽNE DELENÝCH PÁSOV [mm]

Hrúbka Vnútorný priemer Vonkajší priemer zvitku Zvitok Pozdĺžne delený pás
Šírka Hmotnosť Šírka Hmotnosť
0,45 - 1,30 cca 500 or 600 max. 1 800 750 - 1 050 3 - 15 kg.mm-1 šírky 21 - 600 max. 15 000 kg
1,31 - 2,00 cca 600 750 - 1 500 2 - 17 kg.mm-1 šírky

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10131/06 [ mm ]

260 ≤ Re < 340 MPa

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri šírkach Zúžené tolerancie pri šírkach
≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500 ≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500
> 0,40 ≤ 0,60 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,030 ± 0,035
> 0,60 ≤ 0,80 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,035 ± 0,040
> 0,80 ≤ 1,00 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,040 ± 0,050
> 1,00 ≤ 1,20 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,050 ± 0,060
> 1,20 ≤ 1,60 ± 0,09 ± 0,11 ± 0,060 ± 0,070
> 1,60 ≤ 2,00 ± 0,12 ± 0,13 ± 0,070 ± 0,080

POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10131/06 [ mm ]

340 ≤ Re ≤ 420 MPa

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri šírkach Zúžené tolerancie pri šírkach
≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500 ≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500
> 0,40 ≤ 0,60 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,035 ± 0,040
> 0,60 ≤ 0,80 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,040 ± 0,050
> 0,80 ≤ 1,00 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,050 ± 0,060
> 1,00 ≤ 1,20 ± 0,09 ± 0,10 ± 0,060 ± 0,070
> 1,20 ≤ 1,60 ± 0,11 ± 0,12 ± 0,070 ± 0,080
> 1,60 ≤ 2,00 ± 0,14 ± 0,15 ± 0,080 ± 0,100

POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10131/06 [ mm ]

Re > 420 MPa

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri šírkach Zúžené tolerancie pri šírkach
≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500 ≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500
0,35 ≤ t ≤ 0,40 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,035 ± 0,040
0,45 < t ≤ 0,60 ± 0,05 ± 0,07 ± 0,040 ± 0,050
0,60 < t ≤ 0,80 ± 0,06 ± 0,08 ± 0,050 ± 0,060
0,80 < t ≤ 1,00 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,060 ± 0,070
1,00 < t ≤ 1,20 ± 0,10 ± 0,11 ± 0,070 ± 0,080
1,20 < t ≤ 1,60 ± 0,13 ± 0,14 ± 0,080 ± 0,100
1,60 < t ≤ 2,00 ± 0,16 ± 0,17 ± 0,100 ± 0,110
2,00 < t ≤ 2,50 ± 0,19 ± 0,20 ± 0,130 ± 0,140
2,50 < t ≤ 3,00 ± 0,22 ± 0,23 ± 0,160 ± 0,170

1) odchýlka rovinnosti zvitkov na základe dohody
2) zúžené tolerancie po dohode strán

ODCHÝLKY ROVINNOSTI TABÚĽ1) PODĽA EN 10131/06 [ mm ]

260 ≤ Re < 340 MPa

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri hrúbkach Zúžené tolerancie2) pri hrúbkach
< 0,70 ≥ 0,70 < 1,20 ≥ 1,20 < 0,70 ≥ 0,70 < 1,20 ≥ 1,20
≥ 600 < 1 200 13 10 8 8 6 5
≥ 1 200 < 1 500 15 13 11 9 8 6
≥ 1 500 20 19 17 12 10 9

1) odchýlka rovinnosti zvitkov na základe dohody
2) zúžené tolerancie po dohode strán

ODCHÝLKY ROVINNOSTI TABÚĽ PODĽA EN 10131/06 [ mm ]

Re ≥ 340 MPa

zúžené tolerancie po dohode strán.

POVRCH A DRSNOSŤ

Povrch Symbol Drsnosť
Lesklý b Ra ≤ 0,9 μm
Matný m 0,6 μm < Ra ≤ 1,9 μm
Drsný r Ra > 1,6 μm

iné povrchy po dohode strán

Ďalšie vlastnosti

Povrch

  • neolejované - bez záruky na koróziu
  • olejované - plošná hmotnosť oleja 0,5 - 2,5 g.m-2)
    (spôsob nanášania elektrostaticky)

ZVARITEĽNOSŤ

  • ocele sú vhodné pre zváranie bežnou technológiou

LOGISTIKA

Ponúkame flexibilné dodávky produktov s viacerými možnosťami balenia a spôsobu dopravy.

Viac o doprave a balení     

V Y S O K O P E V N Á   M I K R O L E G O V A N Á   O C E Ľ​

KONTAKT

KONTAKTUJTE NÁS OSOBNE

Milan Beličák

Obchodný riaditeľ pre Česko a Slovensko

    +421 556 734 598

    +421 903 601 790

    mbelicaksk.uss.com

Milan Malík

Obchodný riaditeľ pre Poľsko

  +421 556 734 654

  +421 903 627 471

  mmaliksk.uss.com

Eva Širilová

Obchodný riaditeľ pre západnú Európu

  +421 556 734 016

  +421 917 656 761

  esirillovask.uss.com

Ján Rohár

Obchodný riaditeľ pre južnú a východnú Európu a Export

  +421 556 734 596

  +421 903 616 433

  jroharsk.uss.com

Dušan Dzurovčin

Obchodný riaditeľ pre Rakúsko

  +421 556 734 538

  +421 917 731 813

  ddzurovcinsk.uss.com

Ako môžeme pomôcť vašej firme rásť?

Pri záujme o spoluprácu nám neváhajte napísať správu. Budeme Vás obratom kontaktovať s konkrétnou ponukou.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...