KONTAKT  |    _eng _sk

InformÁcia pre verejnosť
            

Ochrana obyvateľstva 
           

 

Táto stránka obsahuje Informáciu pre verejnosť, ktorú je povinný zabezpečiť prevádzkovateľ podniku kategórie B v zmysle zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií (ZPH) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť  trvalý prístup verejnosti k informáciám. Zabezpečí pravidelné informovanie verejnosti, ktorá môže byť dotknutá závažnou priemyselnou haváriou o bezpečnostných opatreniach, ako aj o pokynoch ako sa má verejnosť správať pri závažnej priemyselnej havárií.

download_icon

» Informácia pre verejnosť
(PDF, 117 KB)

download_icon

» Príloha č. 1
(PDF, 51 kB)

download_icon

» Príloha č. 2
(PDF, 47 kB)

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.