Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

VYSOKOPEVNÁ MIKROLEGOVANÁ OCEĽ​

Prázdny
Prázdny

 

 

CHARAKTERISTIKA

Plechy z konštrukčných ocelí mikrolegovaných s jemnozrnnou štruktúrou a so zaručenou vrubovou húževnatosťou za nízkych teplôt. Plechy sa vyznačujú zvýšenou ohýbateľnosťou za studena.

U. S. Steel Košice, s.r.o. má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001 a podľa EN/TS16949 pre automobilový priemysel, ktoré sú dozorované TÜV NORD. Vybrané druhy výrobkov sú certifikované podľa smernice Európskeho parlamentu 2014/68/EU, AD2000W1.


AKOSTI

Výrobky valcované za tepla sú klasifikované do akostných stupňov podľa chemického zloženia a mechanických vlastností.

Kľúčové vlastnosti

   

Vyrábame zvitky, pozdĺžne delené zvitky a tabule

EN ISO 9001
IATF 16949

2014/68/EU, AD2000W1

Pre vybrané druhy výrobkov

S315MC, S355MC, S420MC, S460MC, S500MC, S550MC, S600MC,  S650MC 1) , S700MC 1)

Akosti podľa EN 10149 - 2/13

Možnosti použitia materiálu

Používajú sa na výrobu zváraných nosných konštrukcií, tlakových nádob, potrubí, na dynamicky namáhané podvozkové časti dopravných zariadení, automobilových diskov a profilov.

Technické parametre

POROVNANIE AKOSTÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

Európska norma

EN 10149 - 2/13

Nemecko

SEW 092

USA U. S. Steel Košice
ASTM

SAE

J1392

A 607 1)
A 935 2)

A 715 2)
A 936 3)
- - - - Grade 35 XLK KODUR 260MC
- - - - Grade 40 XLK KODUR 280MC
S315MC - Grade 45 cl. 1,2 - Grade 45 XLK KODUR 315MC
- QStE 340 TM - - - KODUR 340MC
S355MC - Grade 50 cl. 1,2 Grade 50 Grade 50 XLK KODUR 355MC
- QStE 380 TM Grade 55 cl. 1,2 - - KODUR 380MC
S420MC QStE 420 TM Grade 60 cl. 1,2 Grade 60 Grade 60 XLK KODUR 420MC
- - - - -     KODUR 450 Extra
S460MC QStE 460 TM Grade 65 cl. 1,2 Grade 65 - KODUR 460MC
S500MC QStE 500 TM Grade 70 cl. 1,2 Grade 70 Grade 70 XLK KODUR 500MC
S550MC QStE 550 TM - Grade 80 Grade 80 XLK KODUR 550MC
S600MC - - - - -
S650MC 1) - - - -    KODUR 650MC 1)
S700MC 1) - - - -    KODUR 700MC 1)

1) v procese vývoja - po dohode strán
2) hrúbky do 6,00 mm
3) hrúbky od 6,00 mm

CHEMICKÉ ZLOŽENIE

Akosti podľa
EN 10149-2/13
U. S. Steel Košice
Chemický rozbor tavebnej analýzy v %
CMAX MnMAX SiMAX PMAX SMAX AlMIN NbMAX VMAX TiMAX MoMAX BMAX
KODUR 260MC 0,10 0,60 0,40 0,025 0,010 0,015 0,08 0,10 0,10 0,06  
KODUR 280MC 0,10 0,60 0,40 0,025 0,010 0,015 0,08 0,10 0,10 0,06  
S315MC 0,12 1,30 0,50 0,025 0,020 0,015 0,09 0,20 0,15    
KODUR 315MC 0,12 1,00 0,40 0,025 0,010 0,015 0,08 0,10 0,10 0,06  
KODUR 340MC 0,12 1,30 0,40 0,025 0,010 0,015 0,08 0,10 0,10 0,06  
S355MC 0,12 1,50 0,50 0,025 0,020 0,015 0,09 0,20 0,15    
KODUR 355MC 0,12 1,20 0,40 0,025 0,010 0,015 0,08 0,10 0,10 0,06  
KODUR 380MC 0,12 1,35 0,40 0,025 0,010 0,015 0,08 0,10 0,10 0,06  
S420MC 0,12 1,60 0,50 0,025 0,015 0,015 0,09 0,20 0,15    
KODUR 420MC 0,12 1,50 0,40 0,025 0,010 0,015 0,08 0,10 0,10 0,06  
KODUR 450 Extra 1) 0,13 1,50 0,15 0,018 0,008 0,020 - 0,050 0,09 0,07 0,04    
S460MC 0,12 1,60 0,50 0,025 0,015 0,015 0,09 0,20 0,15    
KODUR 460MC 0,12 1,50 0,40 0,025 0,010 0,015 0,09 0,12 0,10 0,06  
S500MC 0,12 1,70 0,50 0,025 0,015 0,015 0,09 0,20 0,15    
KODUR 500MC 0,12 1,65 0,40 0,025 0,010 0,015 0,09 0,015 0,10 0,06  
S550MC 0,12 1,80 0,50 0,025 0,015 0,015 0,09 0,20 0,15    
KODUR 550MC 0,12 1,65 0,50 0,025 0,010 0,015 0,09 0,15 0,10 0,06  
S600MC 0,12 1,90 0,50 0,025 0,015 0,015 0,09 0,20 0,22 0,50 0,005
S650MC 0,12 2,00 0,60 0,025 0,015 0,015 0,09 0,20 0,22 0,50 0,005
KODUR 650MC 0,12 2,00 0,60 0,025 0,010 0,015 0,09   0,16 0,50 0,005
S700MC 0,12 2,10 0,50 0,025 0,015 0,015 0,09 0,20 0,22 0,50 0,005
KODUR 700MC 0,12 2,10 0,60 0,025 0,010 0,015 0,09   0,16 0,50 0,005

1) N = max. 0,009

MECHANICKÉ VLASTNOSTI 

Akosti podľa
EN 10149-2/13
U. S. Steel Košice
Rp 0.2 MIN
[MPa]
Rm
[MPa]
AMIN(%) Uhol ohybu 180° KVMIN [J] 
L0 = 80 mm

L0 = 5,65√S0]

a < 3

a ≥ 3,0 

KODUR 260MC 260 350 - 450 25 31 0.a -20°C 40
KODUR 280MC 280 370 - 480 23 28 0.a -20°C 40
S315MC 315 390 - 510 20 24 0.a -20°C 40
KODUR 315MC 315 390 - 510 21 26 0.a -20°C 40
KODUR 340MC 340 420 - 540 20 24 0.a -20°C 40
S355MC 355 430 - 550 19 23 0,5.a -20°C 40
KODUR 355MC 355 430 - 550 20 24 0,5.a -20°C 40
KODUR 380MC 380 450 - 590 19 23 0,5.a -20°C 40
S420MC 420 485 - 620 16 19 0,5.a -20°C 40
KODUR 420MC 420 485 - 620 18 22 0,5.a -20°C 40
KODUR 450 Extra 450 - 550 550 - 650 22 22 0.a -
S460MC 460 520 - 670 14 17 1,0.a -20°C 40
KODUR 460MC 460 520 - 670 17 21 1,0.a -20°C 40
S500MC 500 550 - 700 12 14 1,0.a -20°C 40
KODUR 500MC 500 550 - 700 16 20 1,5.a -20°C 40
S550MC 550 600 - 760 12 14 1,5.a -20°C 40
KODUR 550MC 550 600 - 760 14 18 1,5.a -20°C 40
S600MC 600 650 - 820 11 13 1,5.a -20°C 40
S650MC 650 700 - 880 10 12 2,0.a -20°C 40
KODUR 650MC 650 700 - 900 - 12 3,0.a    -20°C 40 1)
S700MC 700 750 - 900 10 12 2,0.a -20°C 40
KODUR 700MC 700 750 - 950 - 12 3,0.a     -20°C 40 1)

1) KCU [J.cm-2]

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [mm]

Re < 280 MPa

Nominálna hrúbka 1) Šírka tabule 1)
  750 900 1000 1100 1250 1400 1500
2,00 - 2,19   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 4 000 4) mm 3)        
2,20 - 2,49   Vnútorný priemer zvitku: 850 (+50; -20) mm 3)      
2,50 - 2,99   Vnútorný priemer zvitku: 600, 850  3)    
3,00 - 3,49   Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm 3)  
3,50 - 3,99   Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 šírky  
4,00 - 4,99   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5)  
5,00 - 12,50 2)    
    780 900 1000 1100 1250 1400 1500
Dĺžka zvitkov 1)

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán.
Iné rozmery po dohode strán
3)  Bez záruky rovinnosti

4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad
     4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad
     6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [mm]

Re 281 - 360 MPa

Nominálna hrúbka 1) Šírka tabule 1)
  750 900 1000 1100 1250 1400 1500
2,00 - 2,19   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 4 000 4) mm          
2,20 - 2,49   Vnútorný priemer zvitku: 850 (+50; -20) mm 3)        
2,50 - 2,99   Vnútorný priemer zvitku: 600, 850  3)      
3,00 - 3,49   Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm  3)      
3,50 - 3,99   Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 šírky 3)  
4,00 - 4,99   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5)  
5,00 - 12,50 2)    
    780 940 1040 1140 1290 1440 1540
Dĺžka zvitkov 1)

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán.
Iné rozmery po dohode strán
3)  Bez záruky rovinnosti

4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad
     4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad
     6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [mm]

Re 361 - 460 MPa

Nominálna hrúbka 1) Šírka tabule 1)
  750 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
2,20 - 2,49  

Dĺžka tabúľ: 2 000 - 4 000 3) mm

           
2,50 - 2,99   Vnútorný priemer zvitku: 600, 850 (+50; -20) mm          
3,00 - 3,49   Vnútorný priemer zvitku: 600, 850        
3,50 - 3,99   Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm      
4,00 - 4,49   Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 šírky     
4,50 - 12,50 2)   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 4)  
    780 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540
  Dĺžka zvitkov 1)

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán.
Iné rozmery po dohode strán

4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad
     4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad
     6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [mm]

Re 461 - 550 MPa

Nominálna hrúbka 1) Šírka tabule 1)
  750 900 1000 1100 1250 1400 1500
3,00 - 3,49   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 4 000 4) mm          
3,50 - 3,99   Vnútorný priemer zvitku: 850 (+50; -20) mm        
4,00 - 4,49   Vnútorný priemer zvitku: 600, 850      
4,50 - 4,99   Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm    
5,00 - 12,50 2) 3)   Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 šírky  
Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5)
 
    780 940 1040 1140 1290 1440 1540
Dĺžka zvitkov 1)

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán.
Iné rozmery po dohode strán
3)  Akosti S650MC a S700 MC do hrúbky 10,00 mm

4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad
     4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad
     6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [mm]

Re 551 - 700 MPa

Nominálna hrúbka 1) Šírka tabule 1)
  750 900 1000 1100 1250 1500
3,50 - 3,99   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 4 000 4) mm      
4,00 - 4,49   Vnútorný priemer zvitku: 850 (+50; -20) mm      
4,50 - 4,99   Vnútorný priemer zvitku: 600, 850    
5,00 - 5,99   Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm  
6,00 - 12,50 2) 3)   Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 šírky 
Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5)
 
    780 935 1040 1140 1290 1540
Dĺžka zvitkov 1)

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán.
Iné rozmery po dohode strán
3)  Akosti S650MC a S700 MC do hrúbky 10,00 mm

4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad
     4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad
     6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY POZDĹŽNE DELENÝCH PÁSOV [mm]

Re < 360 MPa

Nominálna hrúbka 1) Šírka zvitku 1)
110 - 510 511 - 550 551 - 580
2,00 2) - 2,09    
2,10 - 2,29    
2,30 - 2,49    
2,50 - 2,99 Vnútorný priemer zvitku: 600, 712, 760, 850 mm (+50, -20)  
3,00 - 3,59 Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm
3,60 - 5,99 Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 šírky
6,00 - 8,00    

  1) Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5 mm
  2) Po predchádzajúcej dohode

Iné rozmery po dohode strán

ROZMERY POZDĹŽNE DELENÝCH PÁSOV [mm]

Re 361 - 500 MPa

Nominálna hrúbka 1) Šírka zvitku 1)
110 - 510 511 - 580
2,00 2) - 2,99 Vnútorný priemer zvitku: 600, 712, 760, 850 mm (+50, -20)  
3,00 - 3,99 Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm
4,00 - 7,00 Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 šírky  

1) Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5 mm
2) Po predchádzajúcej dohode

Iné rozmery po dohode strán

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10051/10 A U. S. Steel Košice, s.r.o.

Re ≤ 300 MPa

Nominálna hrúbka
[mm] 
Hraničné odchýlky hrúbky pri menovitých šírkach [mm]

≤ 1200

1200 ≤ 1500 > 1500 ≤  1800 1)
EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice

≤ 2,00

± 0,17 ± 0,15 - - - -
> 2,00 ≤ 2,50 ± 0,18 ± 0,15 ± 0,21 ± 0,17 ± 0,23 ± 0,17
> 2,50 ≤ 3,00 ± 0,20 ± 0,15 ± 0,22 ± 0,17 ± 0,24 ± 0,17
> 3,00 ≤ 4,00 ± 0,22 ± 0,18 ± 0,24 ± 0,21 ± 0,26 ± 0,21
> 4,00 ≤ 5,00 ± 0,24 ± 0,18 ± 0,26 ± 0,21 ± 0,28 ± 0,21
> 5,00 ≤ 6,00 ± 0,26 ± 0,19 ± 0,28 ± 0,21 ± 0,29 ± 0,21
> 6,00 ≤ 8,00 ± 0,29 ± 0,21 ± 0,30 ± 0,24 ± 0,31 ± 0,24
> 8,00 ≤ 10,00 ± 0,32 ± 0,21 ± 0,33 ± 0,24 ± 0,34 ± 0,24
> 10,00 ≤ 12,50 ± 0,35 ± 0,21 ± 0,36 ± 0,24 ± 0,37 ± 0,24
> 12,00 ≤ 12,70 ± 0,37 ± 0,21 ± 0,38 ± 0,24 ± 0,40 ± 0,24

1) Maximálna šírka plechov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice je 1 540 mm.

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10051/10 A U. S. Steel Košice, s.r.o.

300 MPa < Re ≤ 360 MPa

Nominálna hrúbka
[mm] 
Hraničné odchýlky hrúbky pri menovitých šírkach [mm]

≤ 1200

1200 ≤ 1500 > 1500 ≤  1800 1)
EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice

≤ 2,00

± 0,20 ± 0,17 - - - -
> 2,00 ≤ 2,50 ± 0,21 ± 0,18 ± 0,24 ± 0,19 ± 0,26 ± 0,19
> 2,50 ≤ 3,00 ± 0,23 ± 0,19 ± 0,25 ± 0,21 ± 0,28 ± 0,21
> 3,00 ≤ 4,00 ± 0,25 ± 0,21 ± 0,28 ± 0,23 ± 0,30 ± 0,23
> 4,00 ≤ 5,00 ± 0,28 ± 0,22 ± 0,30 ± 0,24 ± 0,32 ± 0,24
> 5,00 ≤ 6,00 ± 0,30 ± 0,24 ± 0,32 ± 0,27 ± 0,33 ± 0,27
> 6,00 ≤ 8,00 ± 0,33 ± 0,27 ± 0,35 ± 0,29 ± 0,36 ± 0,29
> 8,00 ≤ 10,00 ± 0,37 ± 0,29 ± 0,38 ± 0,32 ± 0,39 ± 0,32
> 10,00 ≤ 12,50 ± 0,40 ± 0,31 ± 0,41 ± 0,34 ± 0,43 ± 0,34
> 12,00 ≤ 12,70 ± 0,43 ± 0,31 ± 0,44 ± 0,34 ± 0,46 ± 0,34

1) Maximálna šírka plechov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice je 1 540 mm.

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10051/10 A U. S. Steel Košice, s.r.o.

360 MPa < Re ≤ 420 MPa

Nominálna hrúbka
[mm] 
Hraničné odchýlky hrúbky pri menovitých šírkach [mm]

≤ 1200

1200 ≤ 1500 > 1500 ≤  1800 1)
EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice
> 2,00 ≤ 2,50 ± 0,23 ± 0,20 - - - -
> 2,50 ≤ 3,00 ± 0,26 ± 0,21 ± 0,29 ± 0,23 ± 0,31 ± 0,23
> 3,00 ≤ 4,00 ± 0,29 ± 0,23 ± 0,31 ± 0,25 ± 0,34 ± 0,25
> 4,00 ≤ 5,00 ± 0,31 ± 0,25 ± 0,34 ± 0,27 ± 0,36 ± 0,27
> 5,00 ≤ 6,00 ± 0,34 ± 0,27 ± 0,36 ± 0,29 ± 0,38 ± 0,29
> 6,00 ≤ 8,00 ± 0,38 ± 0,30 ± 0,39 ± 0,32 ± 0,40 ± 0,32
> 8,00 ≤ 10,00 ± 0,42 ± 0,32 ± 0,43 ± 0,34 ± 0,44 ± 0,34
> 10,00 ≤ 12,50 ± 0,46 ± 0,35 ± 0,47 ± 0,38 ± 0,48 ± 0,38
> 12,00 ≤ 12,70 ± 0,48 ± 0,35 ± 0,49 ± 0,38 ± 0,52 ± 0,38

1) Maximálna šírka plechov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice je 1 540 mm.

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10051/10 A U. S. Steel Košice, s.r.o.

360 MPa < Re ≤ 420 MPa

Nominálna hrúbka
[mm] 
Hraničné odchýlky hrúbky pri menovitých šírkach [mm]

≤ 1200

1200 ≤ 1500 > 1500 ≤  1800 1)
EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice
> 2,00 ≤ 2,50 ± 0,25 ± 0,22 - - - -
> 2,50 ≤ 3,00 ± 0,28 ± 0,23 ± 0,31 ± 0,25 ± 0,34 ± 0,25
> 3,00 ≤ 4,00 ± 0,31 ± 0,26 ± 0,34 ± 0,28 ± 0,36 ± 0,28
> 4,00 ≤ 5,00 ± 0,34 ± 0,28 ± 0,36 ± 0,31 ± 0,39 ± 0,31
> 5,00 ≤ 6,00 ± 0,36 ± 0,31 ± 0,39 ± 0,34 ± 0,41 ± 0,34
> 6,00 ≤ 8,00 ± 0,41 ± 0,34 ± 0,42 ± 0,37 ± 0,43 ± 0,37
> 8,00 ≤ 10,00 ± 0,45 ± 0,37 ± 0,46 ± 0,40 ± 0,48 ± 0,40
> 10,00 ≤ 12,50 ± 0,49 ± 0,42 ± 0,50 ± 0,46 ± 0,52 ± 0,46
> 12,00 ≤ 12,70 ± 0,52 ± 0,42 ± 0,53 ± 0,46 ± 0,56 ± 0,46

1) Maximálna šírka plechov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice je 1 540 mm.

ODCHÝLKY ROVINNOSTI TABÚĽ 2) PODĽA EN 10051/10

Re ≤ 300 MPa

Nominálna hrúbka
[mm]
Odchýlka rovinnosti tabúľ v závislosti od šírky [mm]
 ≤ 1200 1200 - 1500  > 1500 1)
≤ 2,00 18 20 25
> 2,00 ≤ 12,70 15 18 23

  1) Maximálna šírka plechov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice 1 540 mm.
  2) Odchýlka rovinnosti zvitkov na základe dohody.

Pre Re 300 MPa je úmerne vyššia - pozri normu EN 10051/10

Ďalšie vlastnosti

Povrch

  • okovinový - tabule, zvitky, pozdĺžne delené pásy
  • morený - tabule, zvitky, pozdĺžne delené pásy (olejované), hrúbky do 4,0 mm; hrubšie plechy po predchádzajúcej dohode

Technické dodávacie predpisy a rozmery: TN USSK 42 0118/11
Re = max. 550 MPa

Tepelné spracovanie

  • regulovaný režim valcovania

ZVARITEĽNOSŤ

  • ocele sú vhodné pre zváranie bežnou technológiou

Hrany

  • prírodné - zvitky (tabule – po dohode strán)
  • orezané - tabule (zvitky – po dohode strán)

LOGISTIKA

Ponúkame flexibilné dodávky produktov s viacerými možnosťami balenia a spôsobu dopravy.

Viac o doprave a balení     

VYRÁbame s ohľadom na udržateľnosť

Všetky procesy v spoločnosti podriaďujeme záujmu o udržateľnosť v oblasti environmentálnej, sociálnej a v oblasti riadenia spoločnosti. Naše ocele teda nesú známku udržateľnosti.

Viac o ESG stratégii     

V Y S O K O P E V N Á   M I K R O L E G O V A N Á   O C E Ľ​

KONTAKT

KONTAKTUJTE NÁS OSOBNE

Milan Beličák

Obchodný riaditeľ pre Česko a Slovensko

    +421 556 734 598

    +421 903 601 790

    mbelicaksk.uss.com

Milan Malík

Obchodný riaditeľ pre Poľsko

  +421 556 734 654

  +421 903 627 471

  mmaliksk.uss.com

Eva Širillová

Obchodný riaditeľ pre západnú Európu

  +421 556 734 016

  +421 917 656 761

  esirillovask.uss.com

Ján Rohár

Obchodný riaditeľ pre južnú a východnú Európu a Export

  +421 556 734 596

  +421 903 616 433

  jroharsk.uss.com

Dušan Dzurovčin

Obchodný riaditeľ pre Rakúsko

  +421 556 734 538

  +421 917 731 813

  ddzurovcinsk.uss.com

Ako môžeme pomôcť vašej firme rásť?

Pri záujme o spoluprácu nám neváhajte napísať správu. Budeme Vás obratom kontaktovať s konkrétnou ponukou.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...