Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

VYSOKOPEVNÁ MIKROLEGOVANÁ OCEĽ​

Prázdny
Prázdny

 

 

CHARAKTERISTIKA

Výrobky z konštrukčných ocelí mikrolegovaných s jemnozrnnou štruktúrou a so zaručenou vrubovou húževnatosťou za nízkych teplôt. Vyznačujú sa zvýšenou ohýbateľnosťou za studena.

formy výrobkov

Zvitky

široké pásy s valcovanou šírkou 600mm a viac, dodávané vo zvitkoch

Pozdĺžne delené pásy

delené zo širokých pásov, šírka menej ako 600mm, dodávané vo zvitkoch

Tabule

plechy delené zo širokých pásov dodávané v tabuliach

Kľúčové vlastnosti

S315MC, S355MC, S420MC, S460MC, S500MC, S550MC, S600MC

Akosti podľa EN 10149 - 2:2013

KODUR 260MC, KODUR 280MC, KODUR 315MC, KODUR 340MC, KODUR 355MC, KODUR 380MC, KODUR 420MC, KODUR 460MC, KODUR 500MC, KODUR 550MC

Akosti podľa technickej normy U.S.Steel Košice, s.r.o. - TN USSK 10149-2:2019

Technické parametre

CHEMICKÉ ZLOŽENIE

Akosti podľa
EN 10149-2:2013
TN USSK 10149-2:2019
Chemický rozbor tavebnej analýzy v %
CMAX MnMAX SiMAX PMAX SMAX AlMIN NbMAX VMAX TiMAX CuMAX NiMAX CrMAX MoMAX
KODUR 260MC 0,10 0,60 0,40 0,025 0,010 0,015 0,08 0,10 0,10 0,20 0,20 0,15 0,06
KODUR 280MC 0,10 0,60 0,40 0,025 0,010 0,015 0,08 0,10 0,10 0,20 0,20 0,15 0,06
S315MC 0,12 1,30 0,50 0,025 0,020 0,015 0,09 0,20 0,15 - - - -
KODUR 315MC 0,12 1,00 0,40 0,025 0,010 0,015 0,08 0,10 0,10 0,20 0,20 0,15 0,06
KODUR 340MC 0,12 1,30 0,40 0,025 0,010 0,015 0,08 0,10 0,10 0,20 0,20 0,15 0,06
S355MC 0,12 1,50 0,50 0,025 0,020 0,015 0,09 0,20 0,15 - - - -
KODUR 355MC 0,12 1,20 0,40 0,025 0,010 0,015 0,08 0,10 0,10 0,20 0,20 0,15 0,06
KODUR 380MC 0,12 1,35 0,40 0,025 0,010 0,015 0,08 0,10 0,10 0,20 0,20 0,15 0,06
S420MC 0,12 1,60 0,50 0,025 0,015 0,015 0,09 0,20 0,15 - - - -
KODUR 420MC 0,12 1,50 0,40 0,025 0,010 0,015 0,08 0,10 0,10 0,20 0,20 0,15 0,06
S460MC 0,12 1,60 0,50 0,025 0,015 0,015 0,09 0,20 0,15 - - - -
KODUR 460MC 0,12 1,50 0,40 0,025 0,010 0,015 0,09 0,12 0,10 0,20 0,20 0,15 0,06
S500MC 0,12 1,70 0,50 0,025 0,015 0,015 0,09 0,20 0,15 - - - -
KODUR 500MC 0,12 1,65 0,40 0,025 0,010 0,015 0,09 0,015 0,10 0,20 0,20 0,15 0,06
S550MC 0,12 1,80 0,50 0,025 0,015 0,015 0,09 0,20 0,15 - - - -
KODUR 550MC 0,12 1,65 0,50 0,025 0,010 0,015 0,09 0,15 0,10 0,20 0,20 0,15 0,06

MECHANICKÉ VLASTNOSTI 

Akosti podľa
EN 10149-2:2013
TN USSK 10149-2:2019
Rp 0.2 MIN
[MPa]
Rm
[MPa]
AMIN(%) Uhol ohybu 180° KVMIN [J] 
L0 = 80 mm

L0 = 5,65√S0]

a < 3

a ≥ 3,0 

KODUR 260MC 260 350 - 450 25 31 0.a -20°C 40 / -40°C 27
KODUR 280MC 280 370 - 480 23 28 0.a -20°C 40 / -40°C 27
S315MC 315 390 - 510 20 24 0.a -20°C 40 / -40°C 27
KODUR 315MC 315 390 - 510 21 26 0.a -20°C 40 / -40°C 27
KODUR 340MC 340 420 - 540 20 24 0.a -20°C 40 / -40°C 27
S355MC 355 430 - 550 19 23 0,5.a -20°C 40 / -40°C 27
KODUR 355MC 355 430 - 550 20 24 0,5.a -20°C 40 / -40°C 27
KODUR 380MC 380 450 - 590 19 23 0,5.a -20°C 40 / -40°C 27
S420MC 420 485 - 620 16 19 0,5.a -20°C 40 / -40°C 27
KODUR 420MC 420 485 - 620 18 22 0,5.a -20°C 40 / -40°C 27
S460MC 460 520 - 670 14 17 1,0.a -20°C 40 / -40°C 27
KODUR 460MC 460 520 - 670 17 21 1,0.a -20°C 40 / -40°C 27
S500MC 500 550 - 700 12 14 1,0.a -20°C 40 / -40°C 27
KODUR 500MC 500 550 - 700 16 20 1,5.a -20°C 40 / -40°C 27
S550MC 550 600 - 760 12 14 1,5.a -20°C 40 / -40°C 27
KODUR 550MC 550 600 - 760 14 18 1,5.a -20°C 40 / -40°C 27

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV

Re < 280 MPa

Nominálna hrúbka [mm]1) Šírka [mm] 1)  (údaje v zátvorkách predstavujú šírky tabúl s orezanými okrajmi)
  780 (750) 940 (900) 1040 (1000) 1140 (1100) 1250 (1250) 1400 (1400) 1500 (1500)
2,00 - 2,19   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 4 000 4) mm 3)        
2,20 - 2,49     3)      
2,50 - 2,99     3)    
3,00 - 3,49     3)  
3,50 - 3,99      
4,00 - 4,99   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5)  
5,00 - 12,50 2)    

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán.
Iné rozmery po dohode strán
3)  Bez záruky rovinnosti

4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad
     4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad
     6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV

Re 281 - 360 MPa

Nominálna hrúbka [mm]1) Šírka [mm] 1) (údaje v zátvorkách predstavujú šírky tabúl s orezanými okrajmi)
  780 (750) 940 (900) 1040 (1000) 1140 (1100) 1290 (1250) 1440 (1400) 1540 (1500)
2,00 - 2,19   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 4 000 4) mm          
2,20 - 2,49     3)        
2,50 - 2,99     3)      
3,00 - 3,49      3)      
3,50 - 3,99     3)  
4,00 - 4,99   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5)  
5,00 - 12,50 2)    

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán.
Iné rozmery po dohode strán
3)  Bez záruky rovinnosti

4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad
     4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad
     6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV

Re 361 - 460 MPa

Nominálna hrúbka [mm]1) Šírka [mm] 1) (údaje v zátvorkách predstavujú šírky tabúl s orezanými okrajmi)
  780 (750) 940 (900) 1040 (1000) 1140 (1100) 1240 (1200) 1340 (1300) 1440 (1400) 1540 (1500)
2,00 - 2,49  

Dĺžka tabúľ: 2 000 - 4 000 3) mm

           
2,50 - 2,99              
3,00 - 3,49            
3,50 - 3,99          
4,00 - 4,49        
4,50 - 12,50 2)   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 4)  

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán.
Iné rozmery po dohode strán

4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad
     4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad
     6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV

Re 461 - 550 MPa

Nominálna hrúbka [mm]1) Šírka [mm] 1) (údaje v zátvorkách predstavujú šírky tabúl s orezanými okrajmi)
  780 (750) 940 (900) 1040 (1000) 1140 (1100) 1290 (1250) 1440 (1400) 1540 (1500)
3,00 - 3,49   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 4 000 3) mm          
3,50 - 3,99            
4,00 - 4,49          
4,50 - 4,99        
5,00 - 12,50 2)   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 4)  

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán.
Iné rozmery po dohode strán

3)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad
     4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad
     6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY POZDĹŽNE DELENÝCH PÁSOV

Re < 360 MPa

Nominálna hrúbka [mm]1) Šírka zvitku [mm]1)
110 - 510 511 - 550 551 - 580
2,00 2) - 2,09      
2,10 - 2,29      
2,30 - 2,49      
2,50 - 2,99    
3,00 - 3,59  
3,60 - 5,99  
6,00 - 8,00      

  1) Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5 mm
  2) Po predchádzajúcej dohode

Iné rozmery po dohode strán

ROZMERY POZDĹŽNE DELENÝCH PÁSOV

Re 361 - 500 MPa

Nominálna hrúbka [mm]1) Šírka zvitku [mm]1)
110 - 510 511 - 580
2,00 2) - 2,99    
3,00 - 3,99  
4,00 - 7,00    

1) Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5 mm
2) Po predchádzajúcej dohode

Iné rozmery po dohode strán

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10051:2010 A U. S. STEEL KOŠICE, S.R.O. Re ≤ 300 MPa
Nominálna hrúbka
[mm] 
Hraničné odchýlky hrúbky pri menovitých šírkach [mm]

≤ 1200

1200 ≤ 1500 > 1500 ≤  1800 1)
EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice

≤ 2,00

± 0,17 ± 0,15 - - - -
> 2,00 ≤ 2,50 ± 0,18 ± 0,15 ± 0,21 ± 0,17 ± 0,23 ± 0,17
> 2,50 ≤ 3,00 ± 0,20 ± 0,15 ± 0,22 ± 0,17 ± 0,24 ± 0,17
> 3,00 ≤ 4,00 ± 0,22 ± 0,18 ± 0,24 ± 0,21 ± 0,26 ± 0,21
> 4,00 ≤ 5,00 ± 0,24 ± 0,18 ± 0,26 ± 0,21 ± 0,28 ± 0,21
> 5,00 ≤ 6,00 ± 0,26 ± 0,19 ± 0,28 ± 0,21 ± 0,29 ± 0,21
> 6,00 ≤ 8,00 ± 0,29 ± 0,21 ± 0,30 ± 0,24 ± 0,31 ± 0,24
> 8,00 ≤ 10,00 ± 0,32 ± 0,21 ± 0,33 ± 0,24 ± 0,34 ± 0,24
> 10,00 ≤ 12,50 ± 0,35 ± 0,21 ± 0,36 ± 0,24 ± 0,37 ± 0,24
> 12,00 ≤ 12,70 ± 0,37 ± 0,21 ± 0,38 ± 0,24 ± 0,40 ± 0,24

1) Maximálna šírka výrobkov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice je 1 540 mm.
Tolerancie hrúbky garantujeme podľa EN 10051:2010. Prísnejšie tolerancie hrúbok je možné do dohode.

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10051:2010 A U. S. STEEL KOŠICE, S.R.O. 300 MPa < Re ≤ 360 MPa
Nominálna hrúbka
[mm] 
Hraničné odchýlky hrúbky pri menovitých šírkach [mm]

≤ 1200

1200 ≤ 1500 > 1500 ≤  1800 1)
EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice

≤ 2,00

± 0,20 ± 0,17 - - - -
> 2,00 ≤ 2,50 ± 0,21 ± 0,18 ± 0,24 ± 0,19 ± 0,26 ± 0,19
> 2,50 ≤ 3,00 ± 0,23 ± 0,19 ± 0,25 ± 0,21 ± 0,28 ± 0,21
> 3,00 ≤ 4,00 ± 0,25 ± 0,21 ± 0,28 ± 0,23 ± 0,30 ± 0,23
> 4,00 ≤ 5,00 ± 0,28 ± 0,22 ± 0,30 ± 0,24 ± 0,32 ± 0,24
> 5,00 ≤ 6,00 ± 0,30 ± 0,24 ± 0,32 ± 0,27 ± 0,33 ± 0,27
> 6,00 ≤ 8,00 ± 0,33 ± 0,27 ± 0,35 ± 0,29 ± 0,36 ± 0,29
> 8,00 ≤ 10,00 ± 0,37 ± 0,29 ± 0,38 ± 0,32 ± 0,39 ± 0,32
> 10,00 ≤ 12,50 ± 0,40 ± 0,31 ± 0,41 ± 0,34 ± 0,43 ± 0,34
> 12,00 ≤ 12,70 ± 0,43 ± 0,31 ± 0,44 ± 0,34 ± 0,46 ± 0,34

1) Maximálna šírka výrobkov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice je 1 540 mm.
Tolerancie hrúbky garantujeme podľa EN 10051:2010. Prísnejšie tolerancie hrúbok je možné do dohode.

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10051:2010 A U. S. STEEL KOŠICE, S.R.O. 360 MPA < RE ≤ 420 MPA
Nominálna hrúbka
[mm] 
Hraničné odchýlky hrúbky pri menovitých šírkach [mm]

≤ 1200

1200 ≤ 1500 > 1500 ≤  1800 1)
EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice
> 2,00 ≤ 2,50 ± 0,23 ± 0,20 - - - -
> 2,50 ≤ 3,00 ± 0,26 ± 0,21 ± 0,29 ± 0,23 ± 0,31 ± 0,23
> 3,00 ≤ 4,00 ± 0,29 ± 0,23 ± 0,31 ± 0,25 ± 0,34 ± 0,25
> 4,00 ≤ 5,00 ± 0,31 ± 0,25 ± 0,34 ± 0,27 ± 0,36 ± 0,27
> 5,00 ≤ 6,00 ± 0,34 ± 0,27 ± 0,36 ± 0,29 ± 0,38 ± 0,29
> 6,00 ≤ 8,00 ± 0,38 ± 0,30 ± 0,39 ± 0,32 ± 0,40 ± 0,32
> 8,00 ≤ 10,00 ± 0,42 ± 0,32 ± 0,43 ± 0,34 ± 0,44 ± 0,34
> 10,00 ≤ 12,50 ± 0,46 ± 0,35 ± 0,47 ± 0,38 ± 0,48 ± 0,38
> 12,00 ≤ 12,70 ± 0,48 ± 0,35 ± 0,49 ± 0,38 ± 0,52 ± 0,38

1) Maximálna šírka výrobkov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice je 1 540 mm.
Tolerancie hrúbky garantujeme podľa EN 10051:2010. Prísnejšie tolerancie hrúbok je možné do dohode.

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10051:2010 A U. S. STEEL KOŠICE, S.R.O. 360 MPA < RE ≤ 420 MPA
Nominálna hrúbka
[mm] 
Hraničné odchýlky hrúbky pri menovitých šírkach [mm]

≤ 1200

1200 ≤ 1500 > 1500 ≤  1800 1)
EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice
> 2,00 ≤ 2,50 ± 0,25 ± 0,22 - - - -
> 2,50 ≤ 3,00 ± 0,28 ± 0,23 ± 0,31 ± 0,25 ± 0,34 ± 0,25
> 3,00 ≤ 4,00 ± 0,31 ± 0,26 ± 0,34 ± 0,28 ± 0,36 ± 0,28
> 4,00 ≤ 5,00 ± 0,34 ± 0,28 ± 0,36 ± 0,31 ± 0,39 ± 0,31
> 5,00 ≤ 6,00 ± 0,36 ± 0,31 ± 0,39 ± 0,34 ± 0,41 ± 0,34
> 6,00 ≤ 8,00 ± 0,41 ± 0,34 ± 0,42 ± 0,37 ± 0,43 ± 0,37
> 8,00 ≤ 10,00 ± 0,45 ± 0,37 ± 0,46 ± 0,40 ± 0,48 ± 0,40
> 10,00 ≤ 12,50 ± 0,49 ± 0,42 ± 0,50 ± 0,46 ± 0,52 ± 0,46
> 12,00 ≤ 12,70 ± 0,52 ± 0,42 ± 0,53 ± 0,46 ± 0,56 ± 0,46

1) Maximálna šírka výrobkov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice je 1 540 mm.
Tolerancie hrúbky garantujeme podľa EN 10051:2010. Prísnejšie tolerancie hrúbok je možné do dohode.

ODCHÝLKY ROVINNOSTI TABÚĽ PODĽA EN 10051:2010 RE ≤ 300 MPA
Nominálna hrúbka
[mm]
Odchýlka rovinnosti tabúľ v závislosti od šírky [mm]
 ≤ 1200 1200 - 1500  > 1500 1)
≤ 2,00 18 20 25
> 2,00 ≤ 12,70 15 18 23

  1) Maximálna šírka výrobkov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice 1 540 mm.
Garantujeme rovinnosti podľa EN 10051, alebo EN 10029:2010. Prísnejšie podľa dohody a v spolupráci s kooperantami.

Pre Re 300 MPa je úmerne vyššia - pozri normu EN 10051:2010

LOGISTIKA

Ponúkame flexibilné dodávky produktov s viacerými možnosťami balenia a spôsobu dopravy.

Viac o doprave a balení     

VYRÁbame s ohľadom na udržateľnosť

Všetky procesy v spoločnosti podriaďujeme záujmu o udržateľnosť v oblasti environmentálnej, sociálnej a v oblasti riadenia spoločnosti. Naše ocele teda nesú známku udržateľnosti.

Viac o ESG stratégii     

V Y S O K O P E V N Á   M I K R O L E G O V A N Á   O C E Ľ​

KONTAKT

KONTAKTUJTE NÁS OSOBNE

Milan Beličák

Obchodný riaditeľ pre Česko a Slovensko

    +421 556 734 598

    +421 903 601 790

    mbelicaksk.uss.com

Milan Malík

Obchodný riaditeľ pre Poľsko

  +421 556 734 654

  +421 903 627 471

  mmaliksk.uss.com

Eva Širillová

Obchodný riaditeľ pre západnú Európu

  +421 556 734 016

  +421 917 656 761

  esirillovask.uss.com

Ján Rohár

Obchodný riaditeľ pre južnú a východnú Európu a Export

  +421 556 734 596

  +421 903 616 433

  jroharsk.uss.com

Dušan Dzurovčin

Obchodný riaditeľ pre Rakúsko

  +421 556 734 538

  +421 917 731 813

  ddzurovcinsk.uss.com

Ako môžeme pomôcť vašej firme rásť?

Pri záujme o spoluprácu nám neváhajte napísať správu. Budeme Vás obratom kontaktovať s konkrétnou ponukou.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...