KONTAKT  |    _eng _sk

Charitatívny VIANOČNÝ STÁNOK
           

Charitatívny stánok je jedným z projektov, ktorým hutnícka firma a jej zamestnanci dlhodobo pomáhajú komunite. Od roku 2006 počas vianočných trhov na Hlavnej ulici v Košiciach poskytuje firma svoj stánok neziskovým organizáciám na ich prezentáciu a organizuje verejnú finančnú zbierku na ich podporu.  V období od 5. do 20. decembra denne od 10.00 do 20.00 hod. zamestnanci či štipendisti firmy pomáhajú počas šestnástich dní v stánku ako dobrovoľníci.

Neziskové organizácie v regióne vykonávajú množstvo práce v prospech detí a mládeže, hendikepovaných spoluobčanov alebo seniorov, fungujú v neľahkých podmienkach a každý, kto sa pri nich v stánku zastaví, ich môže podporiť svojím záujmom či drobným príspevkom.


 

 

 

 

 

 

vianočná verejná zbierka 2018

5. december 2018
ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže, Košice
- na kúpu výtvarného materiálu pre mentálne postihnuté deti

6. december 2018
ŠANCA, n.f., Košice
- na nákup materiálového vybavenia pre Spojenú školu na Opatovskej ceste 101

7. december 2018
Klub Forresta Gumpa, n.o., Košice
- na nákup spotrebného materiálu na pracovnú činnosť klientov a výrobu darčekových predmetov

8. december 2018
Psychosociálne centrum, Košice
- na činnosť a aktivity centra na Löfflerovej 2

9. december 2018
OZ Tvorivá dielňa, Košice
- na činnosť a aktivity združenia

10. december 2018
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Košice
- na činnosť a aktivity únie

11. december 2018
Združenie príbuzných a priateľov Radosť, Košice
- na činnosť a aktivity Združenia príbuzných a priateľov Radosť - Rehabilitačné stredisko pre ľudí
s duševnými poruchami na Bauerovej č. 1

12. december 2018
Arcidiecézna charita Košice
- na prevádzku Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, Domova dôchodcov a
Domova sociálnych služieb (Košice, Lipany, Veľký Šariš, Vojčice) a pre Krízové centrum v
Košickej Novej Vsi

13. december 2018
Liga proti rakovine SR, Bratislava, pobočka Košice
- na aktivity pobočky v Košiciach a psychoterapeutický pobyt onkologických pacientov - členov LPR, pobočka Košice

14. december 2018
Detský domov Košice, Uralská 1
- na kúpu umeleckého a pracovného materiálu do terapeutickej dielne

15. december 2018
Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Košice
- na činnosť a aktivity útulku

16. december 2018
Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA, Košice
- na nákup pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Vojenskej ulici č.13 a deti zo Špeciálnej materskej školy na Ľudovej ulici č.15

17. december 2018
REEDUKAČNÉ CENTRUM, Košice
- na tvorivú činnosť detí v RC na Bankove

18. december 2018
Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj, Košice
- na činnosť a aktivity združenia

19. december 2018
Autistické centrum Rubikon, n.o., Košice
- na činnosť a aktivity centra

20. december 2018
Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Košice
- na kúpu výtvarného materiálu pre žiakov školy na Kováčskej 43

KontaKt


projekt Charitatívny vianočný stánok
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

SLÁVKA TVRDOŇOVÁ

Administrátorka projektu

 

+421 55 673 4915

stvrdonovask.uss.com

Hlavný organizátor:

usske_logo

Mediálny partner:

ocel_logo copy

Novinky z komunity

Spájame aktívnych ľudí pre lepší región

V piatok 8. marca 2019 sme spoznali víťazov trinásteho ročníka grantového programu Spoločne pre región. Šesť inovatívnych a zaujímavých riešení, ktoré zlepšia životné prostredia a umožnia ...

Pomôžme pomáhať

Už ste sa rozhodli, ktorej oprávnenej inštitúcii venujete svoje dve alebo aj tri percentá zo zaplatenej dane z príjmu? Ak chcete pomôcť Nadácii U. S. Steel Košice, ktorá už šestnásť rokov ...

Dobrovoľnícke dni budú už o dva mesiace

Ak ste pravidelným účastníkom firemných dobrovoľníckych dní alebo vás táto aktivita oslovila a chcete sa do nej zapojiť možno po prvý raz, zakrúžkujte si vo svojom kalendári dátumy ...

Príďte podporiť Hutnícku kvapku krvi

Piatok 17. mája 2019 bude isto na transfúziologickom oddelení šačianskej nemocnice v poliklinike vo Vstupnom areáli U. S. Steel Košice rušnejšie než inokedy.

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.