KONTAKT  |    _eng _sk

Charitatívny VIANOČNÝ STÁNOK
           

Charitatívny stánok je jedným z projektov, ktorým hutnícka firma a jej zamestnanci dlhodobo pomáhajú komunite. Od roku 2006 počas vianočných trhov na Hlavnej ulici v Košiciach poskytuje firma svoj stánok neziskovým organizáciám na ich prezentáciu a organizuje verejnú finančnú zbierku na ich podporu.  V období od 5. do 20. decembra denne od 10.00 do 20.00 hod. zamestnanci či štipendisti firmy pomáhajú počas šestnástich dní v stánku ako dobrovoľníci.

Neziskové organizácie v regióne vykonávajú množstvo práce v prospech detí a mládeže, hendikepovaných spoluobčanov alebo seniorov, fungujú v neľahkých podmienkach a každý, kto sa pri nich v stánku zastaví, ich môže podporiť svojím záujmom či drobným príspevkom.


 

 

 

 

 

 

vianočná verejná zbierka 2018

5. december 2018
ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže, Košice
- na kúpu výtvarného materiálu pre mentálne postihnuté deti

6. december 2018
ŠANCA, n.f., Košice
- na nákup materiálového vybavenia pre Spojenú školu na Opatovskej ceste 101

7. december 2018
Klub Forresta Gumpa, n.o., Košice
- na nákup spotrebného materiálu na pracovnú činnosť klientov a výrobu darčekových predmetov

8. december 2018
Psychosociálne centrum, Košice
- na činnosť a aktivity centra na Löfflerovej 2

9. december 2018
OZ Tvorivá dielňa, Košice
- na činnosť a aktivity združenia

10. december 2018
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Košice
- na činnosť a aktivity únie

11. december 2018
Združenie príbuzných a priateľov Radosť, Košice
- na činnosť a aktivity Združenia príbuzných a priateľov Radosť - Rehabilitačné stredisko pre ľudí
s duševnými poruchami na Bauerovej č. 1

12. december 2018
Arcidiecézna charita Košice
- na prevádzku Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, Domova dôchodcov a
Domova sociálnych služieb (Košice, Lipany, Veľký Šariš, Vojčice) a pre Krízové centrum v
Košickej Novej Vsi

13. december 2018
Liga proti rakovine SR, Bratislava, pobočka Košice
- na aktivity pobočky v Košiciach a psychoterapeutický pobyt onkologických pacientov - členov LPR, pobočka Košice

14. december 2018
Detský domov Košice, Uralská 1
- na kúpu umeleckého a pracovného materiálu do terapeutickej dielne

15. december 2018
Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Košice
- na činnosť a aktivity útulku

16. december 2018
Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA, Košice
- na nákup pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Vojenskej ulici č.13 a deti zo Špeciálnej materskej školy na Ľudovej ulici č.15

17. december 2018
REEDUKAČNÉ CENTRUM, Košice
- na tvorivú činnosť detí v RC na Bankove

18. december 2018
Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj, Košice
- na činnosť a aktivity združenia

19. december 2018
Autistické centrum Rubikon, n.o., Košice
- na činnosť a aktivity centra

20. december 2018
Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Košice
- na kúpu výtvarného materiálu pre žiakov školy na Kováčskej 43

KontaKt


projekt Charitatívny vianočný stánok
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

SLÁVKA TVRDOŇOVÁ

Administrátorka projektu

 

+421 55 673 4915

stvrdonovask.uss.com

Hlavný organizátor:

usske_logo

Mediálny partner:

ocel_logo copy

Novinky z komunity

Z novej tribúny pozerali na majstrov

Na začiatku bola predstava, ako by mala vyzerať nová tribúna pre divákov v cykloareáli Dirtpark na Drábovej ulici na sídlisku KVP v Košiciach. Tá sa zhmotnila do jednoduchých náčrtov, ...

Hutníci sadili stromy v mestskom parku

Mesto krajšie a bohatšie o nové stromy. To je výsledok mimoriadneho dobrovoľníckeho podujatia, ktorým 24. apríla prispeli hutníci k zdôrazneniu toho, že Košice sú tento rok európskym hlavným mestom dobrovoľníctva.

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.