KONTAKT  |    _eng _sk

Rovnosť príležitostí
           

 


Práca a vzdelanie
pre Rómov

           

Projekt, ktorého cieľom je zníženie nezamestnanosti medzi rómskou komunitou, funguje od roku 2002. Firma U. S. Steel Košice v tom čase ponúkla starostovi Veľkej Idy žiadajúcemu finančnú podporu na zmiernenie problémov v rómskej osade, prácu pre jej obyvateľov, medzi ktorými vládla 100-% nezamestnanosť. V súčasnosti sú do projektu zapojené aj mestské časti Košice - Lunik IX a Košice - Šaca. Účastníci projektu sú zamestnancami samospráv  a formou dočasného pridelenia pracujú na základe dohody v spoločnosti U. S. Steel Košice. Napriek tomu, že firma kvôli ekonomickej kríze a úspore nákladov výrazne obmedzila nákup služieb od externých dodávateľov, tento projekt, vzhľadom na jeho spoločenskú závažnosť, zachovala.

 

Projekt financuje spoločnosť  U. S. Steel Košice z vlastných zdrojov, bez finančnej podpory iných subjektov.

Výber do projektu

 Výber do projektu je založený na osobnom poznaní žiadateľov zo strany starostov, komunitných a sociálnych pracovníkov a na výberovom procese, na ktorom sa zúčastňujú aj personalisti firmy. Účastníci projektu vykonávajú prácu primeranú úrovni ich dosiahnutého vzdelania, ide predovšetkým o pomocné a čistiace práce vo výrobe. 
 

 

Projekt vníma spoločnosť U. S. Steel Košice v širších súvislostiach. Hľadá a podporuje synergie – práca – rodina – škola.  Zameriava sa aj na prácu s deťmi, a to s cieľom posúvať ich vpred a budovať u nich zmysel pre zodpovednosť za seba samých a za vzdelanie. 

Firma spolupracuje so základnými školami v miestach bydliska účastníkov projektu i so Saleziánmi, ktorí pôsobia vo vlastnom pastoračnom centre na Luniku IX. 

Vypracovaný motivačný systém odmeňuje najaktívnejších v učení, dochádzke, mimoškolských aktivitách, a to pobytmi v letných táboroch, návštevami firemných podujatí organizovanými USSK, vecnými darmi  a podobne.

 

 

 

IMG_5245

Projekt rieši reálny lokálny problém. Napomáha nielen riešiť konkrétne problémy v regióne s vysokou nezamestnanosťou – zlepšuje ekonomickú situáciu a životnú úroveň ľudí žijúcich v generačnej chudobe, ale umožňuje i hladšiu integráciu Rómov a ich detí do spoločnosti, umožňuje  deťom získať sociálne skúsenosti, ktoré v ich prostredí zásadne chýbajú. 

 

  • Dlhodobo nezamestnaní ľudia získali  pravidelný príjem, môžu pre svoje rodiny zabezpečiť lepšie bytové a životné podmienky, rozumejú, akú hodnotu má vzdelanie aj pre ich deti.
  • Učenie a vzdelávanie účastníkov projektu aj ich detí podporujú viaceré firemné aktivity.
  • Povzbudzovanie a motivovanie  detí k získaniu vzdelania a kvalifikácie im prinesie vyššie šance uplatnenia na trhu práce.

Novinky z komunity

Z novej tribúny pozerali na majstrov

Na začiatku bola predstava, ako by mala vyzerať nová tribúna pre divákov v cykloareáli Dirtpark na Drábovej ulici na sídlisku KVP v Košiciach. Tá sa zhmotnila do jednoduchých náčrtov, ...

Hutníci sadili stromy v mestskom parku

Mesto krajšie a bohatšie o nové stromy. To je výsledok mimoriadneho dobrovoľníckeho podujatia, ktorým 24. apríla prispeli hutníci k zdôrazneniu toho, že Košice sú tento rok európskym hlavným mestom dobrovoľníctva.

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.