Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

SPOLUPRÁCA SO SOCIÁLNYM PODNIKOM GOMBIDA

Prázdny

Cieľom spolupráce je dať šancu nezamestnaným Rómom, ktorí prejavili záujem pracovať a vzdelávať sa

 

 

ŠANCA PRACOVAŤ A VZDELÁVAŤ SA

Sociálny podnik založila obec Veľká Ida v roku 2021 a nadväzuje na náš projekt Rovnosť príležitostí v oblasti zamestnávania Rómov žijúcich v obci Veľká Ida.

Cieľom spolupráce je dať šancu nezamestnaným Rómom, ktorí prejavili záujem pracovať a vzdelávať sa v novozaloženom sociálnom podniku GOMBIDA.

Na samom začiatku firma U. S. Steel Košice v roku 2002 ponúkla starostovi Veľkej Idy žiadajúcemu finančnú podporu na zmiernenie problémov v rómskej osade, prácu pre jej obyvateľov, medzi ktorými vládla 100-% nezamestnanosť.

V súčasnosti aj napriek tomu, že firma kvôli energetickej kríze a úspore nákladov obmedzila nákup služieb od externých dodávateľov, tento projekt, vzhľadom na jeho spoločenskú závažnosť, zachovala vo forme úspešnej spolupráce so sociálnym podnikom GOMBIDA.

VÝBER ZAMESTNANCOV

Výber zamestnancov sociálneho podniku GOMBIDA do spoločného projektu je založený na osobnom poznaní žiadateľov zo strany starostu, komunitných a sociálnych pracovníkov. Zamestnanci sociálneho podniku vykonávajú prácu primeranú úrovni ich dosiahnutého vzdelania, ide predovšetkým o pomocné a čistiace práce.

Projekt rieši reálny lokálny problém. Napomáha nielen riešiť konkrétne problémy v regióne s vysokou nezamestnanosťou – zlepšuje ekonomickú situáciu a životnú úroveň ľudí žijúcich v generačnej chudobe, ale umožňuje i integráciu Rómov do spoločnosti.

  • Dlhodobo nezamestnaní ľudia získali pravidelný príjem, môžu pre svoje rodiny zabezpečiť lepšie bytové a životné podmienky.
  • Vzdelávanie zamestnancov podporujú viaceré aktivity sociálneho podniku.
  • Povzbudzovanie a motivovanie k získaniu vzdelania a kvalifikácie im prinesie vyššie šance uplatnenia na trhu práce.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...