KONTAKT  |    _eng _sk

Rovnosť príležitostí
           

 


Práca a vzdelanie
pre Rómov

           

Projekt, ktorého cieľom je zníženie nezamestnanosti medzi rómskou komunitou, funguje od roku 2002. Firma U. S. Steel Košice v tom čase ponúkla starostovi Veľkej Idy žiadajúcemu finančnú podporu na zmiernenie problémov v rómskej osade, prácu pre jej obyvateľov, medzi ktorými vládla 100-% nezamestnanosť. V súčasnosti sú do projektu zapojené aj mestské časti Košice - Lunik IX a Košice - Šaca. Účastníci projektu sú zamestnancami samospráv  a formou dočasného pridelenia pracujú na základe dohody v spoločnosti U. S. Steel Košice. Napriek tomu, že firma kvôli ekonomickej kríze a úspore nákladov výrazne obmedzila nákup služieb od externých dodávateľov, tento projekt, vzhľadom na jeho spoločenskú závažnosť, zachovala.

 

Projekt financuje spoločnosť  U. S. Steel Košice z vlastných zdrojov, bez finančnej podpory iných subjektov.

Výber do projektu

 Výber do projektu je založený na osobnom poznaní žiadateľov zo strany starostov, komunitných a sociálnych pracovníkov a na výberovom procese, na ktorom sa zúčastňujú aj personalisti firmy. Účastníci projektu vykonávajú prácu primeranú úrovni ich dosiahnutého vzdelania, ide predovšetkým o pomocné a čistiace práce vo výrobe. 
 

 

Projekt vníma spoločnosť U. S. Steel Košice v širších súvislostiach. Hľadá a podporuje synergie – práca – rodina – škola.  Zameriava sa aj na prácu s deťmi, a to s cieľom posúvať ich vpred a budovať u nich zmysel pre zodpovednosť za seba samých a za vzdelanie. 

Firma spolupracuje so základnými školami v miestach bydliska účastníkov projektu i so Saleziánmi, ktorí pôsobia vo vlastnom pastoračnom centre na Luniku IX. 

Vypracovaný motivačný systém odmeňuje najaktívnejších v učení, dochádzke, mimoškolských aktivitách, a to pobytmi v letných táboroch, návštevami firemných podujatí organizovanými USSK, vecnými darmi  a podobne.

 

 

 

IMG_5245

Projekt rieši reálny lokálny problém. Napomáha nielen riešiť konkrétne problémy v regióne s vysokou nezamestnanosťou – zlepšuje ekonomickú situáciu a životnú úroveň ľudí žijúcich v generačnej chudobe, ale umožňuje i hladšiu integráciu Rómov a ich detí do spoločnosti, umožňuje  deťom získať sociálne skúsenosti, ktoré v ich prostredí zásadne chýbajú. 

 

  • Dlhodobo nezamestnaní ľudia získali  pravidelný príjem, môžu pre svoje rodiny zabezpečiť lepšie bytové a životné podmienky, rozumejú, akú hodnotu má vzdelanie aj pre ich deti.
  • Učenie a vzdelávanie účastníkov projektu aj ich detí podporujú viaceré firemné aktivity.
  • Povzbudzovanie a motivovanie  detí k získaniu vzdelania a kvalifikácie im prinesie vyššie šance uplatnenia na trhu práce.

Novinky z komunity

Spájame aktívnych ľudí pre lepší región

V piatok 8. marca 2019 sme spoznali víťazov trinásteho ročníka grantového programu Spoločne pre región. Šesť inovatívnych a zaujímavých riešení, ktoré zlepšia životné prostredia a umožnia ...

Pomôžme pomáhať

Už ste sa rozhodli, ktorej oprávnenej inštitúcii venujete svoje dve alebo aj tri percentá zo zaplatenej dane z príjmu? Ak chcete pomôcť Nadácii U. S. Steel Košice, ktorá už šestnásť rokov ...

Dobrovoľnícke dni budú už o dva mesiace

Ak ste pravidelným účastníkom firemných dobrovoľníckych dní alebo vás táto aktivita oslovila a chcete sa do nej zapojiť možno po prvý raz, zakrúžkujte si vo svojom kalendári dátumy ...

Príďte podporiť Hutnícku kvapku krvi

Piatok 17. mája 2019 bude isto na transfúziologickom oddelení šačianskej nemocnice v poliklinike vo Vstupnom areáli U. S. Steel Košice rušnejšie než inokedy.

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.