KONTAKT  |    _eng _sk

Etika a dodržiavanie princípov
           

 

 

Podnikanie s integritou a najvyššími etickými hodnotami je základom úspechu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. (USSK) a zostáva rozhodujúce pre úspech našej spoločnosti aj v budúcnosti. Náš rozsiahly program etiky a dodržiavania princípov, ktorý vychádza z programu našej materskej spoločnosti United States Steel Corporation, je založený na princípoch S.T.E.E.L. a podporuje silnú etickú kultúru, ktorá sa vyznačuje transparentnosťou, zodpovednosťou, spravodlivosťou a rešpektom.

Program etiky a dodržiavania predpisov spoločnosti U. S. Steel bol uznaný spoločnosťou Ethisphere, globálnym lídrom v definovaní a presadzovaní štandardov etických obchodných praktík, ako jedna z najetickejších spoločností na svete v roku 2022.

PRINCÍPY
S.T.E.E.L.

Naše princípy S.T.E.E.L. sú základom silnej etickej kultúry v spoločnosti USSK. Týchto päť princípov stanovuje jasné etické očakávania všetkých zamestnancov USSK a jej dcérskych spoločností. Podnikanie založené na S.T.E.E.L. princípoch ide ruka v ruke s udržiavaním etického a zákonnej príslušnosti k spoločnosti, zodpovednosti v oblasti ochrany životného prostredia, a zásadového manažmentu a vedenia, ktoré sú kľúčové pre náš úspech.

S. – Bezpečnosť na prvom mieste
T. – Dôvera a rešpekt
E. – Ochrana životného prostredia
E. – Excelentnosť a zodpovednosť
L. – Zákonné a etické správanie

 

KĽÚČOVÉ PRVKY PROGRAMU
ETIKA A DODRŽIAVANIE PRINCÍPOV

 


KÓDEX
ETICKÉHO SPRÁVANIA


Opisuje očakávania spoločnosti týkajúce sa správania zamestnancov v súlade s princípmi S.T.E.E.L.


PRINCÍPY A INTERNÉ PREDPISY SPOLOČNOSTI


Poskytujú ďalšie usmernenia k špecifickým témam s cieľom pomôcť zamestnancom dodržiavať platné zákony a predpisy a riadiť sa princípmi S.T.E.E.L.


ŠKOLENIA
A KOMUNIKÁCIA


Pravidelná komunikácia pre zamestnancov o kľúčových témach etiky a dodržiavania predpisov vrátane obsahu prispôsobeného konkrétnym úlohám a povinnostiam.


OČAKÁVANIA OD OBCHODNÝCH PARTNEROV


Sú podrobne uvedené v našich obchodných podmienkach, Kódexe správania dodávateľa a Protikorupčných pravidlách pre tretie osoby.


HODNOTENIA RIZÍK, REFERENČNÉ POROVNÁVANIE
A PRIESKUMY

Zabezpečujú, aby náš program spĺňal potreby našej spoločnosti a zostal najlepší vo svojej triede.

Prázdny

Etická linka
U. S. Steel 

Etická a bezpečnostná linka U. S. Steel je k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni a poskytuje pohodlný spôsob, ako upozorniť na problémy týkajúce sa etiky alebo dodržiavania princípov v našej spoločnosti. Hostiteľom stránky je nezávislá tretia strana, ktorá zachováva dôvernosť a anonymitu. Etická a bezpečnostná linka U. S. Steel je otvorená pre širokú verejnosť a vyzývame každého, kto je spojený so spoločnosťou U. S. Steel, aby v dobrej viere nahlásil potenciálne porušenie zákona alebo politiky U. S. Steel. Spoločnosť S. Steel prísne zakazuje odvetné opatrenia voči každému, kto v dobrej viere upozorní na problém v oblasti etiky alebo dodržiavania princípov.

  
+421 55 684 2289


Vstupný areál U. S. Steel
P.O. Box 17
044 54 Košice

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Nakladacie miesta DZ EXpedícia

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...