Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

ENERGIE - INFORMÁCIE PRE ODBERATEĽOV

Prázdny

 

 

Proces zmeny dodávateľa

Odberateľ elektriny alebo plynu pripojený do miestnej distribučnej sústavy (MDS) má právo zvoliť si svojho dodávateľa a poznať svoje práva a povinnosti, aby sa vedel dobre zorientovať a vybrať si dodávateľa, ktorý je pre jeho požiadavky najvýhodnejší.

Proces zmeny dodávateľa je pre odberateľov elektriny a plynu bezplatný a všetky potrebné úkony, za Vás zrealizuje naša spoločnosť.

Naša spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. sa riadi:

  • prevádzkovým poriadkom  na elektrinu , ktorý je vypracovaný podľa ustanovenia § 19 ods. 7 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je záväzný pre prevádzkovateľa MDS a  všetkých užívateľov miestnej distribučnej sústavy,
  • prevádzkovým poriadkom zemného plynu, ktorý je  vypracovaný  v zmysle § 45 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) a je záväzný pre MDS a všetkých užívateľov distribučnej siete na vymedzenom území.

Poučenie odberateľa o štandardoch kvality

Dodávateľ je povinný dodržiavať štandardy kvality, evidovať, vyhodnocovať a zverejňovať údaje o štandardoch kvality, a to:

  • v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny
  • v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 233/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky
  • v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 234/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla

Ak dodávateľ nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je povinný uhradiť odberateľovi kompenzačnú platbu. 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...