KONTAKT  |    _eng _sk

Energie - informácie pre odberateľov
           

Odberateľ elektriny alebo plynu pripojený do miestnej distribučnej sústavy (MDS) má právo zvoliť si svojho dodávateľa a poznať svoje práva a povinnosti, aby sa vedel dobre zorientovať a vybrať si dodávateľa, ktorý je pre jeho požiadavky najvýhodnejší.
Proces zmeny dodávateľa je pre odberateľov elektriny a plynu bezplatný a všetky potrebné úkony, za Vás zrealizuje naša spoločnosť.
 

Odberateľ elektriny alebo plynu pripojený do miestnej distribučnej sústavy (MDS) má právo zvoliť si svojho dodávateľa a poznať svoje práva a povinnosti, aby sa vedel dobre zorientovať a vybrať si dodávateľa, ktorý je pre jeho požiadavky najvýhodnejší.
Proces zmeny dodávateľa je pre odberateľov elektriny a plynu bezplatný a všetky potrebné úkony, za Vás zrealizuje naša spoločnosť.

Naša spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. sa riadi:

  • prevádzkovým poriadkom  na elektrinu , ktorý je vypracovaný podľa ustanovenia § 19 ods. 7 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je záväzný pre prevádzkovateľa MDS a  všetkých užívateľov miestnej distribučnej sústavy,
  • prevádzkovým poriadkom zemného plynu, ktorý je  vypracovaný  v zmysle § 45 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) a je záväzný pre MDS a všetkých užívateľov distribučnej siete na vymedzenom území.

 

Poučenie odberateľa o štandardoch kvality

Dodávateľ je povinný dodržiavať štandardy kvality, evidovať, vyhodnocovať a zverejňovať údaje o štandardoch kvality, a to:

  • v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny
  • v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 233/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky
  • v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 234/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla

Ak dodávateľ nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je povinný uhradiť odberateľovi kompenzačnú platbu.
 

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Nakladacie miesta DZ EXpedícia

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...