Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

ZÁVODNÝ HASIČSKÝ ÚTVAR

Prázdny

Požiarna prevencia

 

 

HASIČSKÁ JEDNOTKA a Požiarna prevencia

 

Hasičská jednotka

 • rýchla lekárska pomoc
 • lezecká záchrana osôb
 • likvidácia požiarov
 • likvidácia úniku nebezpečných látok, monitoring plynov
 • technické zásahy
 • asistenčné služby: hasičské, protiplynové, lezecké
 • posudzovanie vstupov do uzavretých priestorov

Požiarna prevencia

 • činnosti technika PO v objektoch USSK a dcérskych spoločností USSK
 • školenia PO a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
 • posudzovanie a schvaľovanie fajčiarskych priestorov v USSK
 • schvaľovanie písomných povolení pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (Hot Work)
 • posudzovanie projektovej dokumentácie
 • účasť na predkolaudačných konaniach
 • poradenstvo v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavie
 • pripomienkovanie KBÚ a bezpečnostných listov výrobkov

Z Á V O D N Ý  H A S I Č S K Ý  Ú T V A R  U. S. S T E E L  K O Š I C E, S. R. O.

KONTAKT

KONTAKTUJTE NÁS OSOBNE

Závodný hasičský útvar U. S. Steel Košice, s.r.o.

    +421 55 673 2222

    +421 55 673 2015

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...