KONTAKT  |    _eng _sk

Závodný hasičský ÚTVAR
           

Požiarna prevencia
                

•  činnosti technika PO v objektoch USSK a dcérskych  
    spoločností USSK

•  školenia PO a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
•  posudzovanie a schvaľovanie fajčiarskych priestorov v USSK
•  schvaľovanie písomných povolení pre činnosti so zvýšeným  
    nebezpečenstvom vzniku požiaru (Hot Work)

•  posudzovanie projektovej dokumentácie
•  účasť na predkolaudačných konaniach
•  poradenstvo v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavie
•  pripomienkovanie KBÚ a bezpečnostných listov výrobkov

hasičská jednotka
                       


 rýchla lekárska pomoc
 lezecká záchrana osôb
 likvidácia požiarov
 likvidácia úniku nebezpečných látok, monitoring plynov
 technické zásahy
asistenčné služby: hasičské, protiplynové, lezecké
posudzovanie vstupov do uzavretých priestorov

 

KONTAKTY
                       

Závodný hasičský útvar U. S. Steel Košice, s.r.o.
tel.: +421 55 673 2222,  +421 55 673 2015

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.