KONTAKT  |    _eng _sk

Mesačné správy
           

V zmysle § 3 vyhlášky MŽP SR č. 314/2010 Z.z. týmto sprístupňujeme pre verejnosť vybrané údaje z Programu znižovania emisií, ktorý bol vypracovaný pre účely zaradenia kotolne Teplárne U. S. Steel Košice s.r.o. do Prechodného národného programu.

Vybrané údaje z Programu znižovania emisií (pdf, 152 kB)

Výročné správy

Súhrnné informácie za rok:

Bulletin

Správa o životnom prostredí:

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.