KONTAKT  |    _eng _sk

Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky
(UHKT VP)

           

UHKT VP (umelé kamenivo z vysokopecnej trosky) z produkcie U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Vysoké pece, prevádzka Troskové hospodárstvo.

Výroba

Vzniká drvením a triedením vysokopecnej trosky v DZ Vysoké pece, prevádzka Troskové hospodárstvo, v pojazdnej (na Halde) a hlavnej štrkovni v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o.


UHKT VP sa vyrába vo frakciách:

0/4 mm

4/8 mm

32/63 mm

0/8 mm

8/32 mm

63/125 mm

0/16 mm

16/32 mm

 

0/32 mm

0/63 mm

 

 

Na žiadosť zákazníkov môžu byť vyrábané aj iné frakcie.
Sypná hmotnosť: 1200 - 1500 kg/m3

 

Kvalitatívne znaky

 • CaO - max. 43 %
 • MgO - max. 16 %
 • Al2O3 - min. 6 %
 • FeO - max. 3 %
 • SiO2- min. 30 %
 • Celkový obsah síry prepočítaný na SO3 - max. 2,5 %.
 • Index hmotn. aktivity max.1 podľa Vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z.

Použitie

 • ako kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa STN EN 13242:2002+A1:2007
 • ako kamenivo do betónov podľa STN EN 12620:2002+A1:2008 (nie je vhodné na použitie do stavebných výrobkov určených na výstavbu stavieb s pobytovými priestormi)
 • zimná údržba pozemných komunikácii, chodníkov a iných plôch
 • terénne úpravy, zásypy a pod.

Predaj

Predaj UHKT VP sa realizuje prostredníctvom U. S. Steel Košice, s.r.o., úsek GM pre strategické suroviny, Predaj vedľajších produktov na parite FCA Košice - Šaca, Štrkovňa 1 a Štrkovňa 2, u kamiónovej prepravy a na parite CPT Haniska pri Košiciach u železničnej prepravy. Certifikácia UHKT VP je prevádzaná podľa STN EN 13242:2002+A1:2007 a STN EN 12620:2002+A1:2008.

SÚBORY NA STIAHNUTIE

VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY
Stiahnuť PDF (375 KB)

 

Doprava a expedícia

 

Preprava UHKT VP sa realizuje prevažne nákladnými vozidlami a železničnými vagónmi.

Železničná expedícia sa realizuje zo Štrkovne 2, koľaj 611, v prac. dňoch aj cez víkend nepretržite. Expedícia nákladnými vozidlami sa realizuje v pracovných dňoch v čase od 6,00 do 17,30 hod., na požiadanie zákazníkov aj nepretržite počas celého týždňa.

 

            

mail_orange_icon_big

Zanechajte nám svoje údaje a ostaneme v kontakte

Podeľte sa s nami o Vašej spoločnosti.

OBCHODNÝ TÍM

Prázdny

Zuzana KAČMARIKOVÁ

Riaditeľka pre predaj vedľajších produktov

+421 55 673 4625
+421 903 656 753

zkacmarikovask.uss.com

 

Helena Bertová

Obchodný referent
 

+421 55 673 4150
+ 421 917 097 841

hbertovask.uss.com

 

Prázdny

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Nakladacie miesta DZ EXpedícia

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.