Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

UMELÉ KAMENIVO Z VYSOKOPECNEJ TROSKY (UHKT VP)

Prázdny

V kategórii Vedľajšie produkty

Prázdny

 

 

Výroba

UHKT VP (umelé kamenivo z vysokopecnej trosky) z produkcie U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Vysoké pece, prevádzka Troskové hospodárstvo.

 

Vzniká drvením a triedením vysokopecnej trosky v DZ Vysoké pece, prevádzka Troskové hospodárstvo, v pojazdnej (na Halde) a hlavnej štrkovni v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o.


UHKT VP sa vyrába vo frakciách:

0/4 mm

4/8 mm

32/63 mm

0/8 mm

8/32 mm

63/125 mm

0/16 mm

16/32 mm

 

0/32 mm

0/63 mm

 

 

Na žiadosť zákazníkov môžu byť vyrábané aj iné frakcie. Sypná hmotnosť: 1200 - 1500 kg/m3

 

Kvalitatívne znaky

 • CaO - max. 43 %
 • MgO - max. 16 %
 • Al2O3 - min. 6 %
 • FeO - max. 3 %
 • SiO2- min. 30 %
   
 • Celkový obsah síry prepočítaný na SO3 - max. 2,5 %.
   
 • Index hmotn. aktivity max.1 podľa Vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z.

Použitie

 • ako kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa STN EN 13242:2002+A1:2007
 • ako kamenivo do betónov podľa STN EN 12620:2002+A1:2008 (nie je vhodné na použitie do stavebných výrobkov určených na výstavbu stavieb s pobytovými priestormi)
 • zimná údržba pozemných komunikácii, chodníkov a iných plôch
 • terénne úpravy, zásypy a pod.

Predaj

Predaj UHKT VP sa realizuje prostredníctvom U. S. Steel Košice, s.r.o., úsek GM pre strategické suroviny, Predaj vedľajších produktov na parite FCA Košice - Šaca, Štrkovňa 1 a Štrkovňa 2, u kamiónovej prepravy a na parite CPT Haniska pri Košiciach u železničnej prepravy. Certifikácia UHKT VP je prevádzaná podľa STN EN 13242:2002+A1:2007 a STN EN 12620:2002+A1:2008.

Referencie

 • Výstavba odvodňovacích kanálov lyžiarskeho svahu v stredisku Jahodná
 • Výstavba cesty I/68 - Diaľničný privádzač Košice-Budimír
 • Rekonštrukcia cesty II/547 Alpinka - Jahodná
 • Výstavba diaľničného privádzača Tunela Branisko, obchvat obcí Široké - Fričovce
 • Priemyselný park Košice-Pereš (IMMOPARK)
 • Výstavba parkoviska pre kamióny pri bráne č.4
 • Odsírenie surového koksárenského plynu na DZ Koksovňa
 • Výstavba Parkovacieho domu (STEEL ARÉNA)
 • Základná škola Drábova, Košice
 • Projekt "Košice - bývanie"
 • Cassovar Košice
 • Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov - Útulok pre opustené zvieratá (Haniska pri Košiciach)
 • Výstavba motoristického areálu v lokalite spaľovňa KOSIT - Kokšov Bakša
 • Výstavba prístupovej cesty a podkladu pre obytné kontajnery v obci Nižná Myšľa
 • Vstupná surovina na výrobu izolačných materiálov pre stavebníctvo (tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie)
 • Výroba betónových tvárnic pre stavebné účely, terénne úpravy povrchov v Košiciach a okolí a pod.
 • Zimná údržba ciest v oblasti Stará Ľubovňa, Bardejov, Prešov
 • Spolupráca s okolitými obcami
Certifikát zhody systému riadenia výroby
1481-CPR-0050
KAMENIVO
Príloha 1
certifikátu
1481-CPR-0050
KAMENIVO
Certifikát zhody systému riadenia výroby
1481-CPR-0051
KAMENIVO
Príloha 1
certifikátu
1481-CPR-0051
KAMENIVO

Súbory na stiahnutie

LOGISTIKA

Preprava DOT sa realizuje nákladnými vozidlami. Prepravu nákladnými vozidlami si objednávateľ DOT zabezpečuje na vlastné náklady.

Expedícia sa realizuje cez DZ Oceliareň, Stredisko expedícia produktov U.S. Steel Košice s.r.o., v areáli firmy Phoenix Services Slovensko s.r.o., v prac. dňoch od 6,00 do 17,00 hod.

U M E L É   K A M E N I V O   Z   V Y S O K O P E C  N E J   T R O S K Y   ( U H K T   V P )

KONTAKT

Rudol Juroš

Hlavný manažér nákupu a predaja vedľajších produktov

  +421 55 673 9551

  +421 917 656 608

Prázdny
Prázdny
Prázdny

Ako môžeme pomôcť vašej firme rásť?

Pri záujme o spoluprácu nám neváhajte napísať správu. Budeme Vás obratom kontaktovať s konkrétnou ponukou.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...