KONTAKT  |    _eng _sk

demetalizovaná oceliarenská troska (DOT)
           

DOT z produkcie U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Oceliareň, je umelá tavenina, vznikajúca ako vedľajší produkt pri výrobe ocele v konvertoroch, ktorá po odliatí a rýchlom ochladení v tenkej vrstve stuhne v kryštalickej forme.

Výroba

Demetalizovaná oceliarenská troska vzniká ako jeden z produktov spracovaním vychladnutej oceliarenskej trosky v závode Phoenix Services Slovensko s.r.o., kde sa magnetickou separáciou voľného železa odstránia kovové častice a troska sa vytriedi na frakcie 0 - 4 mm, 4 - 8 mm, 0 - 16 mm, 16 - 45 mm, 16 - 63 mm, 8 - 16 mm.

Kvalitatívne znaky

 • Fe - celk. 12,0 - 31,0
 • SiO2 7,0 - 13,5
 • MgO / voľné MgO max. 12,5 / 0,45
 • Al2O3 0,5 - 8,5
 • CaO / voľné CaO 35 - 46 / 3,0 - 11,5
 • S - celk. max. 0,09
 • P2O5 0,6 - 1,2
 • Bazicita CaO / SiO2 max. 5,6
 • Chróm 0,07 - 0,15
 • Ortuť max. 0,00001
 • Hmotnostná aktivita rádionuklidov v Bq.kg-1 266 Ra najviac 120

Použitie

Podľa TN USSK 72 15 15 sa DOT používa najmä na:

 • rôzne terénne úpravy, na úpravu lesných a poľných ciest

 • násypy, zásypy, obsypy
 • na zimnú údržbu ciest
 • ako surovina v procese kompostovania
 • použitie pri úprave odpadových vôd - neutralizácia kyslosti
 • a iné využitie v závislosti od jej technických parametrov.

Predaj

Predaj DOT sa realizuje prostredníctvom U. S. Steel Košice, s.r.o., úsek GM pre strategické suroviny, Predaj vedľajších produktov na parite FCA U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Oceliareň, prevádzka Výroba ocele, PV - SEP, pre kamiónovú prepravu.

SÚBORY NA STIAHNUTIE

VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY
Stiahnuť PDF (375 KB)

 

Doprava a expedícia

 

Preprava DOT sa realizuje nákladnými vozidlami. Prepravu nákladnými vozidlami si objednávateľ DOT zabezpečuje na vlastné náklady.

Expedícia sa realizuje cez DZ Oceliareň, Stredisko expedícia produktov U.S. Steel Košice s.r.o., v areáli firmy Phoenix Services Slovensko s.r.o., v prac. dňoch od 6,00 do 17,00 hod.

 

           

mail_orange_icon_big

Zanechajte nám svoje údaje a ostaneme v kontakte

Podeľte sa s nami o Vašej spoločnosti.

OBCHODNÝ TÍM

Prázdny

Zuzana KAČMARIKOVÁ

Riaditeľka pre predaj vedľajších produktov

+421 55 673 4625
+421 903 656 753

zkacmarikovask.uss.com

 

Helena Bertová

Obchodný referent
 

+421 55 673 4150
+ 421 917 097 841

hbertovask.uss.com

 

Prázdny

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.