Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

DEMETALIZOVANÁ OCELIARENSKÁ TROSKA (DOT)

Prázdny
Prázdny

 

 

VÝROBA

DOT z produkcie U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Oceliareň, je umelá tavenina, vznikajúca ako vedľajší produkt pri výrobe ocele v konvertoroch, ktorá po odliatí a rýchlom ochladení v tenkej vrstve stuhne v kryštalickej forme.

Demetalizovaná oceliarenská troska vzniká ako jeden z produktov spracovaním vychladnutej oceliarenskej trosky v závode Phoenix Services Slovensko s.r.o., kde sa magnetickou separáciou voľného železa odstránia kovové častice a troska sa vytriedi na frakcie 0 - 4 mm, 4 - 8 mm, 0 - 16 mm, 16 - 45 mm, 16 - 63 mm, 8 - 16 mm.

Kvalitatívne znaky

 • Fe - celk. 12,0 - 31,0
 • SiO2 7,0 - 13,5
 • MgO / voľné MgO max. 12,5 / 0,45
 • Al2O3 0,5 - 8,5
 • CaO / voľné CaO 35 - 46 / 3,0 - 11,5
 • S - celk. max. 0,09
 • P2O5 0,6 - 1,2
 • Bazicita CaO / SiO2 max. 5,6
 • Chróm 0,07 - 0,15
 • Ortuť max. 0,00001
 • Hmotnostná aktivita rádionuklidov v Bq.kg-1 266 Ra najviac 120

Použitie

Podľa TN USSK 72 15 15 sa DOT používa najmä na:

 • rôzne terénne úpravy, na úpravu lesných a poľných ciest

 • násypy, zásypy, obsypy
 • na zimnú údržbu ciest
 • ako surovina v procese kompostovania
 • použitie pri úprave odpadových vôd - neutralizácia kyslosti
 • a iné využitie v závislosti od jej technických parametrov.

Predaj

Predaj DOT sa realizuje prostredníctvom U. S. Steel Košice, s.r.o., úsek GM pre strategické suroviny, Predaj vedľajších produktov na parite FCA U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Oceliareň, prevádzka Výroba ocele, PV - SEP, pre kamiónovú prepravu.

Referencie

 • Výstavba odvodňovacích kanálov lyžiarskeho svahu v stredisku Jahodná
 • Výstavba cesty I/68 - Diaľničný privádzač Košice-Budimír
 • Rekonštrukcia cesty II/547 Alpinka - Jahodná
 • Výstavba diaľničného privádzača Tunela Branisko, obchvat obcí Široké - Fričovce
 • Priemyselný park Košice-Pereš (IMMOPARK)
 • Výstavba parkoviska pre kamióny pri bráne č.4
 • Odsírenie surového koksárenského plynu na DZ Koksovňa
 • Výstavba Parkovacieho domu (STEEL ARÉNA)
 • Základná škola Drábova, Košice
 • Projekt "Košice - bývanie"
 • Cassovar Košice
 • Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov - Útulok pre opustené zvieratá (Haniska pri Košiciach)
 • Výstavba motoristického areálu v lokalite spaľovňa KOSIT - Kokšov Bakša
 • Výstavba prístupovej cesty a podkladu pre obytné kontajnery v obci Nižná Myšľa
 • Vstupná surovina na výrobu izolačných materiálov pre stavebníctvo (tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie)
 • Výroba betónových tvárnic pre stavebné účely, terénne úpravy povrchov v Košiciach a okolí a pod.
 • Zimná údržba ciest v oblasti Stará Ľubovňa, Bardejov, Prešov
 • Spolupráca s okolitými obcami
Certifikát zhody systému riadenia výroby
1481-CPR-0050
KAMENIVO
Príloha 1
certifikátu
1481-CPR-0050
KAMENIVO
Certifikát zhody systému riadenia výroby
1481-CPR-0051
KAMENIVO
Príloha 1
certifikátu
1481-CPR-0051
KAMENIVO

Súbory na stiahnutie

LOGISTIKA

Preprava DOT sa realizuje nákladnými vozidlami. Prepravu nákladnými vozidlami si objednávateľ DOT zabezpečuje na vlastné náklady.

Expedícia sa realizuje cez DZ Oceliareň, Stredisko expedícia produktov U.S. Steel Košice s.r.o., v areáli firmy Phoenix Services Slovensko s.r.o., v prac. dňoch od 6,00 do 17,00 hod.

D E M E T A L I Z O V A N Á   O C E L I A R E N S K Á   T R O S K A   ( D O T )

KONTAKT

Rudolf Juroš

Hlavný manažér nákupu a predaja vedľajších produktov

  +421 55 673 9551

  +421 917 656 608

Prázdny
Prázdny
Prázdny

Ako môžeme pomôcť vašej firme rásť?

Pri záujme o spoluprácu nám neváhajte napísať správu. Budeme Vás obratom kontaktovať s konkrétnou ponukou.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...