KONTAKT  |    _eng _sk

Pracovné príležitosti
           


Kvalifikovaní pracovníci sú základom úspechu každej spoločnosti.
           

U. S. Steel Košice, s.r.o.  dlhodobo aktívne spolupracuje s vybranými technickými strednými a vysokými školami v Košiciach, ktorých absolventi sú hlavným zdrojom pri obsadzovaní voľných pozícií. 

 

 


 

 

V oblasti prípravy žiakov na hutnícke povolanie U.S. Steel Košice, s.r.o.  rozvíja dlhodobú a systémovú spoluprácu najmä so Strednou odbornou školou v Košiciach – Šaci, ako aj s ďalšími vybranými strednými technickými školami v regióne.
Firma je zapojená do programu Duálneho vzdelávania.

V oblasti rozširovania praktických a odborných vedomostí umožňujeme študentom vysokých škôl absolvovanie exkurzií, prevádzkových cvičení a riešenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác priamo v podmienkach našej spoločnosti. 

Študenti vysokých škôl si môžu  rozšíriť  svoje teoretické znalosti, praktické skúsenosti, komunikačné a manažérske zručnosti počas letnej stáže organizovanej pod názvom Summer Internship Program.

​​​​​​​ 

Žiadosti o zamestnanie
           

Vážený uchádzač o zamestnanie,

spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. zaviedla pre uchádzačov o zamestnanie elektronickú aplikáciu, prostredníctvom ktorej sa môžu záujemcovia o prácu uchádzať o otvorené pracovné pozície. Ak ste medzi pozíciami nenašli tú, ktorá by Vás zaujala, odporúčame Vám, aby ste opätovne navštívili našu stránku neskôr.

 

 

 

V prípade, že momentálne nie je zverejnená žiadna vhodná pracovná pozícia a Váš záujem o prácu v našej spoločnosti pretrváva aj naďalej, je možné zaregistrovať sa do našej databázy. Pre zaevidovanie žiadosti je potrebné priamo kliknúť na aktívny odkaz na niektorú z dole uvedených oblastí  a to v súlade s Vašim vzdelaním a/alebo praxou a následne zvoliť "Podať žiadosť o pracovnú pozíciu".
Ďalej je potrebné postupovať v súlade s pokynmi na obrazovke.

Databáza ucházačov:

V súčasnosti nie sú voľné pracovné pozície.

 

 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
zaviedla pre uchádzačov
o zamestnanie
elektronickú aplikáciu

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Nakladacie miesta DZ EXpedícia

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.