Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

Stratégia spoločnosti

Prázdny

U. S. Steel Košice sa transformuje na zákaznícky orientovaného a konkurencieschopného výrobcu ocele. Pre našich zákazníkov chceme dodávať vysokokvalitné produkty s pridanou hodnotou a inovatívne riešenia s nižšou uhlíkovou stopou.

Best for All            Ciele udržateľného rozvoja            ESG             Životné prostredie             Spoločenská zodpovednosť             Riadenie             Kvalita  

Best for All

Best for All je naša zákaznícky orientovaná stratégia, vďaka ktorej budeme môcť zabezpečiť stabilnejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť. Je zameraná na inovácie produktov a procesov pomocou investícií a podpora vzťahov so zákazníkmi a partnermi.

Ponukou produktového portfólia, vrátane udržateľnejších ocelí (vyrobených s nižšími emisiami skleníkových plynov), dokážeme uspokojiť našich stále náročnejších zákazníkov a môžeme dosiahnuť konkurencieschopnejšie postavenie na strategických koncových trhoch s vysokou pridanou hodnotou a poskytovať vysokokvalitné, udržateľné riešenia.

Ciele udržateľnosti

Naše podnikanie je v súlade s celosvetovými cieľmi udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals – SDG), ktoré prijali členské štáty OSN v roku 2015 v rámci Agendy 2030 a ku ktorým sa hlási aj Slovenská republika. Keďže sa svet snaží zjednotiť okolo týchto cieľov, ciele udržateľného rozvoja získali značný záujem a podporu od podnikateľských subjektov na celom svete. Uvedomujeme si ich dôležitosť a podporujeme ciele trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom našej firemnej misie a našimi aktivitami, ktoré majú široký záber, prispievame k ich dosahovaniu.

Svojou stratégiou sa USSK zameriava na tri hlavné faktory úspechu

 

  • Zvýšiť svoju prítomnosť v atraktívnych trhových segmentoch (v rámci súčasných obmedzení a prostredníctvom potenciálnych budúcich projektov).
  • Pokračovať v úsilí na dosiahnutie vedúceho postavenia v oblasti nákladov, pričom si Spoločnosť uvedomuje, že oceľ je celosvetovo obchodovanou komoditou, kde cena (a teda aj výrobné náklady) je jedným z kľúčových faktorov pri nákupe.
  • Pokračovať v rozvoji svojich skúsených a odhodlaných zamestnancov.
1,88 mil. EUR

Náklady spojené s prevádzkou
útvaru Výskum a vývoj

Prázdny
0,084

Frekvencia OSHA všetkých úrazov

97%

Zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok od roku 2001

Prázdny
1,69

Hodnota spokojnosti zákazníkov (na stupnici 1-5)

85%

Podiel ekologickejšej vlakovej prepravy

* údaje za rok 2023

Prázdny

ESG ako cesta k udržateľnosti

 

Koncom roka 2021 sme začali systematicky pracovať na rozvoji stratégie udržateľnosti našej spoločnosti. Vytvorili sme ESG / Sustainability tím, ktorý pokrýva agendu naprieč celou škálou pôsobnosti spoločnosti.

Environmental -  Social  -  Governance

Prázdny

Životné prostredie

Ochrana životného prostredia je jedným z hlavných strategických cieľov U. S. Steel Košice a základné zámery v tejto oblasti sú zakotvené v Politike kvality, environmentálnej a energetickej politike.

Viac ako
712 mil. USD
investovaných do ekologických
projektov od roku 2000.

Spoločenská zodpovednosť

Skupina U. S. Steel Košice sa dlhodobo zaujíma o potreby regiónu a angažuje sa pri ich riešení v súlade so svojimi hlavnými hodnotami a princípmi podnikania buď priamo, alebo prostredníctvom svojej Nadácie U. S. Steel Košice.

Takmer
8,3 mil. EUR
v podobe pomoci Nadácie U. S. Steel Košice od jej vzniku.

Riadenie spoločnosti

Morálna integrita a etické správanie sú základom našich kľúčových hodnôt a sú tiež životne dôležité pre náš kontinuálny úspech, pretože neustále intenzívne upriamujeme našu pozornosť na kľúčové oblasti podnikania, ktoré z nás robia lepšiu, konkurencieschopnejšiu spoločnosť.

25 %
Podiel žien medzi štatutárnymi zástupcami spoločnosti

Kvalita ako strategický prístup

Disponujeme vysoko kvalifikovanými a odborne zdatnými zamestnancami. Investície do rozvoja ľudských zdrojov sú jednou z prioritných oblastí záujmu top manažmentu. Vďaka odbornému personálu následne dokážeme napĺňať vysoké nároky na kvalitu zo strany našich zákazníkov ale aj na našu internú kvalitu.  

Medzinárodné certifikáty
EN ISO 9001 | IATF 16949 | EN ISO 14001 | EN ISO 50001:2018 | ISO 45001:2018

Výrobkové certifikáty na
MATERIÁL PRE STAVEBNÝ PRIEMYSEL

Výrobkové certifikáty na
VÝROBU ŠPIRÁLOVO ZVÁRANÝCH RÚR

Výrobkové certifikáty na
VÝROBU KOTLOV A TLAKOVÝH NÁDOB

Výrobkové certifikáty na
MATERIÁL PRE STAVBU LODÍ

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...