KONTAKT  |    _eng _sk

SME
           

 


SME - Systém manažérstva environmentu
           

Otázka ochrany životného prostredia patrí medzi základné strategické ciele spoločnosti U. S. Steel Košice (USSK). Významnú úlohu v nej zohráva systém environmentálneho manažérstva (SME) podľa STN EN ISO 14001, ktorý v sebe zahŕňa všetky činnosti a požiadavky na dosiahnutie stanovených cieľov. Splnenie medzinárodných štandardov, potvrdené certifikátom, robí dobré meno spoločnosti USSK medzi zákazníkmi i širokou verejnosťou a výrazne prispieva k spokojnosti vlastných zamestnancov. 

  Súbežne s prevzatím noriem ISO radu 14000 do normalizačnej sústavy Slovenskej republiky boli v roku 1996 započaté aktivity pre aplikáciu modelu SME podľa ISO 14001 s cieľom jeho postupnej medzinárodnej certifikácie. Implementácia SME sa začala formou pilotného projektu v dvoch divíznych závodoch (DZ) - Studená valcovňa a Hutnícka druhovýroba. Bola zavŕšená úspešnou medzinárodnou certifikáciou podľa STN EN ISO 14001 v DZ Studená valcovňa

v júli  1997 (ako tretia organizácia v rámci SR) a v DZ Hutnícka druhovýroba v apríli 1998. Formou kontrolných a obnovovacích auditov si tieto divízne závody obhájili certifikát do roku 2003.

V októbri 2003 bol rozšírený medzinárodný certifikát o DZ Expedícia, DZ Teplá valcovňa a DZ Obalová vetva. V súčasnosti v USSK do medzinárodnej certifikácii sú zahrnuté štyri divízne závody certifikovaných medzinárodnou inšpekčnou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a ostatné

divízne závody majú svoje vybudované systémy  environmentálneho manažérstva interne preverované, v rámci interných auditov.

V oblasti budovania, rozvoja a certifikácie SME zohrávajú dôležitú úlohu odbor QMS a útvar GM pre environment, ktoré vykonávajú lektorskú, poradenskú a audítorskú činnosť v oblasti QMS a SME.

Certifikácia SME

 

Spoločnosť Certifikát Certifikačná organizácia Pôvodná certifikácia DZ Dátum ostatného auditu Dátum platnosti certifikátu
U. S. Steel Košice, s.r.o. 

SK
EN
DE

TÜV SÜD Slovakia

SVa  07/1997 10/2018 10/2021
RaR  04/1998
TVa  06/1999
ZUaOV  12/2002
Exp  10/2003

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.