Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA ENVIRONMENTU

Prázdny

Otázka ochrany životného prostredia patrí medzi základné strategické ciele spoločnosti U. S. Steel Košice (USSK).

 

 

SME - SYSTÉM MANAŽÉRSTVA ENVIRONMENTU

Otázka ochrany životného prostredia patrí medzi základné strategické ciele spoločnosti U. S. Steel Košice (USSK). Významnú úlohu v nej zohráva systém environmentálneho manažérstva (SME) podľa STN EN ISO 14001, ktorý v sebe zahŕňa všetky činnosti a požiadavky na dosiahnutie stanovených cieľov. Splnenie medzinárodných štandardov, potvrdené certifikátom, robí dobré meno spoločnosti USSK medzi zákazníkmi i širokou verejnosťou a výrazne prispieva k spokojnosti vlastných zamestnancov.

Súbežne s prevzatím noriem ISO radu 14000 do normalizačnej sústavy Slovenskej republiky boli v roku 1996 započaté aktivity pre aplikáciu modelu SME podľa ISO 14001 s cieľom jeho postupnej medzinárodnej certifikácie. Implementácia SME sa začala formou pilotného projektu v dvoch divíznych závodoch (DZ) - Studená valcovňa a Hutnícka druhovýroba. Bola zavŕšená úspešnou medzinárodnou certifikáciou podľa STN EN ISO 14001 v DZ Studená valcovňa

v júli  1997 (ako tretia organizácia v rámci SR) a v DZ Hutnícka druhovýroba v apríli 1998. Formou kontrolných a obnovovacích auditov si tieto divízne závody obhájili certifikát do roku 2003.

V októbri 2003 bol rozšírený medzinárodný certifikát o DZ Expedícia, DZ Teplá valcovňa a DZ Obalová vetva. V súčasnosti v USSK do medzinárodnej certifikácii sú zahrnuté štyri divízne závody certifikovaných medzinárodnou inšpekčnou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a ostatné

divízne závody majú svoje vybudované systémy  environmentálneho manažérstva interne preverované, v rámci interných auditov.

V oblasti budovania, rozvoja a certifikácie SME zohrávajú dôležitú úlohu odbor QMS a útvar GM pre environment, ktoré vykonávajú lektorskú, poradenskú a audítorskú činnosť v oblasti QMS a SME.

Certifikácia SME

 

Spoločnosť Certifikát Certifikačná organizácia Pôvodná certifikácia DZ Dátum ostatného auditu Dátum platnosti certifikátu
U. S. Steel Košice, s.r.o. 

SK
EN
DE

TÜV SÜD Slovakia

SVa  07/1997
RaR 04/1998
TVa 06/1999
TVa 06/1999
ZUaOV 12/2002
Exp 10/2003
10/2022 10/2024

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...