KONTAKT  |    _eng _sk

SME
           

 


SME - Systém manažérstva environmentu
           

Otázka ochrany životného prostredia patrí medzi základné strategické ciele spoločnosti U. S. Steel Košice (USSK). Významnú úlohu v nej zohráva systém environmentálneho manažérstva (SME) podľa STN EN ISO 14001, ktorý v sebe zahŕňa všetky činnosti a požiadavky na dosiahnutie stanovených cieľov. Splnenie medzinárodných štandardov, potvrdené certifikátom, robí dobré meno spoločnosti USSK medzi zákazníkmi i širokou verejnosťou a výrazne prispieva k spokojnosti vlastných zamestnancov. 

  Súbežne s prevzatím noriem ISO radu 14000 do normalizačnej sústavy Slovenskej republiky boli v roku 1996 započaté aktivity pre aplikáciu modelu SME podľa ISO 14001 s cieľom jeho postupnej medzinárodnej certifikácie. Implementácia SME sa začala formou pilotného projektu v dvoch divíznych závodoch (DZ) - Studená valcovňa a Hutnícka druhovýroba (v súčasnosti DZ Radiátory a rúry). Bola zavŕšená úspešnou medzinárodnou certifikáciou podľa STN EN ISO 14001 v DZ Studená valcovňa

v júli  1997 (ako tretia organizácia v rámci SR) a v DZ Hutnícka druhovýroba v apríli 1998. Formou kontrolných a obnovovacích auditov si tieto divízne závody obhájili certifikát do roku 2003.

V októbri 2003 bol rozšírený medzinárodný certifikát o DZ Expedícia, DZ Teplá valcovňa a DZ Obalová vetva. V súčasnosti v USSK do medzinárodnej certifikácii je zahrnutých päť divíznych závodov certifikovaných medzinárodnou inšpekčnou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a ostatné

divízne závody majú svoje vybudované systémy  environmentálneho manažérstva interne preverované, v rámci interných auditov.

V oblasti budovania, rozvoja a certifikácie SME zohrávajú dôležitú úlohu odbor QMS a útvar GM pre environment, ktoré vykonávajú lektorskú, poradenskú a audítorskú činnosť v oblasti QMS a SME. Odbor QMS zabezpečuje prostredníctvom Interného certifikačného miesta ICM USSK internú certifikáciu organizačných jednotiek spoločnosti. 

Certifikácia SME

 

Spoločnosť Certifikát Certifikačná organizácia Pôvodná certifikácia DZ Dátum ostatného auditu Dátum platnosti certifikátu
U. S. Steel Košice, s.r.o.

SK
EN
DE

TÜV SÜD Slovakia

SVa  07/1997 10/2018 10/2021
RaR  04/1998
TVa  06/1999
ZUaOV  12/2002
Exp  10/2003

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.