Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

OCEĽ ODOLNÁ VOČI ATMOSFERICKEJ KORÓZII​

Prázdny
Prázdny

 

 

CHARAKTERISTIKA

Ocele sa vyznačujú zvýšenou odolnosťou voči atmosferickej korózii. Zvýšenú odolnosť zabezpečuje povrchová vrstva vzniknutých oxidov legujúcich prvkov.

Kľúčové vlastnosti

S355J0WP, S355J2WP

Akosti podľa EN 10025-5:2019

Akosti dodávame v stave +AR, +N
Akosť podľa TN USSK 10025-5:2016
KONOX 345HR

Technické parametre

CHEMICKÉ ZLOŽENIE

Akosti podľa
EN 10025-5:2019
Chemický rozbor tavebnej analýzy v %
CMAX Mn Si P SMAX AlMIN Cr Cu NMAX CEVMAX
S355J0WP 0,12 1,0 0,75 0,06 - 0,15 0,035 - 0,30 - 1,52 0,25 - 0,55 0,012 0,52
S355J2WP 0,030 0,020 - 0,52
Akosti podľa
EN 10025-5:2019
Chemický rozbor tavebnej analýzy v %
CMAX Mn Si P SMAX AlMIN Cr Cu NiMAX
KONOX 345HR 0,12 0,20 - 0,55 0,25 - 0,55 0,07 - 0,15 0,015 0,02 0,50 - 1,20 0,25 - 0,60 0,65

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Akosti podľa
EN 10025-5:2019
Re
[MPa]
Rm[MPa] AMIN(%) KVMIN [J]
a < 3 a ≥ 3 L0=80 mm L0=5,65√S0
a ≤ 2 2 < a ≤ 2,5 2,5 < a < 3 a ≥ 3
S355J0WP 355 510 - 680 470 - 630 l 16
t 14
l 17
t 15
l 18
t 16
l 22
t 20
0˚C 27
S355J2WP -20˚C 27
Akosti podľa
TN USSK 10025-5:2019
Re
[MPa]
Rm[MPa] AMIN(%) Skúška ohybom
L0=80 mm L0=5,65√S0 α D
KONOX 345HR 345 485 20 22 180° 1a

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV - akosti S185 - S275

Hrúbka [mm] 1) Šírka [mm] 1) (údaje v zátvorkách predstavujú šírky tabúľ s orezanými okrajmi)
780 (750) 940 (900) 1040 (1000) 1140 (1100) 1290 (1250) 1440 (1400) 1540 (1500)
1,80 - 1,99   3)          
2,00 - 2,19 Dĺžka tabúľ: 2 000 - 4 000 4) 3)        
2,20 - 2,49   3)      
2,50 - 2,99   3)    
3,00 - 3,49   3)  
3,50 - 3,99    
4,00 - 4,99    
5,00 - 5,99 Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5)  
6,00 - 12,502)  

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán. Iné rozmery po dohode strán
3)  Bez záruky rovinnosti

4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad 4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad 6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV - akosť S355

Hrúbka [mm] 1) Šírka [mm] 1) (údaje v zátvorkách predstavujú šírky tabúľ s orezanými okrajmi)
780 (750) 940 (900) 1040 (1000) 1140 (1100) 1290 (1250) 1440 (1400) 1540 (1500)
2,00 - 2,19   3)          
2,20 - 2,49 Dĺžka tabúľ: 2 000 - 4 000 4) 3)        
2,50 - 2,99   3)      
3,00 - 3,49   3)    
3,50 - 3,99   3)  
4,00 - 4,99    
5,00 - 5,99 Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5)  
6,00 - 12,502)  

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán. Iné rozmery po dohode strán
3)  Bez záruky rovinnosti

4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad 4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad 6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY POZDĹŽNE DELENÝCH PÁSOV , RE ≤ 350 MPA

Hrúbka [mm] 1) Šírka zvitku [mm]1)
110 - 510 511 - 580 551 - 580
2,00 2) - 2,09      
2,10 - 2,29

 

   
2,30 - 2,49

 

   
2,50 - 2,99    
3,00 - 3,59  
3,60 - 6,00  
6,01 - 8,00      


1) Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5 mm
2) Po predchádzajúcej dohode. Iné rozmery po dohode strán

ROZMERY POZDĹŽNE DELENÝCH PÁSOV, RE > 350 MPA

Hrúbka [mm] 1) Šírka zvitku [mm]1)
110 - 510 511 - 580
2,00 2) - 2,99    
3,00 - 4,00  
4,01 - 7,00    


1) Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5 mm
2) Po predchádzajúcej dohode. Iné rozmery po dohode strán

LOGISTIKA

Ponúkame flexibilné dodávky produktov s viacerými možnosťami balenia a spôsobu dopravy.

Viac o doprave a balení     

VYRÁbame s ohľadom na udržateľnosť

Všetky procesy v spoločnosti podriaďujeme záujmu o udržateľnosť v oblasti environmentálnej, sociálnej a v oblasti riadenia spoločnosti. Naše ocele teda nesú známku udržateľnosti.

Viac o ESG stratégii     

O C E Ľ   O D O L N Á   V O Č I  A T M O S F E R I C K E J   K O R Ó Z I I​

KONTAKT

KONTAKTUJTE NÁS OSOBNE

Milan Beličák

Obchodný riaditeľ pre Česko a Slovensko

    +421 556 734 598

    +421 903 601 790

    mbelicaksk.uss.com

Milan Malík

Obchodný riaditeľ pre Poľsko

  +421 556 734 654

  +421 903 627 471

  mmaliksk.uss.com

Eva Širillová

Obchodný riaditeľ pre západnú Európu

  +421 556 734 016

  +421 917 656 761

  esirillovask.uss.com

Ján Rohár

Obchodný riaditeľ pre južnú a východnú Európu a Export

  +421 556 734 596

  +421 903 616 433

  jroharsk.uss.com

Dušan Dzurovčin

Obchodný riaditeľ pre Rakúsko

  +421 556 734 538

  +421 917 731 813

  ddzurovcinsk.uss.com

Ako môžeme pomôcť vašej firme rásť?

Pri záujme o spoluprácu nám neváhajte napísať správu. Budeme Vás obratom kontaktovať s konkrétnou ponukou.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...