KONTAKT  |    _eng _skAutomobilový priemysel
           

,

Aj vďaka prístupu k centru pre inovácie NORTH AMERICA R&D CENTER sme schopní prinášať pokročilé riešenia pre automobilový priemysel.

 

Schopnosť dopraviť nás na takmer akékoľvek miesto je to, čo robí automobil nenahraditeľným.

Pri spolupráci so zákazníkmi z automobilového sektora je našim cieľom vždy vyvinúť maximálne úsilie pri vývoji inovatívnych riešení. Napĺňanie zvyšujúcich sa nárokov na ľahšie a pevnejšie ocele je pre U. S. Steel Košice možnosťou, ako prispieť k tomu, aby bola doprava bezpečnejšia a ekologickejšia.

Ľahká oceľ s mimoriadnou pevnosťou, určená na výrobu BEZPEČNEJŠÍCH ÁUT
s nižšou spotrebou CO2.

 


Schopnosť dopraviť nás na takmer akékoľvek miesto je to, čo robí automobil nenahraditeľným.

Pri spolupráci so zákazníkmi z automobilového sektora je našim cieľom vždy vyvinúť maximálne úsilie pri vývoji inovatívnych riešení. Napĺňanie zvyšujúcich sa nárokov na ľahšie a pevnejšie ocele je pre U. S. Steel Košice možnosťou ako prispieť k tomu, aby bola doprava bezpečnejšia a ekologickejšia.


Prečo U. S. Steel Košice ? 
                      

Názor zákazníka

"Rozvoj našej spolupráce s U. S. Steel Košice v roku 2015 nám pomohol v realizácii projektov s kľúčovými automobilovými zákazníkmi."

Ferona, a.s.Prečo U. S. Steel Košice ? 
                      

Názor zákazníka

"Vynikajúca spolupráca a technická podpora"

SIEMENS, s.r.o.

Prečo U. S. Steel Košice ? 
                      

Názor zákazníka

"Spolupracujeme s viacerými európskymi huťami, pri USSK oceňujeme skvelú dodávateľskú morálku."

KOVINTRADE Praha, spol. s.r.o.

Prečo U. S. Steel Košice ? 
                      

Názor zákazníka

"Na firme U. S. Steel Košice oceňujeme hlavne kvalitu a spoľahlivosť dodávok, vysokú flexibilitu a neustále inovačné riešenia, ktoré nám pomáhajú vytvárať." 

MATADOR Automotive Vráble a.s.

Prečo U. S. Steel Košice ? 
                      

Názor zákazníka

"Počas mnohých rokov vzájomnej spolupráce, BLACHPROFIL 2 a U. S. Steel Košice ustavične preukazujú hodnotu obchodného partnerstva.

BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.

service_icon

Technický servis zákazníkom

                      

Vynikajúce technické služby pre zákazníkov

• proaktívny prístup
 

zákaznícky orientovaný prístup,
rýchle odozvy na technické problémy

• nápady znamenajúce úsporu nákladov

výrobková expertíza
(odbor aplikácie CTS výrobkov)

• “prvá pomoc”  
 

organizovanie technického poradenstva pre zákazníkov

• poradenstvo A propagácia

výrobkového portfólia USSK

research_icon

VÝSKUM A VÝVOJ

Objavte ako Vám výskum a vývoj pomáha inovovať oceľové produkty. 

Ťažná za tepla valcovaná oceľ D-4W vyvinutá špeciálne pre výrobu ráfov automobilových kolies 

POTREBY ZÁKAZNÍKA


 

 

Zákazník pri spracovaní oceľových pásov do ráfov kolies s využitím profilovania a zvárania potreboval vysokú rezervu plasticity, zvlášť pri okraji (hrane) oceľového pásu.  

 NAŠE RIEŠENIE

 

Navrhli sme oceľ s modifikovaným obsahom uhlíka a mangánu, čo v kombinácii so špecifickým postupom valcovania za tepla zabezpečilo zlepšenú plasticitu materiálu pri okraji pásu, a tým vysokú výťažnosť materiálu pri lisovaní ráfov kolies. 

Táto akosť má nasledovné mechanické vlastnosti: 

Rp0.2 = 240-340MPa,
Rm = 360-470MPa,
A5 = min 30 %
A80 = min 28 %. 

Mikrolegované za tepla valcované vysokopevné ocele S355MC-XF a S420MC-XF so zvýšenou plasticitou

POTREBY ZÁKAZNÍKA

 

 


Zákazník, ktorému vyhovovali pevnostné vlastnosti mikrolegovaných akostí S355MC a S420MC podľa Európskej normy EN 10 149-2, požadoval však vyššiu ťažnosť.

 NAŠE RIEŠENIE

 

Výskum navrhol využitie vyššieho obsahu Nb v kombinácii s nižším obsahom C a Mn. Dosiahli sme vylepšenie plastických vlastností a lisovateľnosti materiálu prostredníctvom jemnozrnej a homogénnej mikroštruktúry (zjemnenie zrna termo-mechanickým valcovaním a precipitáciou Nb(C, N)) s redukovaným podielom perlitu. Materiál vykazuje tiež výrazne nižší rozdiel medzi hornou a dolnou medzou klzu v porovnaní s ekvivalentnou komerčnou akosťou. V dôsledku nižšieho uhlíkového ekvivalentu CE je oceľ lepšie zvariteľná.

Akosť S355MC-XF má ťažnosť A5 = min. 30 % (pre porovnanie S355MC má A5 = min. 23 %) a akosť S420MC-XF má ťažnosť A80 = min. 24 % (pre porovnanie S420MC má A80 = min. 16 %).

Mikrolegované za studena valcované vysokopevné ocele HC420LA, HC460LA a HC500LA so zlepšenou tvárniteľnosťou za studena

POTREBY ZÁKAZNÍKA

 

 


Zákazníci hlavne z automobilového priemyslu postupne prechádzajú k využívaniu ocelí vyšších pevnostných tried. Kým v predchádzajúcom období sa na výrobu karosérií automobilov využívali najmä ocele s garantovanou medzou sklzu min. 260 až 380 MPa, v súčasnosti sa zvýšili požiadavky hlavne na ocele s garantovanou medzou sklzu  minimálne 420 až 500 MPa.

 NAŠE RIEŠENIE

 

Výskum navrhol nový dizajn chemického zloženia a tepelno-deformačného spracovania, ktorý umožnil vyrábať ocele týchto vyšších pevnostných tried so zúženým rozptylom mechanických vlastností, a tým aj s vysokou výťažnosťou materiálu pri lisovaní.

Hodnotenie tvárniteľnosti pomocou analýzy kruhovej mriežky (Circle Grid Analyse)

POTREBY ZÁKAZNÍKA

 

 


Analýzy kruhovej mriežky sú zamerané na stanovenie veľkosti a druhu lokálnych deformácii na konkrétnych výliskoch zákazníka. Pomocou výsledkov týchto analýz je možné definovať kritické miesta výliskov, a tak optimalizovať proces lisovania ako aj materiál používaný pre konkrétne výlisky.

 NAŠE RIEŠENIE

 

Analýzy kruhovej mriežky boli použité napr. pri zavádzaní novej za tepla valcovanej dvojfázovej akosti  pre výrobu diskov osobných automobilov, pri zavádzaní novej pozinkovanej dvojfázovej akosti  pre výrobu vnútorných konštrukčných prvkov automobilov, pri riešení reklamácií praskajúcich krytov kompresorov za tepla valcovanej hlbokoťažnej akosti, pri riešení reklamácie predného panelu práčky vyrábaného z hlbokoťažného za studena valcovaného materiálu.

KONTAKT

KATARÍNA FITZOVÁ

Obchodný riaditeľ pre automobilový priemysel

+421 556 734 234
+421 917 704 193

kfitzovask.uss.com

 

mail_orange_icon_big

Pošlite nám správu

Budeme Vás kontaktovať s konkrétnou ponukou 

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.