KONTAKT  |    _eng _sk

Využiteľnosť ocele v automobilovom priemysle
           

Znižovanie emisií v automobilovom priemysle

Znižovanie emisií v automobilovom priemysle

123,4g CO2/km
Priemerná hodnota CO2 z produkcie výfukových plynov v Európe

130g CO2/km
Povolená hodnota produkcie emisií pre rok 2015

95g CO2/km
Povolená hodnota produkcie emisií pre rok 2021

Úspora 1g CO2/km
Pri redukcii hmotnosti vozidla o -12kg

 

 

 

Ľahká vysokopevnostná oceľ

pre bezpečnejšie automobily a nižšiu produkciu CO2.

Oceľ je univerzálny, plne recyklovateľný a udržateľný materiál. Je najviac využívaným materiálom vo vozidlách – pre svoje mechanické vlastnosti, efektívnosť a cenovú dostupnosť.

 

Prázdny

Bezpečnosť na prvom mieste

                      

Pri vývoji riešení pre automobilový priemysel je kľúčové zvyšovanie štandardov bezpečnosti na cestách. Vysokopevnostná oceľ predstavuje univerzálny materiál pre výrobu ľahkých konštrukčných prvkov vozidiel, ktorý je charakteristický vysokou mechanickou odolnosťou, lepším absorbovaním energie pri náraze a zvýšenou únavovou odolnosťou.

Vďaka aktívnej spolupráci s výrobcami automobilov sa podieľame na integrovaní inovácií v automobilovom priemysle. Nadštandardná spolupráca má za cieľ uspokojiť narastajúci dopyt po bezpečnejších, ľahších a ekologickejších vozidlách, s postupným znižovaním emisií a spotreby energií v rámci celého životného cyklu vozidla.


Ľahké oceľové konštrukcie znižujú hmotnosť vozidla, pri zachovaní prísnych bezpečnostných noriem

 


Oceľ je vhodná aj na výrobu bezpečnostných dielov, výstuh, nosníkov, diskov a bŕzd

 

U. S. Steel Košice poskytuje širokú škálu ocelí pre variabilnú aplikáciu v automobilovom priemysle: plechy z konštrukčných akostí pre nosné časti komponentov a ohýbané profily; plechy z konštrukčných mikrologovaných akostí pre dynamicky namáhané časti vozidiel, plechy z ťažných akostí žiarovo pozinkované pre automobilové súčiastky; rôzne ďalšie typy povlakovanej ocele a elektrotechnickú oceľ.

U. S. Steel Košice produkuje oceľ v súlade s normou kvality EN ISO 9001 a ISO/TS 169 49 pre automobilový priemysel.

Znižovanie produkcie CO2

                      

Automobilový priemysel čelí narastajúcemu tlaku zo strany Európskej únie na znižovanie emisií a dopadu na životné prostredie. Nároky na produkciu výfukových plynov sa preto sprísňujú legislatívou.

V snahe o naplnenie požadovaných cieľov dochádza k neustálemu zefektívňovaniu výroby automobilov. Zodpovedným prístupom je možné zabezpečiť zníženie emisií a priblížiť sa k stanoveným hodnotám v predstihu.

Použitie ľahkých oceľových konštrukcií redukuje hmotnosť vozidla, čím dochádza k znižovaniu produkcie CO2. Vďaka vysokej pevnosti ocele sú zachované všetky požadované mechanické vlastnosti aj pri malých hrúbkach materiálu – šetrí sa surovinou, ale bez akéhokoľvek negatívneho dopadu na kvalitu a bezpečnosť.


Redukcia hmotnosti vozidla o -12kg = úspora 1g CO2/km


10 – 15 % nižšia váha kolies nákladných automobilov pri použití vysokopevnostnej ocele


Zníženie množstva skleníkových plynov


Laserom zvárateľné plechy (polotovary) – zníženie hmotnosti konštrukcie vozidla až o 50 %


Menšia spotreba materiálu
– udržateľnosť produkcie a úspora nákladov

 

 

Automobilový priemysel – pohon európskej ekonomiky

                      

Oceľ je jedným z najpoužívanejších materiálov pri výrobe osobných aj úžitkových vozidiel pre svoje kvalitatívne vlastnosti ako pevnosť, tvárnosť, trvanlivosť, odolnosť a možnosť recyklácie. Pre automobilových výrobcov je dôležitá aj cenová dostupnosť materiálu

Vysokopevnostná oceľ a nové technológie umožňujú vyrábať ľahké konštrukcie do automobilov, čím sa redukuje množstvo použitého materiálu.

Odľahčenie vozidiel má pozitívny vplyv nielen na produkciu CO2, ale aj na zníženie nákladov, čo zvyšuje dostupnosť automobilov a dopyt zo strany zákazníkov. Vďaka narastajúcemu dopytu, tvorí obrat z automobilového priemyslu celkovo 6,3 % HDP v Európe.

Európsky automobilový priemysel je strategický priemysel z hľadiska generovania domácich príjmov, štátnych príjmov z daní a odvodov, ako aj príjmov z exportu.

Automobilové odvetvie má pozitívny vplyv na zamestnanosť, dodávateľský reťazec a podnikateľské služby. Podporuje mobilitu a prístup k tovarom. Nákladné vozidlá a kamióny prepravia k zákazníkom až 18 miliárd ton výrobkov ročne.

Automobilový priemysel zabezpečuje aj služby vo verejnom záujme, ako doručovanie zásielok, odvoz odpadu a fungovanie bezpečnostných a záchranných zložiek.

                      

 • Viac ako 287 miliónov vozidiel na európskych cestách
   
 • 6,3 % HDP Európy tvorí automobilový priemysel
   
 • Príjmy z exportu vo výške 95,1 miliárd Eur
   
 • 15 miliónov osobných áut vyrobených v Európe za rok (celosvetovo až 72,3 milióna kusov)
   
 • 12,1 milióna ľudí v Európe pracuje v automobilovom priemysle (2,3 milióna ľudí na vysokokvalifikovaných pozíciách)
 • Príjmy z daní a odvodov do rozpočtu vo výške 396 miliárd Eur v 14 európskych krajinách
   
 • Nákladná automobilová doprava zabezpečuje až 75% z celkového množstva prepravovaného nákladu
   
 • Prepravený tovar v objeme 18 miliárd ton/rok
   
 • 53 % všetkých zaregistrovaných vozidiel má Diesel-ový motor
   
 • Automobily s alternatívnym palivom tvoria 2,7 %

Inovácie pre automobily budúcnosti 

                      

U. S. Steel Košice sa v spolupráci so strediskom vývoja a výskumu North America R&D CENTER podieľa na vývoji inovatívnych riešení s cieľom zdokonaľovať oceľ pre produkty automobilového priemyslu.

Podporujeme a pomáhame uspokojiť rastúci dopyt zo strany našich obchodných partnerov po kvalitnej oceli, vysokopevnostnej oceli pre ľahšie oceľové konštrukcie a bezpečnejšie vozidlá, ako aj požiadavky na dosiahnutie nižšej produkcie emisií CO2 a čistejšiu,

ekologickejšiu a dlhodobo udržateľnú výrobu. Optimalizáciou procesov výroby a výrobkov dochádza k redukcii spotreby energie, vody a surovín, čím sa znižuje enviromentálny dopad a výrobné náklady.

 


Výrobcovia automobilov podporujú vykonávanie komplexnej stratégie Európskej únie v oblasti surovín a pomáhajú dosiahnuť maximálne stanovené hodnoty produkcie CO2 z výfukových plynov.

 

Kontinuálny výskum umožňuje zefektívňovať výrobu využívaním ľahšej ocele a aplikovaním nových, finančne rentabilných povrchových úprav a povlakov plechov – pre zlepšovanie vlastností materiálu (napríklad odolnosti voči korózii) a predlžovanie životnosti výrobku.

Dôležitou úlohou je prekonávanie hraníc bezpečnosti, kedy menšie množstvo vysokokvalitnej ocele v ľahkých konštrukciách automobilov, dokáže absorbovať energiu pri náraze minimálne rovnako účinne, ako pri použití konštrukčných dielov z hrubého, ťažšieho materiálu.

Budúcnosťou sú preto vozidlá s ľahkou konštrukciou.

 

 

Ekologicky prijateľné elektrické vozidlá

                      

Výzvou pre automobilový priemysel je výroba elektrických verzií, paralelne so štandardnými verziami automobilov. Bez výrazného zvyšovania nákladov a dodatočného navyšovania hmotnosti vozidiel, keďže už samotná batéria značne ovplyvňuje hmotnosť automobilu.


41,3 miliárd € = investície súkromného automobilového sektora do výskumu a vývoja


Zlepšovanie energetickej náročnosti výroby


6000 nových patentov udelených v roku 2014


Znižovanie produkcie CO2 v rámci produkcie a prevádzky – počas celého životného cyklu automobilu


Výskum efektívnejšieho spaľovania PHM pre ekologickejšiu prevádzku vozidiel


Urýchľovanie zavádzania inovácií (nielen) v automobilovom priemysle

 

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.