Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Prázdny

 

 

ÚVOD

Technologický proces hutníckej výroby zasahuje do všetkých zložiek životného prostredia, čo si vyžaduje jeho dôsledný monitoring, maximálne využívanie zabudovaných ochranných technológií, technologickú disciplínu vo všetkých výrobných procesoch a využívanie nových poznatkov pre trvalé znižovanie záťaže životného prostredia.

INVESTIČNÝ PROGRAM

Naša spoločnosť sa pustila do ambiciózneho investičného programu zlepšovania svojich technológií, ktoré ovplyvňujú životné prostredie, výkonnosť a kvalitu procesov.

NAŠE CIELE

  • znižovať záťaž životného prostredia
  • zlepšovať životné prostredie nielen pre našich zamestnancov, ale aj pre celý región v ktorom pôsobíme

Politika kvality, environmentálna a energetická politika

Zámerom United States Steel Corporation je vyznačovať sa ako líder v priemysle budovaním hodnôt, byť svetovo konkurencieschopný poskytovaním nákladovo efektívnych kvalitných výrobkov a služieb.

Politika kvality, environmentálna a energetická politika
Stiahnuť
  

_IFR9218

MODERNIZÁCIA VÝROBNÝCH ZARIADENí A ENVIRONMENTÁLNYch SYSTÉMOV

V priebehu rokov U. S. Steel Košice preinvestovala stovky miliónov USD na modernizáciu existujúcich výrobných zariadení a environmentálnych systémov, ako aj na budovanie nových zariadení. Investičný program podstatne zvýšil schopnosť U. S. Steel Košice poskytovať svojim zákazníkom vysokú kvalitu, výrobky a služby s pridanou hodnotou a plniť požiadavky a normy v oblasti životného prostredia.
 

ISO EN 14001

Naša spoločnosť zavádza environmentálny manažérsky systém v zmysle Normy ISO EN 14001 v celom svojom priereze, čo umocňuje implementáciu systému kontinuálneho zlepšovania vo všetkých činnostiach.

Vzdelávaním zamestnancov v oblasti environmentálneho manažérstva a aplikácie nových zákonov v oblasti životného prostredia zabezpečujeme ich uplatnenie na všetkých stupňoch riadenia.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...