Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Prázdny

U. S. Steel Košice, s.r.o. sa stále zameriava na základné hodnoty – bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov a dodávateľov, ktorí denne pracujú na území spoločnosti. Pevne veríme, že „nula“ úrazov je dosiahnuteľný cieľ.

 

 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Heslo BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE zostáva v spoločnosti
U. S. Steel Košice našou primárnou a najdôležitejšou hodnotou pri
ochrane života a zdravia pri práci našich zamestnancov a dodávateľov,
ktorí denne pracujú na území našej spoločnosti.

Priebežné uplatňovanie 5S štandardov (z japončiny: vytrieď, zoraď, usporiadaj, zdokumentuj, dodržuj) pre udržiavanie poriadku na pracovisku pomôže pri vytváraní a udržiavaní usporiadaných, čistých, vysoko výkonných pracovísk v rámci spoločnosti.

ODPRACOVANÉ HODINY BEZ ÚRAZU

26. decembra 2023 dosiahli zamestnanci DZ Energetika 6 000 000 hodín, ktoré odpracovali bez jediného OSHA úrazu. Divízny závod Energetika sa tak pripojil k dopravárom, ktorí ako prví dosiahli túto métu v januári 2020.

Vysoké pece

Frekvencia úrazov

V roku 2023 Spoločnosť dosiahla (podľa metodiky Úradu pre bezpečnosť a ochranu zdravia v USA (Occupational Safety and Health Administration – OSHA) Frekvenciu všetkých OSHA úrazov 0,084 - a Frekvenciu registrovaných úrazov 0,000.

V porovnaní s rokom 2022 došlo k nárastu frekvencie všetkých OSHA úrazov z 0,015 na 0,084, čo je však stále pod plánovanou hodnotou 0,096. Plánované hodnoty neboli prekročené a pohybujú sa v pásme, ktoré je výrazne nižšie, než sú hodnoty dosahované v našom odvetví.

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI (SMS)

Pokračovali aj naše aktivity v zefektívňovaní procesov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V spolupráci s odborníkmi z rôznych oblastí a manažérom pre systém manažérstva kvality sme pokračovali v zlepšovaní systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMS).

  • V priebehu roka 2023 boli vykonané interné audity SMS na všetkých našich organizačných jednotkách.
  • V októbri 2023 sme obhájili certifikát podľa STN ISO 45001:2019. ISO 45001 špecifikuje normy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom pomôcť znížiť počet úrazov na pracovisku Rovnako tak poskytuje nástroje na neustále zlepšovanie výkonnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia zamestnancov USSK aj dodávateľov.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...