KONTAKT  |    _eng _sk

REACH
           

Ochrana zdravia Ľudí
a životného prostredia 

           

Spoločnosť U. S. Steel Košice sa zaoberá nariadením REACH (EC/1907/2006) už od jeho legislatívnych príprav v Európskom parlamente. Jedná sa o jeden z najkomplexnejších chemických predpisov na svete a povinnosti, ktoré z neho vyplývajú sa týkajú každej spoločnosti, ktorá dováža, vyrába alebo používa chemické látky a chemické zmesi v Európskom hospodárskom priestore, teda aj našej spoločnosti, ktorá je zameraná na výrobu ocele a výrobkov z nej.

Naším cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pri používaní chemických látok a zmesí, zameriavame sa na inovácie, konkurencieschopnosť  a trvalo udržateľný rozvoj našich výrobných prevádzok.

 

 

U. S. Steel Košice a REACH
           

Máme vytvorený tím odborníkov, ktorí sa zaoberajú plnením povinností podľa nariadenia REACH, CLP a súvisiacej chemickej legislatívy na viacerých úrovniach. Ako výrobca a dovozca naša spoločnosť registrovala podľa nariadenia REACH  na Európskej chemickej agentúre 16 látok, pre dve látky sme vedúcim registrujúcim. Ako následný užívateľ chemických látok a zmesí naša spoločnosť identifikuje a uplatňuje príslušné opatrenia uvedené v Kartách bezpečnostných údajov a aktívne komunikujeme

s našimi dodávateľmi informácie uvedené v Kartách bezpečnostných údajov.
Zaoberáme sa autorizáciou chemických látok a hľadáme bezpečnejšie alternatívy. Ustanovenia Nariadenia REACH o obmedzeniach uplatňujeme pri výrobe, uvádzaní na trh a používaní chemických látok predstavujúcich riziko pre zdravie človeka a životné prostredie.
Sme členmi viacerých európskych a medzinárodných asociácií a konzorcií, kde

spolupracujeme s ostatnými spoločnosťami v pracovných skupinách zameraných na REACH problematiku. Komunikujeme s Európskou chemickou agentúrou, štátnymi orgánmi ako aj s neštátnymi organizáciami a súkromnými spoločnosťami zameranými na plnenie požiadaviek podľa nariadenia REACH a súvisiacej chemickej legislatívy. Pravidelne sledujeme vývoj legislatívy a zúčastňujeme sa vzdelávacích školení organizovaných odborníkmi na REACH problematiku.

Prehlásenie o obsahu látok vzbudzujúcich veľké obavy 
           

Ako výrobcovia výrobkov poskytujeme informácie umožňujúce bezpečné používanie výrobkov a pravidelne kontrolujeme naše výrobky, či obsahujú látky vzbudzujúce veľké obavy zo zoznamu kandidátskych látok.

Prehlásenie o obsahu látok vzbudzujúcich vysoké obavy pre našich zákazníkov. 
REACH Prehlásenie 1/2023  (pdf, 548 kB)

Pre ďalšie informácie o plnení požiadaviek REACH, sa prosím obráťte na úsek REACH, prostredníctvom e-mailovej adresy: reachsk.uss.com 

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Nakladacie miesta DZ EXpedícia

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...