KONTAKT  |    _eng _sk

TVOJA ŠANCA HRAŤ / Externí žiadatelia
           

 

 

 

 

 

Zámer projektu
           

Podporovať mladých talentovaných športovcov z detských domovov, neúplných rodín a zo sociálne znevýhodneného prostredia v týchto vybraných športoch:

• hokej
• basketbal
• futbal
• iné

 

USSK poskytne

príspevok na klubové poplatky na sezónu
jednorazový príspevok na časť športového výstroja - pri prvej schválenej podpore

Kritériá na výber žiadateľov

 • sociálne pomery žiadateľa (bez prídavkov na deti je príjem na jedného člena rodiny nižší ako 2 násobok životného minima)
 • vek dieťaťa od 6 do 18 rokov
 • mimoriadne osobné alebo rodinné okolnosti (vážny zdravotný hendikep člena rodiny alebo žiadateľa, neúplná rodina)
 • počet vyživovaných osôb
 • mimoriadny športový úspech v súťažiach, prednostne na celoslovenskej, resp. medzinárodnej úrovni

Dokumenty na zaradenie do programu

 • vyplnená žiadosť (docx, 61 kB)
 • doklady o sociálnej situácii rodiny žiadateľa
  • potvrdenie zamestnávateľa o výške čistého mesačného príjmu rodičov za posledných 12 mesiacov k dňu podania žiadostí, ktoré prijímame pre školský rok 2022/2023 (program neprijíma žiadosti od podnikateľov – fyzických osôb)
  • v prípade neúplnej rodiny i súdom určené výživné, vdovský, resp. vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok
 • potvrdenie o výške starobného, resp. invalidného dôchodku
 • potvrdenie o poberaní príspevku za opatrovanie potvrdenie o výške podpory v nezamestnanosti rodičov alebo výške sociálnych dávok za 12 mesiacov k dňu podania žiadostí, ktoré prijímame od 15. mája do 15. júna
 • potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku
 • ďalšie doklady
  • potvrdenie o návšteve školy nezaopatrených súrodencov žiadateľa
  • potvrdenie trénera o pravidelnej účasti žiadateľa na tréningoch
  • iné doklady na vyžiadanie

V prípade chýbajúcich dokumentov žiadosť nebude posudzovaná.

 

Vybrané kluby a kontakty
                       

Školský športový klub
KAC Jednota Košice

pri Základnej škole Bruselská 18
Mgr. Štefan Fabian, predseda oddielu
tel.: 0903 819 574, 055/636 35 38

HC Košice, Nerudova 12, Košice

Mojmír Božík
tel.: 0914 512 005

mladez@hckosice.sk

Školský Basketbalový Klub GALAXY Košice

Ing. Ivan Sehnálek, prezident a vedúci tréner klubu
tel.: 0911 177 200

PREVÁDZKOVATEĽ

Útvar riaditeľa pre vonkajšie vzťahy
U. S. Steel Košice, s.r.o.
tel.: 0917 704 467, 055 673 4915
e-mail: stvrdonovask.uss.com

Druhý prevádzkovateľ / Darca

Nadácia U. S. Steel Košice
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice

Administrátor projektu

Detská organizácia FRIGO
e-mail: tvojasancahrat15gmail.com

Prihlásenie sa do projektu
                       

Žiadosť, vrátane všetkých požadovaných dokumentov, je potrebné poslať najneskôr do 15. júna na adresu:

U. S. Steel Košice
Tvoja šanca hrať
Vonkajšie vzťahy
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice

Rozhodnutie podporiť alebo nepodporiť žiadateľa je výhradne na Nadácii U. S. Steel Košice a spoločnosti U. S. Steel Košice a závisí aj od rozpočtu na daný program.

 

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Nakladacie miesta DZ EXpedícia

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...