Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

TVOJA ŠANCA HRAŤ / EXTERNÍ ŽIADATELIA

Prázdny

Podporujeme mladých talentovaných športovcov z detských domovov, neúplných rodín a zo sociálne znevýhodneného prostredia 

ZÁMER PROJEKTU

Podporovať mladých talentovaných športovcov z detských domovov, neúplných rodín a zo sociálne znevýhodneného prostredia v týchto športoch:

 • hokej
 • futbal
 • basketbal
 • florbal
 • iné

NADÁCIA U. S. STEEL KOŠICE POSKYTNE

 • Finančnú pomoc na klubové príspevky na sezónu
 • Jednorazový príspevok na časť športového výstroja – pri prvej schválenej podpore

KRITÉRIÁ NA VÝBER ŽIADATEĽOV

 • sociálne pomery žiadateľa (bez prídavkov na deti je príjem na jedného člena rodiny nižší ako 2 násobok životného minima)
 • vek dieťaťa od 6 do 18 rokov (prípadne do 20 rokov, ak je v juniorskej kategórii platcom klubových príspevkov)
 • mimoriadne osobné alebo rodinné okolnosti (vážny zdravotný hendikep člena rodiny alebo žiadateľa, neúplná rodina)
 • počet vyživovaných osôb
 • mimoriadny športový úspech v súťažiach, prednostne na celoslovenskej, resp. medzinárodnej úrovni

Dokumenty na zaradenie do programu

 •  vyplnená žiadosť (docx, 61 kB)
 • doklady o sociálnej situácii rodiny žiadateľa
  • potvrdenie zamestnávateľa o výške čistého mesačného príjmu rodičov za posledných 12 mesiacov k dňu podania žiadostí, ktoré prijímame pre športovú sezónu 2024/2025 (program neprijíma žiadosti od podnikateľov – fyzických osôb)
  • v prípade neúplnej rodiny i súdom určené výživné, vdovský, resp. vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok
 • potvrdenie o výške starobného, resp. invalidného dôchodku
 • potvrdenie o poberaní príspevku za opatrovanie potvrdenie o výške podpory v nezamestnanosti rodičov alebo výške sociálnych dávok za 12 mesiacov k dňu podania žiadostí, ktoré prijímame od 15. mája do 15. júna
 • potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku
 • ďalšie doklady
  • potvrdenie o návšteve školy nezaopatrených súrodencov žiadateľa
  • potvrdenie trénera o pravidelnej účasti žiadateľa na tréningoch
  • iné doklady na vyžiadanie

V prípade chýbajúcich dokumentov žiadosť nebude posudzovaná.

PRIHLÁSENIE SA DO PROJEKTU

Žiadosť, vrátane všetkých požadovaných dokumentov, je potrebné poslať najneskôr do 15. júna na adresu:

U. S. Steel Košice
Tvoja šanca hrať
Vonkajšie vzťahy
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice

Rozhodnutie podporiť alebo nepodporiť žiadateľa je výhradne na Nadácii U. S. Steel Košice a spoločnosti U. S. Steel Košice a závisí aj od rozpočtu na daný program.

PREVÁDZKOVATEĽ A ADMINISTRÁTOR PROJEKTU
Útvar riaditeľa pre vonkajšie vzťahy
U. S. Steel Košice, s.r.o.
tel.: 0917 704 467, 055 673 4915
e-mail: stvrdonovask.uss.com

DRUHÝ PREVÁDZKOVATEĽ / DARCA
Nadácia U. S. Steel Košice
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice


 

Prázdny

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...