KONTAKT  |    _eng _sk

vízia a ciele
           


Vízia nákupu
           

• dosiahnuť najvyššiu úroveň procesu obstarávania a budovanie dlhodobých vzťahov s obchodnými partnermi,

• dosiahnuť jednotný nákupný systém, ktorý zabezpečí transparentnosť nákupného procesu, s centralizovanou zodpovednosťou za výber dodávateľa, vyjednávanie, riadenie zmlúv,

• transparentnosť, hospodárnosť, efektívnosť nákupných procesov.

CIELE NÁKUPU

  • hlavným cieľom je celková spokojnosť interného zákazníka,
  • znižovanie celkových nákladov na obstarávanie,
  • skúmanie a stanovenie najefektívnejších spôsobov nákupu, pre získanie požadovaných dodávok v správnom čase, kvalite, množstve a v správnej cene,
  • zabezpečením efektívneho nákupu významnou mierou prispieť ku konkurenčnej výhode podniku a k úspechu podnikovej stratégie,
  • zabezpečením efektívneho nákupu participovať na dosiahnutí ekonomických prínosov a zvyšovaní konkurencieschopnosť našej spoločnosti,
  • rast hodnoty pre oboch partnerov,
  • aktívne sa zúčastňovať na dosiahnutí hlavnej vízie spoločnosti USSK byť ikonickou, jedinečnou spoločnosťou,
  • zabezpečenie vstupov pre efektívnu prácu ďalších procesov.

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.