Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

DVOJFÁZOVÁ OCEĽ​

Prázdny

V kategórii Žiarovo pozinkovaná ocel

Prázdny

 

 

Charakteristika

Dvojfázové BH ocele sú univerzálnym materiálom pre automobilový priemysel vďaka svojej zlepšenej tvárniteľnosti, schopnosti absorbovať energiu nárazu a schopnosti odolávať únave.

U. S. Steel Košice má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001, ako aj podľa IATF 16949 pre automobilový priemysel, ktoré sú dozorované TÜV NORD.
 

Akosti

Žiarovo pozinkované ocele sú klasifikované do akostných stupňov podľa chemického zloženia a mechanických vlastností.

Technické parametre

POROVNANIE AKOSTÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

Európska únia
EN 10346/09
Trieda podľa VW 50060-1 až VW 50060-5 Združenie automobilového priemyslu VDA 239-100
HCT490X +Z,   CR250Y440T-DP-GI
HCT590X +Z, +ZF   CR290Y490T-DP-GI
HCT600X +Z, +ZF HC340XD-GI CR330Y590T-DP-GI
CR330Y590T-DH-GI
HCT780X +Z,   CR440Y780T-DP-GI
CR440Y780T-DH-GI

DP - dvojfázová oceľ
DH - akosť so zlepšenou lisovateľnosťou

CHEMICKÉ ZLOŽENIE

Akosti podľa
EN 10346/09
Chemický rozbor tavebnej analýzy v %
CMAX SiMAX MnMAX PMAX SMAX Al Cr+Mo(max) Nb+Ti(max) VMAX BMAX
HCT490X +Z           0,015 - 1,00 1,0 0,15 0,2 0,005
HCT590X +Z, +ZF 0,15 0,75 2,5 0,04 0,015 0,015 - 1,00 1,4 0,15 0,2  
HCT600X +Z, +ZF 0,17 0,80 2,20 0,080 0,015 <2,00 1,0 0,15 0,2 0,005
HCT780X +Z, +ZF 0,18 0,80 2,50 0,080 0,015 <2,00 1,0 0,15 0,2 0,005

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Akosti podľa
EN 10346/09
U. S. Steel Košice
Rp0,2
[MPa]
Rm
[MPa]
A MIN (%)
Lo = 80 mm
n10 - UE Index BH efektu BH2
[MPa]
HCT490X +Z 290 - 380 490 24 min. 0,15 min. 30
HCT590X +Z, +ZF 330 - 430 590 20 min. 0,14 min. 30
HCT600X +Z, +ZF 340 - 420 600 20 min. 0,14 min. 30
HCT780X +Z, 450 - 560 780 14 - min. 30

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ MM ]

HCT450X

Nominálna hrúbka Šírka
  800 1000 1100 1250 1300 1400 1500
0,46 - 0,75            
0,76 - 0,95          
0,96 - 1,45        
1,46 - 2,00      

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ MM ]

HCT500X AND HIGHER

Nominálna hrúbka Šírka
  800 1240 1260 1400 1500
0,50 - 0,79            
0,80 - 0,99          
1,00 - 1,49        
1,50 - 2,00      
Nominálna hrúbka Dĺžka tabúľ Priemer zvitku Šírka pozdĺžne deleného pásu Nominálna hmotnosť zvitku [kg.mm -1 šírky]
vnútorný vonkajší
0,50 - 2,00 1 000 - 3 100 cca 500 max. 1 400 40 - 600
(v závislosti na hrúbke plechu)
3 - 9,9
cca 600
2 - 9,4

POZNÁMKA:
- hrúbky sú odstupňované po 0,01 mm, šírky po 5,0 mm, dĺžky po 5 mm
- nominálna hrúbka vrátane zinkového povlaku

TOLERANCIE HRÚBKY - EN 10143/06 [ MM ]

260 ≤­­ RE < 360 MPA

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri šírkach Zúžené tolerancie pri šírkach
≤­­ 1 200 >1 200 ≤­­ 1 500 ≤­­ 1 200 >1 200 ≤­­ 1 500
> 0,40 ≤ 0,60 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,040 ± 0,045
> 0,60 ≤ 0,80 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,045 ± 0,050
> 0,80 ≤ 1,00 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,050 ± 0,060
> 1,00 ≤ 1,20 ± 0,08 ± 0,09 ± 0,060 ± 0,070
> 1,20 ≤ 1,60 ± 0,11 ± 0,13 ± 0,070 ± 0,080
> 1,60 ≤ 2,00 ± 0,14 ± 0,15 ± 0,080 ± 0,090

POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán

ODCHÝLKA ROVINNOSTI TABÚĽ PODĽA EN 10143/06 [ MM ]

260 ≤­­ ­­ RE < 360 MPA

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri hrúbkach Zúžené tolerancie pri hrúbkach
< 0,70  ≥­­ 0,70 < 2,00 < 0,70  ≥­­ 0,70 < 1,60  ≥­­ 1,60 ≤ 2,00
 ≥ 600 < 1 200 13 10 8 6 5
 ≥ 1 200 < 1 500 15 13 9 8 6
 ≥ 1 500 20 19 12 10 9

POZNÁMKA: odchýlka rovinnosti ocele platí len pre tabule

TOLERANCIE HRÚBKY - EN 10143/06 [ MM ]

360 ≤­­ RE ≤­­ 420 MPA

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri šírkach Zúžené tolerancie pri šírkach
≤­­ 1 200 >1 200 ≤­­ 1 500 ≤­­ 1 200 >1 200 ≤­­ 1 500
> 0,40 ≤ 0,60 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,045 ± 0,050
> 0,60 ≤ 0,80 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,050 ± 0,060
> 0,80 ≤ 1,00 ± 0,08 ± 0,09 ± 0,060 ± 0,070
> 1,00 ≤ 1,20 ± 0,10 ± 0,11 ± 0,070 ± 0,080
> 1,20 ≤ 1,60 ± 0,13 ± 0,14 ± 0,080 ± 0,090
> 1,60 ≤ 2,00 ± 0,16 ± 0,17 ± 0,090 ± 0,110

POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán

TOLERANCIE HRÚBKY - EN 10143/06 [ MM ]

420 ≤­­ RE ≤­­ 900 MPA

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri šírkach Zúžené tolerancie pri šírkach
≤­­ 1 200 >1 200 ≤­­ 1 500 ≤­­ 1 200 >1 200 ≤­­ 1 500
> 0,40 ≤ 0,60 ± 0,06 ± 0,08 ± 0,050 ± 0,060
> 0,60 ≤ 0,80 ± 0,07 ± 0,09 ± 0,060 ± 0,070
> 0,80 ≤ 1,00 ± 0,09 ± 0,11 ± 0,070 ± 0,080
> 1,00 ≤ 1,20 ± 0,11 ± 0,13 ± 0,080 ± 0,090
> 1,20 ≤ 1,60 ± 0,15 ± 0,16 ± 0,090 ± 0,011
> 1,60 ≤ 2,00 ± 0,18 ± 0,19 ± 0,011 ± 0,012

POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán

ODCHÝLKA ROVINNOSTI TABÚĽ PODĽA EN 10143/06 [ MM ]

RE ≤­­ 360 MPA

Odchýlka rovinnosti ocele s minimálnou medzou klzu  ≤­­ ­­ 360 MPa majú byť dohodnuté v objednávke
POZNÁMKA: odchýlka rovinnosti ocele platí len pre tabule

HMOTNOSŤ POVLAKU

Zinkový povlak
(Z)
Min. plošná hmotnosť zinkového
povlaku na oboch stranách [g.m-2]
rovnaký 100; 140; 150; 180; 200; 225; 275;(350)
rozdielny 140/100; 150/85;

 

Zinkový povlak
(Z)
Min. plošná hmotnosť zinkového
povlaku na oboch stranách [g.m-2]
rovnaký 100; 140; 150; 180; 200; 225; 275;(350)
rozdielny 140/100; 150/85;

Iné rozmery po dohode strán
Informatívna hrúbka povlaku: 7g.m-2 ≈ 1μm

Ďalšie vlastnosti

VYHOTOVENIE POVLAKU

Výrobky so zinkovým povlakom (Z)

  • zvyčajný zinkový kvet (N)
  • malý zinkový kvet (M)

Výrobky s povlakom zo zliatiny zinok-železo (ZF)

DRUH POVRCHU

  • zvyčajný povrch A - podľa EN 10 346/09
  • zlepšený povrch B - podľa EN 10 346/09

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

  • C - chemická pasivácia (obsah Cr3+: 30 - 90 mg /m2)
  • O - olejovanie (0,6-2,5 g/m2)
  • CO - chemická pasivácia a olejovanie (iba zvitky)
  • S - tenký organický povlak (0,8-1,8 g/m2)
  • U - bez ochrany povrchu (na vlastnú zodpovednosť zákazníka)

V prípade potreby konkrétnych parametrov, ktoré sa tu nenachádzajú, nás kontaktujte

Súbory na stiahnutie

LOGISTIKA

Ponúkame flexibilné dodávky produktov s viacerými možnosťami balenia a spôsobu dopravy.

Viac o doprave a balení     

D V O J F Á Z O V Á   O C E Ľ​

KONTAKT

KONTAKTUJTE NÁS OSOBNE

Milan Beličák

Obchodný riaditeľ pre Česko a Slovensko

    +421 556 734 598

    +421 903 601 790

    mbelicaksk.uss.com

Milan Malík

Obchodný riaditeľ pre Poľsko

  +421 556 734 654

  +421 903 627 471

  mmaliksk.uss.com

Eva Širilová

Obchodný riaditeľ pre západnú Európu

  +421 556 734 016

  +421 917 656 761

  esirillovask.uss.com

Ján Rohár

Obchodný riaditeľ pre južnú a východnú Európu a Export

  +421 556 734 596

  +421 903 616 433

  jroharsk.uss.com

Dušan Dzurovčin

Obchodný riaditeľ pre Rakúsko

  +421 556 734 538

  +421 917 731 813

  ddzurovcinsk.uss.com

Ako môžeme pomôcť vašej firme rásť?

Pri záujme o spoluprácu nám neváhajte napísať správu. Budeme Vás obratom kontaktovať s konkrétnou ponukou.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...