Search:

Prázdny
Prázdny

Degree dissertations

Prázdny

THESIS

 

 

active and vacant work - is available

 

active and busy work

 

completed (realized) work

No

Publication of work

Názov témy

Work status

Consultant

Contact

Section GM, department, DZ

Section VP

1

2019

Návrh na novú nedeštruktívnu metódu vyhodnotenia vád brám

active and unoccupied

Ing. Richard Gašparík

917 656 130

DZ Oceliareň

Výroba

2

2021

Analýza prevádzkovania liacích a troskových vozov OC2 a návrh opatrení pre zlepšenie spoľahlivosti a životnosti 

active and unoccupied

Ing. Jozef Černák 

917 952 739

DZ Oceliareň

Výroba

3

2023

Výmena induktorov zinkovej vane na PZ2

active and unoccupied

Ing. Jaroslav Habala 

917 704 217

DZ ZUaOV

Výroba

1

12.5.2021

Využitie sociálneho fondu na realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov vo vybranom podniku   

active and busy

PhDr. Miroslav Sajko 

917 952 804

Ľudské zdroje a transformácia

Administratíva

2

1.10.2021

Využitie odpadov po spracovaní konvertorovej trosky pre stavebné účely 

active and busy

Mgr. Rudolf Proks

917 704 224

DZ Oceliareň

Výroba

3

2.10.2021

Vplyv štruktúry na vlastnosti progresívnych vysokopevných automobilových pozinkovaných plechov so zvýšenou plasticitou 

active and busy

Ing. Peter Prislupčák 

917 097 744

Výskum a vývoj      

Inžinierske činnosti a Inovácie

4

2.10.2021

Technológia bezchrómovej pasivácie pocínovaných obalových plechov

active and busy

RNDr. Peter Vranec, PhD.  

917 097 110

Výskum a vývoj      

Inžinierske činnosti a Inovácie

5

5.10.2021

Vplyv čistenia železného odpadu na výťažok ocele pri výrobe v kyslíkovom konvertore

active and busy

Mgr. Rudolf Proks

917 704 224

DZ Oceliareň

Výroba

6

5.10.2021

Optimalizácia rozmiestnenia šrotu za účelom zníženia nákladov na dopravné výkony

active and busy

Mgr. Rudolf Proks

917 704 224

DZ Oceliareň

Výroba

7

12.10.2021

Optimalizácia parametrov odsírenia v procese výroby ocele

active and busy

Ing. Jozef Gburík

917 097 334

DZ Oceliareň

Výroba

8

27.10.2021

Optimalizácia výroby zvarových spojov v organizácii U.S.Steel Košice s.r.o. 

active and busy

Ing.Norbert Kubík, MBA. 

917 656 819

Kvalita 

Výroba

9

1.11.2021

Vplyv vybraných výrobných parametrov prípravy tavby a odlievania na povrchovú kvalitu zvitkov hlbokoťažných akostí 

active and busy

Ing. Erik Steranka 

917 704 220

Kvalita 

Výroba

10

10.11.2021

Vplyv rôzneho druhu použitého činidla na dezoxidáciu ocele Ing. 

active and busy

Slavomír Hertneky 

917 704 610

Výskum a vývoj 

Inžinierske činnosti a Inovácie

11

19.11.2021

Digitalizácia skladových priestorov finálnej výroby

active and busy

Ing. Rastislav Milan, PhD. 

917 704 996

DZ Expedícia 

Výroba

12

24.11.2021

Dekarbonizácia slovenského priemyslu v odvetví hutníctvo   

active and busy

JUDr. Peter Mosný PhD. 

917 656 868

Vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania 

Vedenie

13

25.11.2021

Rovnomernosť obsahu mangánu v aglomeráte vzhľadom na druh a spôsob zakladania homogenizačných hromád  

active and busy

Ing. Dušan Ivanišin PhD. 

917 952 390

DZ Vysoké pece   

Výroba

14

26.11.2021

Zalievanie nísteje po sfúkaní vysokej pece

active and busy

Ing. Marek Kántor 

918 321 271

DZ Vysoké pece   

Výroba

15

11.1.2022

Optimalizácia lisovania karosárskeho výlisku s použitím numerickej simulácie

active and busy

Ing. František Genco 

917 097 762

Inovácie a stratégia   

Inžinierske činnosti a Inovácie

16

 02.02.2022 

Návrh plneautomatizovaného odberu vzoriek surovín na Presýpacej stanici č.2 Prípravy výroby DZ Vysoké pece U. S. Steel Košice 

active and busy

Ing. Richard Jacko, PhD. 

917 952 927

ITS 

Inžinierske činnosti a Inovácie

17

 03.03.2022

Optimalizácia nákladov na náražacích peciach pri výrobe oceľových zvitkov 

active and busy

Ing. Ján Tkačík 

0917 952 075  

Digital Studio Europe  

IT

18

 16.03.2022

Možnosti stabilizácie kalu z NS DZ SVa 

active and busy

Ing. Zdenko Veľký 

917 656 294

Environment 

Inžinierske činnosti a Inovácie

19

 16.04.2022

Prediktívna údržba v koncepte IIoT 4.0 

active and busy

Ing. Gabriel Tréfa, PhD.,MBA 

917 952 395   

Výskum a vývoj   

Inžinierske činnosti a Inovácie

20

9.7.2022

Energosadrovec ako vedľajší produkt na Ferroenergy s.r.o. a možnosť jeho využitia  

active and busy

Ing.Juraj Pristáš 

918 321 142

Ferroenergy 

Výroba

21

6.10.2022

Využitie použitej ochrannej atmosféry z procesu poklopového žíhania   

active and busy

Ing. Štefan Bardovič 

917 952 241

Podpora DZ Studená valcovňa

Výroba

22

17.10.2022

Modelovanie valcovania v USS     

active and busy

Ing. Abdelkrim Tafsi  

918 321 194    

Procesné riadenie valcovní a finálnej výroby

IT

23

21.10.2022

Vplyv veterných podmienok a priemyselnej činnosti na letovú prevádzku na letisku Košice 

active and busy

Ing. Denisa Jassová 

917 704 238

Environmentálna stratégia 

Inžinierske činnosti a Inovácie

24

21.10.2022

Posúdenie vhodnosti metód na stanovenie rizikových faktorov vôd produkovaných v hutníctve  

active and busy

doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc. 

917 952 415

Výskum a vývoj 

Inžinierske činnosti a Inovácie

25

28.10.2022

Konštrukčné vylepšenie liaceho a troskového voza Oceliarne č.2    

active and busy

Ing. Peter Kende 

917 656 114  

Údržba oceliarní 

Výroba

26

2.11.2022

Automatizácia medzioperačnej dopravy pri výrobe zvitkov a plechov   

active and busy

Ing. Peter Štekláč 

917 709 034

DZ ZUaOV 

Výroba

27

30.11.2022

Návrh technológie na spracovanie železonosných odpadov so zameraním na zníženie emisií CO2.   

active and busy

Ing. Róbert Maliňák, PhD. 

917 952 000

DZ Vysoké pece 

Výroba

28

1.12.2022

Štruktúra a vlastnosti dynamo plechov pre použitie v automobilovom priemysle 

active and busy

Ing. Matúš Horváth

917 097 518

Výskum a vývoj 

Inžinierske činnosti a Inovácie

29

9.12.2022

Návrh zariadenia pre polohovanie horáka za účelom zefektívnenia a zvýšenia kvality pri naváraní 

active and busy

Ing. Miroslav Mitrík

917 952 672

DZ Mechanika 

Výroba

30

14.12.2022

Optimalizácia stratégií údržby v železničnej koľajovej doprave    

active and busy

Peter Barna   

917 952 134  

DZ Doprava 

Výroba

31

15.12.2022

Údržba a prevádzka pásových dopravníkov pri preprave uhlia 

active and busy

Ing. Juraj Pristáš 

918 321 142  

Ferroenergy 

Výroba

32

4.1.2023

Implementácia správy privilegovaných účtov v produkčnom prostredí U.S.Steel Košice s.r.o.       

active and busy

Ing. Alexander Varga 

917 704 804   

IT Kybernetická bezpečnosť a compliance

IT

33

27.1.2023

Vývoj zahraničného obchodu vybraného podniku v súvislosti s konfliktom na Ukrajine

active and busy

Ing. Alexander Zemančík

917 656 017

Obch. controlling, marketing a strat.

Financovanie

34

27.1.2023

Aplikácia metodiky ARAMIS na vybraný zdroj ZPH v hutníckom podniku

active and busy

Pavol Meňhért

917 952 312

Krízový manažment

Vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania

35

14.3.2023

Spracovanie odpadov vo vysokopecnom procese

active and busy

Ing. Dušan Petro

917 704 555

DZ Vysoké pece

Výroba

1

2022

Merací systém IMPOC na pozinkovacej linke č.3 vo firme U.S.Steel Košice 

terminated

 

 

DZ ZUaOV 

Výroba

2

2022

Optimalizácia procesu výroby cínových anód pre pocínovacie linky EC-1 a EC-2 

terminated

 

 

DZ ZUaOV 

Výroba

3

2022

Implementácia prvkov Industry 4.0 v priemyselnej praxi  

terminated

 

 

DZ Expedícia 

Výroba

4

2022

Detekcia kvality orezu moriacich liniek 

terminated

 

 

Digital Studio Europe 

IT

5

2021

Výroba náhradných dielov pre potreby údržby zariadení na teplej valcovni s podporou CAx systémov 

terminated

 

 

Údržba TVa   

Výroba

6

2021

Vizualizácia a optimalizácia v sklade brám na ZPO1

terminated

 

 

DZ Oceliareň  

Výroba

7

2021

Optimalizácia procesu plánovania výroby uplatnením simulačných tecnológií 

terminated

 

 

DZ Mechanika 

Výroba

8

2021

Hodnotenie a zvýšenie flexibility vykonávaných činností zákazkovej logistiky v podmienkach U. S. Steel Košice s.r.o. 

terminated

 

 

Plánovanie a logistika

Ľudské zdroje a transformácia

9

2021

Využitie odpadného chladu z kyslíkárne v podmienkach USSK

terminated

 

 

Energie 

Výroba

10

2021

Optimalizácia procesu laserového zvárania plechov rôznych akostí 

terminated

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a Inovácie

11

2021

Logistika informácií o zložkách výrobkov od nákupu surovín až po zákazníka v nadnárodnej spoločnosti 

terminated

 

 

Vonk. vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania 

Administratíva

12

2021

Implementácia agilných metód riadenia projektov vo vybranej spoločnosti    

terminated

 

 

Ľudské zdroje a transformácia

Administratíva

13

2021

Aplikácia ergonomických metód na pracovisku v hutníckej výrobe

terminated

 

 

DZ Vysoké pece 

Výroba

14

2021

Vplyv technologických parametrov na opotrebenie žiaruvzdornej výmurovky

terminated

 

 

DZ Oceliareň

Výroba

15

2021

Optimalizácia výrobného procesu na PZ2

terminated

 

 

DZ ZUaOV

Výroba

16

2020

Konsolidácia kamiónovej dopravy

terminated

 

 

IT Support

IT

17

2020

Modernizácia a automatizácia v RSD Portáli

terminated

 

 

IT RSD & NOC

IT

18

2020

Laserová predúprava povrchu lepených spojov a ich vplyv na životnosť spojov

terminated

 

 

Výskum a vývoj 

Inžinierske činnosti a Inovácie

19

2020

Návrh systému riadenia a logistiky skladu hutneho materiálu

terminated

 

 

DZ Mechanika 

Výroba

20

2020

Optimalizácia vstupných parametrov pre kontinuálne meranie hrúbky povlaku na LPL

terminated

 

 

ZUaOV

Výroba

21

2019

Inventár aplikácií

terminated

 

 

Infraštruktúra IT a procesné riadenie

IT

22

2019

Možnosti zvárania oceľových pásov v kontinuálnej výrobe

terminated

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

23

2018

Optimalizácia dopravy vo výrobnom podniku

terminated

 

 

Logistické služby

Predaj a marketing

24

2018

Aplikácia metódy FMEA orientovaná na kvalitatívne parametre procesu náteru radiátorov

terminated

 

 

DZ Radiátory a rúry

Výroba

25

2018

Návrh pohonu pre pojazd dopravného zariadenia

terminated

 

 

ITES

Inžinierske činnosti a Inovácie

26

2018

Riadenie kvality procesu valcovania za studena

terminated

 

 

Kvalita

Výroba

27

2018 

Analýza možnosti spájania oceľových a hliníkových plechov

terminated

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a Inovácie

28

2018 

Vplyv prípravy tavby na problémy pri odlievaní u vybraných akostí

terminated

 

 

Kvalita

Výroba

29

2017

Vývoj novej generácie obalových vysokopevných DR plechov

terminated

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a Inovácie

BACHELOR THESES

 

active and vacant work - is available

 

active and busy work

 

completed (realized) work

No

Publication of work

Názov témy

Work status

Consultant

Contact

Section GM, department, DZ

Section VP

1

2023

Výmena induktorov zinkovej vane na PZ2

active and unoccupied

Ing. Jaroslav Habala 

917 704 217

DZ ZUaOV

Výroba

2

2021

Bezpečnosť práce pri posune v železničnej doprave  

active and unoccupied

Ing. Ján Mašlej  

904 500 324

Bezpečnosť a ochrana

Bezpečnosť a ochrana

3

2021

Analýza prevádzkovania liacích a troskových vozov OC1 a návrh opatrení pre zlepšenie spoľahlivosti a životnosti.

active and unoccupied

Ing. Štefan Suja 

917 704 789

DZ Oceliareň

Výroba

1

22.9.2021

Meranie a diagnostika elektrických zariadení prostredníctvom meracieho vozidla 

active and busy

Ing.Edmund Pavlov  

917 952 327   

DZ Energetika

Výroba

2

 18.08.2022

Optimalizácia digitálnych procesov na obsluhovacích strojoch koksárenských batérií 

active and busy

Ing. Ján Hidaši  

917 952 350

DZ Koksovňa

Výroba

3

2.11.2022

Vplyv ťahového rovnania na rovinnosť pásu po morení   

active and busy

Ing. Eduard Guoth 

917 656 976

DZ Studená valcovňa

Výroba

4

14.12.2022

Kvalita bočného orezu morených zvitkov  

active and busy

Ing. Ondrej Tóth

918 885 829

DZ Studená valcovňa

Výroba

5

20.3.2023

Odkremičenie surového železa za účelom úspory vápna ako troskotvornej prísady do KK

active and busy

Bc. Ivan Rajduga

917 097 702

DZ Oceliareň

Výroba

1

2021

Náhrada iontomenicovej technológie za reverzní osmózu pri výrobe demineralizovanej vody

terminated

 

 

Ferroenergy

Výroba

2

2021

Zvýšenie účinnosti chladenia uzavretého okruhu plynočistiarne na oceliarni

terminated

 

 

DZ Oceliareň

Výroba

3

2021

Zlepšovanie výkonnosti procesu vstupnej kontrolyv DZ Vysoké pece U. S. Steel Košice

terminated

 

 

DZ Vysoké pece

Výroba

4

2021

Zvýšenie povrchovej čistoty poklopovo žíhaných zvitkov určených na pocínovanie

terminated

 

 

Kvalita 

Výroba

5

2021

Identifikácia príčin nezhôd v procese zvárania v organizácii U. S. Steel Košice,s.r.o. 

terminated

 

 

DZ Doprava 

Výroba

6

2021

Optimalizácia produktivity štvorstolicového tandemu 

terminated

 

 

Kvalita

Výroba

7

2021

Optimalizácia procesu výroby poklopovej Žíhárne

terminated

 

 

Podpora DZ Sva   

Výroba 

8

2021

Hlavné faktory ovplyvňujúce životnosť a bezpečnosť prevádzky ohrievačov vetra 

terminated

 

 

DZ Vysoké pece

Výroba

9

2021

Vplyv spracovania ocele vápnikom na odlievateľnosť ocele  

terminated

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

10

2021

Možnosti úpravy priemyselných vôd v hutníckom priemysle

terminated

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

11

2021

 Analýza tepelného režimu vo vykurovacích ťahoch a jeho vplyv na vytláčanie koksu z koksárenských komôr   

terminated

 

 

DZ Koksovňa

 Výroba

12

2021

Porovnávanie bazicity aglozmesi k hotovému aglomerátu vzhľadom na umiestnenie na spekacom vozíku 

terminated

 

 

DZ Vysoké pece

Výroba

13

2021

Prehľad metód získavania vybraných kovov z priemyselných odpadových vôd 

terminated

 

 

Environment   

Inžinierske činnosti a Inovácie

14

2021

Monitorovanie a meranie kvalitatívnych parametrov vo výrobnom procese

terminated

 

 

Ferroenergy 

Výroba

15

2020

Zhodnotenie súčasnej kapacity SVZ

terminated

 

 

DZ Studená valcovňa

Výroba

16

2020

Identifikácia a posúdenie rizík v rámci procesu eliminácie nebezpečných chemikálií

terminated

 

 

Vonk. vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania 

Administratíva

17

2020

Spokojnosť zamestnancov so systémom riadenia ľudských zdrojov vo vybranej spoločnosti

terminated

 

 

Ľudské zdroje a transformácia

Administratíva

18

2020

Zvyšenie efektívnosti procesu plánovania výroby a opravy náhradných dielov

terminated

 

 

DZ Mechanika 

Výroba

19

2020

Využitie PRIDE analýzy v nákupných procesoch

terminated

 

 

Nákup

Administratíva

20

2020

Proces príjmania a adaptácie pracovníkov v podniku

terminated

 

 

Ľudské zdroje a transformácia

Administratíva

21

2020

Možnosti prevádzkovania vysokej pece s maximálnym znížením skleníkových plynov

terminated

 

 

DZ Oceliareň

Výroba

22

2020

Transformácia procesu údržby v DZ Studená Valcovňa

terminated

 

 

DZ Studená valcovňa

Výroba

23

2020

Automatizácia procesov pomocou robotizácie vo vybranom podniku

terminated

 

 

IT ERP a MES

IT

24

2018

Analýza možnosti demontáže jednotlivých typov spojov v automobilovom priemysle

terminated

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

25

2018

Zvýšenie výťažnosti dechtu - systémový prístup riadenia zásob dechtu

terminated

 

 

DZ Koksovňa

Výroba

26

2018

Zefektívňovanie procesov pomocou robotizácie vo vybranom podniku

terminated

 

 

IT ERP a MES

IT

Dizertačné práce

 

active and vacant work - is available

 

active and busy work

 

completed (realized) work

No

Publication of work

Theme name

Work status

Consultant

Contact

Section GM, department, DZ

Section VP

1

 19.10.2022

Vplyv plastických deformácií na vlastnosti vysokopevných ocelí

active and busy

Ing. Ľuboš Juhar, PhD. 

917 731 275

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

1

2021

Analýza prevádzkovania ID ventilátora KK4 primárneho odprášenia OC2 a návrh opatrení pre zlepšenie spoľahlivosti a životnosti 

active and unoccupied

Ing. Juraj Bačovčin 

917 704 787

DZ Oceliareň

Výroba

1

2018

Inovačné projektové metódy a postupy implementácie závodov budúcnosti

terminated

 

 

Kvalita

Výroba

2

2018

Opotrebenie pracovnej výmurovky troskovej zóny liacej panve v procese panvovej metalurgie ocele

terminated

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

3

2018

Vplyv technologického zariadenia a procesu na výslednú kvalitu rôznych akostí ocelí

terminated

 

 

DZ Teplá valcovňa

Výroba

4

2018

Výskum v oblasti krízového manažérstva a controllingu rizík na Slovensku a jeho efektívne využitie pri riešení krízových situácií vo vybranej výrobnej organizácii

terminated

 

 

DZ Vysoké pece

Výroba

5

2018

Inovačné metódy a postupy implementácie Quality 4.0 v podmienkach hutníckej organizácie

terminated

 

 

Kvalita

Výroba

6

2018

Manažérstvo rizík v skúšobných a testovacích laboratóriách

terminated

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

7

2018

Kumulácia kremičitej a hlinitej zložky vo vápenatých feritoch a ich dôsledok na pevnosť železorudného aglomerátu

terminated

 

 

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

špecializačné práce

 

active and vacant work - is available

 

active and busy work

 

completed (realized) work

No

Publication of work

Názov témy

Work status

Consultant

Contact

Section GM, department, DZ

Section VP

1

18.10.2022

Vibrácie pracovníkov na žeriavoch

active and busy

Ing. Renáta Jaklovská

917 952 760

Bezpečnosť a ochrana

Bezpečnosť a ochrana

NoVINKY PRE ŠTUDENTOV

D E G R E E  D I S S E R T A T I O N S

coNTAcT

CONTACT US

E. Linkeschová

Degree dissertations

    +421 55 673 0096

    elinkeschovask.uss.com

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovak Republic

ID No.: 36 199 222
VAT ID: SK7020000119
Commercial Register: Municipal Court Kosice, Sec.: Sro, File No.: 11711/V

How to get to us - Google map

GPS coordinates:
48.624314 N, 21.188045 E –

Contact

Copyright © 2015 U. S. Steel Košice, s.r.o. All rights reserved.

Privacy policy settings

We use cookies so that we can provide you with the best user experience possible. More info...