Vyhľadávanie:

O živote, vede a výskume, výrobe i technológiách

O živote, vede a výskume, výrobe i technológiách

Prezident U. S. Steel Košice George F. Babcoke medzi študentmi Technickej univerzity v Košiciach

Do posledného miesta zaplnili minulý týždeň v piatok, 26. februára dopoludnia, študenti Technickej univerzity v Košiciach spolu pedagógmi a predstaviteľmi akademickej obce prednáškovú sálu P 25, ktorú pred časom pomohla rekonštruovať a modernizovať košická oceliareň. Potleskom v nej privítali prezidenta U. S. Steel Košice Georgea F. Babcoka, ktorý sa postavil za katedru, aby im povedal svoj príbeh. O živote, vede a výskume, výrobe a technológiách.

"Naša spolupráca s U. S. Steel Košice, ktorá má viacero podôb a foriem, je pre nás mimoriadne dôležitá. A vskutku vďačnou formou, vzhľadom na profil našich absolventov a ich prípravu pre prax, je odovzdávanie skúseností zo strany našich partnerov, špičkových odborníkov firmy," privítal na pódiu prezidenta košickej oceliarne rektor Technickej univerzity Košice Anton Čižmár. "Veľmi si vážime iniciatívu Georgea Babcoka v oblasti popularizácie technického vzdelania medzi mladými ľuďmi, ktorú vyvíja už od svojho nástupu do funkcie," konštatoval okrem iného, než mu odovzdal slovo.

"Vzťah medzi teoretickým vzdelávaním a praktickými skúsenosťami, diverzita, prepojenie talentu s kariérou - to všetko je pre budúci úspech jednotlivca i firmu ako takú, veľmi dôležité. Učenie je celoživotnou záležitosťou a príležitosťou. Využite ju," načrtol hneď v úvode hlavnú myšlienku svojej prednášky prezident, ktorý sa potom zameral predovšetkým na problematiku prenosu teoretických poznatkov do praxe. Hovoril o tesnej spolupráci firmy s technickou univerzitou pri riešení viacerých výskumných a vývojových úloh, práci na aplikovanom výskume vo vlastných laboratóriách firmy zameranej na vývoj výrobkov s vyššou pridanou hodnotou a vyššími kvalitatívnymi parametrami. Zdôraznil spoločnú neustálu snahu odborníkov v hutníctve o znižovanie environmentálnej záťaže pri výrobe ocele vo svete i potrebu hľadať nové technológie schopné zachytávať emisie CO2 a minimalizovať ich výskyt. V tejto súvislosti sa tiež zmienil o vývoji utraľahkých karosérií, či hľadaní nových technológií spájania automobilových plechov.

Priestor na otázky využili nielen študenti, prevažne z hutníckej fakulty, ale aj pedagógovia. Zaujímalo ich, aké konkrétne úlohy budú v budúcnosti riešiť výskumníci a vývojári ocele, či je možné, aby letnú stáž absolvovali vo fIrme aj doktorandi, aké sú perspektívy v oblasti vytvárania pracovných pozícií pre absolventov univerzity v hute, či akú dôležitosť pripisuje George F. Babcoke výskumným úlohám zaoberajúcim sa elektrolytickým pokovovaním výrobkov.

Návšteva prezidenta košickej oceliarne na akademickej pôde Technickej univerzity v Košiciach bola dobrou príležitosťou aj na vyhodnotenie súťaže o najlepší model výstavby detského ihriska v Mestskej časti Košice-Krásna, do ktorej sa zapojili študenti dizajnu druhého až štvrtého ročníka fakulty umení. O pilotnom projekte nového modelu tvorby detských ihrísk, ktorý je založený na interaktívnej spolupráci viacerých subjektov, sme už informovali. Cieľom iniciatívy, na ktorej spolupracujú Mesto Košice, spoločnosť U. S. Steel Košice, Fakulta umení Technickej univerzity Košice a Mestská časť Košice-Krásna, je zapojiť do prípravy, výstavby a prevádzky ihriska viaceré subjekty, predovšetkým však samotných občanov. To, ako by malo vyzerať, sa podujali navrhnúť budúci dizajnéri. A ktorí hodnotiacu komisiu presvedčili najviac?

Prvé miesto získal Karol Ličko, druhé Martin Marton a tretiu priečku obsadila Radka Macejová. Úspešným návrhárom, ale aj všetkým ostatným študentom, ktorí sa do súťaže zapojili, zablahoželali George F. Babcoke, dekan Fakulty umení Technickej univerzity Košice Juraj Koban i starosta MČ v Košice-Krásna Marek Kažimír. "Ak všetko dobre pôjde, už v júni tohto roku by malo ihrisko slúžiť deťom i širokej verejnosti," vyslovil želanie predstaviteľ samosprávy.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...