Vyhľadávanie:

Pocta pre medzinárodne uznávanú osobnosť

Pocta pre medzinárodne uznávanú osobnosť

George F. Babcoke, doctor honoris causa Technickej univerzity v Košiciach

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach, ktoré sa uskutočnilo v aule Maxima vo štvrtok, 18. marca, udelil rektor Anton Čižmár prezidentovi spoločnosti U. S. Steel Košice Georgeovi F. Babcokovi čestný titul doctor honoris causa (Dr. h. c.). Pocta, ktorú si pred promočným kolégiom prevzal v prítomnosti svojich blízkych, desiatok spolupracovníkov z košickej oceliarne, zástupcov štátnej správy a samosprávy i predstaviteľov partnerských slovenských a zahraničných vysokých škôl a univerzít, mu prináleží za jeho status medzinárodne uznávanej osobnosti v oblasti hutníckeho priemyslu v európskom i svetovom meradle a za aktívnu spoluprácu s košickou technickou univerzitou.

Vedeckej rade i slávnostnému zhromaždeniu predstavil doktoranda prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach Pavel Raschman. Konštatoval, že George F. Babcoke patrí k vrcholovým manažérom nielen v rámci spoločnosti U. S. Steel Košice, ale aj hutníckeho priemyslu v celosvetovom meradle. "Počas svojej profesionálnej kariéry prešiel prakticky všetkými stupňami riadenia a vypracoval sa na špičkového manažéra so zmyslom pre aplikácie najnovších poznatkov vedeckého výskumu a vývoja do praxe." Uviedol, že konkrétne výsledky prináša v tejto súvislosti aj spolupráca Výskumu a vývoja U. S. Steel Košice a expertov TU Košice. "Vďaka osobnej podpore Georgea F. Babcoka pracujú výskumníci a naši kolegovia na diagnostike, aplikovanom výskume a poskytujú technologickú podporu nielen pre Slovensko, ale aj pre Srbsko a prevádzky v USA a Kanade." V návrhu tiež vyzdvihol prínos prezidenta košickej oceliarne v oblasti bezpečnosti práce. Povedal, že jasne definovaná vedúca pozícia U. S. Steel Košice v oblasti bezpečnosti sa stala vysokým štandardom pre iných a vďaka vodcovstvu G. Babcoka bolo možné, aby aj verejnosť mimo podniku začala chápať bezpečnosť ako jednu z najvyšších hodnôt. "Sme hrdí na to, že sme mali možnosť kooperovať na tomto koncepte aj počas našich dní otvorených dverí." Pavel Raschman poukázal aj na podporu, ktorej sa od Georgea F. Babcoka dostáva lokálnej komunite i na jeho prínos pri realizácii programu zameraného na podporu technicky orientovaných škôl a atraktivitu odborného vzdelania. "Spolupráca medzi U. S. Steel Košice a Technickou univerzitou Košice práve jeho pričinením nadobúda nové, veľmi perspektívne dimenzie," uviedol na záver prodekan.

"Som hrdý na to, že pracujem pre našu firmu," povedal okrem iného po slávnostnom sľube, prevzatí insígnie a diplomu v svojom inauguračnom prejave George F. Babcoke. "Firmu, ktorá si uvedomuje, že podnikateľský sektor musí udržiavať svoje ciele v rovnováhe, že sa nesmie zameriavať výlučne na finančné výsledky. Spoločnosť, pre ktorú pracujem, ma podporuje a umožňuje mi napĺňať nielen rolu lídra. Otvára mi tiež možnosť viesť firmu cestou sociálnej zodpovednosti, rozvoja vzdelávania, regionálneho kultúrneho rozvoja. Naša spoločnosť, rovnako ako aj ja osobne, berieme svoju rolu partnera Technickej univerzity v Košiciach nanajvýš vážne. Naše spoločné snahy a spolupráca pomáhajú kreovať a formovať budúcich lídrov našej spoločnosti, nášho regiónu a celého sveta. Ja osobne som presvedčený, že pozitíva východného Slovenska tkvejú práve v kvalitných univerzitách. Sú základom, na ktorom je možné budovať optimistickú budúcnosť." Na záver zdôraznil, že firma i on osobne, sú odhodlaní byť lídrom medzi podnikateľmi, ktorí s Technickou univerzitou Košice spolupracujú.

Slávnostný a dôstojný charakter zhromaždenia umocnilo aj vystúpenie speváckeho zboru Collegium Technikum.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...