Vyhľadávanie:

Učenie a tvorenie so psím terapeutom

Učenie a tvorenie so psím terapeutom

V 15. ročníku grantového programu Spoločne pre región spoločnosti U. S. Steel Košice bol podporený aj projekt občianskeho združenia Nie sme sami, ktoré pôsobí pri špeciálnej materskej, základnej i spojenej strednej škole v Prešove. Hlavným cieľom občianskeho združenia je podpora ľudí so zdravotným znevýhodnením, a to mentálnym, telesným i viacnásobným vrátane porúch autistického spektra. Zámerom projektu Učenie a tvorenie so psím terapeutom bolo rozvíjať čitateľskú gramotnosť, tvorivosť i komunikačné zručnosti zdravotne znevýhodnených detí.

Roxana Čerevková z občianskeho združenia približuje aktivity, ktoré sa im vďaka grantu podarilo realizovať. „Na rozvoj čitateľskej gramotnosti  počúvame rozprávky a básničky so psíkom, hráme rôzne hry na rozvoj slovnej zásoby. Na kreatívne tvorenie so psíkom maľujeme, kreslíme, pracujeme s hlinou.“

Ukážkovú aktivitu so psím terapeutom zorganizovali aj pre verejnosť, a to najmä rodičov a rodinných príslušníkov. Psou terapeutkou bola MVDr. Martina Franková z veterinárnej ambulancie HappyVet.

„Už teraz môžeme konštatovať, že canisterapia  má veľmi pozitívny vplyv na deti so zdravotným znevýhodnením, a to nielen na rozvoj čitateľských schopností, ale aj na celkový rozvoj ich osobnosti. Sledujeme aj ústup stresových reakcií. Radosť z kontaktu so psíkom, ochota pohladiť ho postupne rozvíja hrubú a jemnú motoriku, podnecuje verbálnu i neverbálnu komunikáciu a má celkovo pozitívny dosah na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu detí. To sa následne odzrkadľuje aj na ich výchovno-vzdelávacích výsledkoch,“ vymenúva pozitíva projektu so psím terapeutom Roxana Čerevková.

Pri práci s deťmi OZ Nie sme sami využíva aj hipoterapiu, arteterapiu a počas leta organizuje už niekoľko rokov aj letnú tvorivú dielňu.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...