Vyhľadávanie:

Občianske združenie Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť ochraňuje technické pamiatky

Občianske združenie Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť patrilo vlani medzi jedenásť subjektov, ktoré boli v grantovom programe spoločnosti U. S. Steel Košice a Karpatskej nadácie pod názvom Spoločne pre región úspešné. Na realizáciu projektu Banský skanzen v Hnilčíku získalo 2 414 eur.

"Sústreďujeme sa na sociálne, vzdelávacie a kultúrne aktivity, pričom našou snahou je využiť miestny potenciál obce Hnilčík - prírodné prostredie vhodné na zimné športy, vidiecku a poznávaciu turistiku a podobne. Skúmame tiež historické súvislosti vývoja miestneho osídlenia, najmä baníctva a usilujeme sa o pamiatkovú ochranu početných banských technických pamiatok," predstavil krátko združenie a jeho zámery Marián Jančura.

Nezisková organizácia, ktorá vznikla pred desiatimi rokmi, má za sebou rad úspešných aktivít. Spomeňme podiel na realizácii projektov Vzdelávacie centrum obce Hnilčík, Vzdelávací program Budúcnosť, Podpora komunitnej spolupráce, či výstavbe čakární na autobusových zastávkach v obci. Výskum histórie obce bol v zavŕšený vydaním monografie Hnilčík, sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi, ktorej autorom bol Marián Jančura a ktorá vyšla dvakrát. K projektom, ktoré sú zamerané na rekonštrukciu objektov spojených s baníckou tradíciou, pribudol vlani ďalší - Banský skanzen v Hnilčíku.

"Jeho cieľom bolo prostredníctvom dobrovoľnej práce členov združenia a občanov obce vybudovať základné objekty banského skanzenu," uviedol M. Jančura. "Obec Hnilčík poskytla k dispozícii vlastnú architektonicky pozoruhodnú drevenú poschodovú budovu bývalej školy, ktorej priestory na poschodí neboli využívané. Zámer rátal s pomerne nenáročným prebudovaním týchto miestností na múzeum baníckych a etnografických tradícií. Druhým objektom skanzenu bola štôlňa Ľudmila z 19. storočia, ktorá je v dobrom technickom a bezpečnostnom stave a z ktorej sa podarilo vytvoriť atraktívny turistický objekt s možnosťou návštevy bane pre bežného turistu."

Členom združenia sa podarilo vybudovať základné časti banského skanzenu, založeného na historickej tradícií baníckeho povolania a bývalej sláve tamojších baní a spojiť do jediného produktu náučnej turistiky tri atraktívne objekty - interiérovú múzejnú expozíciu s atraktívnym informačným obsahom, objekt podzemného banského diela - štôlne Ľudmila a sústavu náučných chodníkov, ktoré umožňujú spoznávanie ďalších atraktívnych miest v hnilčíckom priestore. Dosiahli tak svoj zámer - zatraktívniť obec Hnilčík ako cieľ náučného, vidieckeho a športového turizmu pre nových návštevníkov a navyše podnietili záujem časti miestnych občanov o už zabúdanú minulosť predkov.

"Cenným partnerom pri realizácii projektu bola miestna samospráva, najmä starosta Hnilčíka Vladimír Fabián. Vedenie obce nám všestranne pomáhalo pri legislatívnom presadzovaní zámeru a pri preprave nakúpených materiálov. Aktivity nášho občianskeho združenia považuje za napĺňanie vlastného plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja," konštatoval M. Jančura. "Do realizácie projektu sa nám okrem dobrovoľníkov z radov občanov podarilo zapojiť aj miestnu podnikateľskú sféru v oblasti turistiky. Ako vhodná forma vzbudenia záujmu občanov Hnilčíka sa osvedčil najmä zber predmetov pri budovaní múzejnej expozície. Myšlienka zriadenia skanzenu mala ohlas aj u niektorých remeselníkov, ktorí pri prácach vyžadujúcich si odborné znalosti pomohli svojou zručnosťou a skúsenosťami."

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Nakladacie miesta DZ EXpedícia

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...