KONTAKT  |    _eng _sk

KÓDEX ETICKÉHO SPRÁVANIA
           

 

 

 

U. S. Steel Košice, s.r.o. sa zaväzuje uskutočňovať svoju podnikateľskú činnosť etickým a zákonným spôsobom. Etické a zákonné správanie na všetkých úrovniach je nevyhnutné pre náš úspech. Dobrá povesť spoločnosti je cennou obchodnou hodnotou. 


Každý sa musí snažiť o čo najvyšší stupeň osobnej morálky v záujme ochrany tejto hodnoty, preukazovať úctu svojim spolupracovníkom, ako aj zákazníkom, dodávateľom a všetkým ostatným partnerom spoločnosti.

 

Etické správanie tvorí základ dôvery potrebnej pre dlhodobý obchodný úspech našej spoločnosti.

 

Stiahnuť Kódex etického správania
U. S. Steel Košice, s.r.o. (1,6 MB)

Etická linka U. S. Steel 

  
+421 55 684 2289


Vstupný areál U. S. Steel
P.O. Box 17
044 54 Košice

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.