Vyhľadávanie:

Voda je život, naučme sa s ňou hospodáriť

Voda je život, naučme sa s ňou hospodáriť

Predstavujeme projekty Spoločne pre región 2020

Občianske združenie Priatelia trstenskej prírody je verejnosti známe svojou angažovanosťou a snahou o zachovanie re­gionálnych hodnôt. Za 11 rokov dokázalo zrealizovať viacero zaujímavých projektov, napr. Revitalizácia mŕtveho ramena Hornádu, Výsadba lipovej aleje, Včelárenie, Zdravá pôda - zdravá komunita, pôda, ktorá uživila našich predkov, uživí aj našich potomkov, naučme ich to. V rámci nich členovia a sympatizanti OZ odpracovali tisícky dobrovoľníckych hodín. Najnovší projekt, podporený v rámci grantového programu Spoločne pre región 2020, si dal za cieľ na školskom políčku vytvoriť dažďové záhrady, ktoré zužitkujú vodu z časti školskej strechy a poslúžia ako príklad správneho hospodárenia s vodou v záhradách a na verejných priestranstvách.

Napriek pandémii COVID-19 a meniacim sa protipandemickým opatreniam sa dažďové záhrady podarilo vybudovať. V septembri sa deti so svojimi učiteľmi zúčastnili prednášky v rozsahu štyroch vyučovacích hodín, kedy v interaktívnej učebni pomáhali pri príprave dizajnu záhrady, pri výpočtoch pre určenie rozlohy recipientu v závislosti od rozlohy strechy, z ktorej sa bude dažďová voda zachytávať. Druhej prednášky sa zúčastnili už iba deti prvého stupňa, a to priamo v teréne, pri realizácii záhrady. Druhý stupeň bol na dištančnom vzdelávaní. Prednášky lektorovala pani Paulína Urdová, dizajnérka permakultúrnych a dažďových záhrad, ktorá aj osobne riadila zemné práce a výsadbu rastlín. Na prednáškach sa hovorilo o vodnom cykle v krajine, o probléme vysúšania našej krajiny v dôsledku nehospodárneho odvádzania dažďovej vody z obytných zón do potokov bez jej využitia, ako aj o riešeniach na zvrátenie tohto trendu.

Aktívne sa zapojili aj zamestnanci USSK, ktorí pomohli pri úprave terénu, pri inštalácií rúr na privedenie dažďovej vody do recipientu a rozmiestňovaní drevnej štiepky medzi rastliny.

Rasťo Šelepský z DZ Oceliareň a predseda OZ hovorí: Do dažďových záhrad sme odviedli dažďovú vodu zo strechy základnej školy, a to z plochy približne 500 m2. Žiaci aj dobrovoľníci boli aktívni. Som presvedčený, že hoci sme pre protipandemické opatrenia nemohli uskutočniť prednášku pre verejnosť, v záhradách našej obce určite pribudnú ďalšie dažďové záhrady.“

Výzva pre rok 2021 je už otvorená

Ak máte aj vy nápad, ako spoluprácou v komunite zlepšiť životné prostredie, aktivity pre deti alebo bezpečnosť, neváhajte a pošlite svoj projekt do 25. januára 2021. Viac informácií o kritériách grantového programu Spoločne pre región 2021 nájdete na https://www.usske.sk/sk/komunita/spolocne-pre-region.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...