Vyhľadávanie:

Vďaka programu Spoločne pre región vyrástlo vo Veľkom Šariši dopravné ihrisko

Dopravná výchova má pre deti veľký význam. Vďaka nej sa naučia, ako sa bezpečne správať v cestnej premávke a predchádzať nebezpečným situá­ciám. Čím skôr začnú, tým lepšie. Ideálne je výchovu načasovať ešte do predškolského veku. Na to však treba kvalitné dopravné ihriská a takých je v materských školách žalostne málo. Vďaka grantovému programu Spoločne pre región, ktorý každoročne vyhlasuje U. S. Steel Košice v spolupráci s Karpatskou nadáciou, nedávno pribudlo jedno nové.

Dopravné ihrisko vyrástlo v areáli materskej školy na ulici A. Sládkoviča vo Veľkom Šariši na základe úspešného projektu, za ktorým stoja členovia občianskeho združenia DEŤOM ŠARIŠA. "Hlavným poslaním projektu je naučiť deti predškolského veku ako sa správať v premávke. Okrem toho, je to aj zmysluplné trávenie voľného času," uviedla hlavná koordinátorka projektu Edita Demeterová. Ihrisko má však aj ďalšie poslanie. "Keďže miestnu materskú školu navštevujú i rómske deti, dopravné ihrisko je skvelým nástrojom na ich integráciu."

Do stavebných prác sa zapojil široký okruh ľudí. A neboli to iba rodičia detí, ktoré navštevujú miestnu materskú školu. Ruku k dielu priložili aj miestni podnikatelia, zamestnanci mestského úradu a ďalší priaznivci projektu. Dobrovoľníci pochádzali aj z radov zamestnancov U. S. Steel Košice. K tým, čo ochotne pomohli, sa zaradili aj hlavný manažér pre podporu DZ Teplá valcovňa Štefan Novák a Eva Palenčárová z útvaru Riaditeľa pre riadenie energetickej efektívnosti. Podľa slov E. Demeterovej sa na prácach vystriedalo bezmála 300 dobrovoľníkov. Ako ďalej uviedla, potešiteľné je, že brigád sa zúčastnili aj rodičia rómskych detí navštevujúcich materskú školu.

O tom, že dobrovoľníkom pracovný elán nechýbal, svedčí aj čas, za ktorý ihrisko dokončili. Začali 11. apríla, keď v rámci prípravných aktivít vyklčovali kríkový porast, ktorý bránil vytýčeniu ihriska. Keďže išlo o fyzicky náročnú prácu, pomohli najmä otcovia detí z materskej školy. Najprv brigády organizovali iba cez víkendy, no postupne pracovali každý deň, keď rodičia prichádzali pre deti zo zamestnania. "Na tento režim sme prešli kvôli nepriazni počasia, ktoré nám najmä na začiatku spôsobovalo problémy," pripomenula zmenu harmonogramu E. Demeterová. V počiatočnej fáze osadili obrubníky a potom s pomocou mesta Veľký Šariš začali navážať makadam a štrk. Miestna samospráva poskytla dobrovoľníkom nielen ťažké mechanizmy, ale aj svojich zamestnancov. Začiatkom mája ihrisko vyasfaltovali. Projekt rátal pôvodne so 160 m2, no ďalších 60 m2 spotreboval aj prístupový chodník. Chýbajúci asfalt získali dobrovoľníci darom od súkromnej firmy.

Do skrášľovania okolia ihriska sa zapojili i učiteľky z materskej školy. V rámci vyučovacieho procesu sadili s deťmi trávu a okrasnú zeleň. Dopravné ihrisko je už deťom k dispozícii, ale jeho oficiálne uvedenie do prevádzky sa uskutoční až v jeseni. "Slávnostne ho odovzdáme do užívania 14. septembra, keďže to z organizačných dôvodov nebolo možné v júni. V budúcnosti ešte chceme zakúpiť dopravné značky, semafory, kolobežky a bicykle," priblížila najbližšie plány E. Demeterová.

Dobrovoľníci na brigádach odpracovali úctyhodných 1 100 hodín. Úsilie však stálo za to.

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Nakladacie miesta DZ EXpedícia

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...