Vyhľadávanie:

Veríme, že budú konať bezpečnejšie

Veríme, že budú konať bezpečnejšie

O čo usilovali členky občianskeho združenia Romalka 

Až 49 percent rómskych matiek prvýkrát rodilo pred 18. rokom života, šesť percent dokonca pred 15. rokom. Vyplynulo to z hodnotiacej správy Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá sa týkala programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku v rokoch 2009 -2015.Veľmi mladé matky sú neskúsené, potrebujú nadobudnúť rodičovské zručnosti. No rodičia by ešte predtým mali viesť svoje dospievajúce deti k bezpečnému sexuálnemu správaniu. To boli podnety, ktoré naštartovali členky občianskeho združenia Romalka k tomu, aby premýšľali, ako tento stav skúsiť zmeniť. Vymysleli projekt s názvom Merkin te kurel - Bezpečný sex. V grantovom projekte spoločnosti U. S. Steel Košice a Karpatskej nadácie Spoločne pre región na jeho realizáciu získali 1880 eur.

„Prostredníctvom vzdelávania a výchovy detí, mládeže a dospelých sme chceli aspoň trochu prispieť k zvýšeniu povedomia o bezpečnom sexuálnom správaní a konaní,“ vysvetľujú svoj zámer členky občianske združenie Romalka, ktoré k spolupráci prizvali partnerov zo združenia Tvorivá dielňa, pôsobiaceho v košickej mestskej časti Lunik IX. Hlavne s mladými ľuďmi zo sídliska sa stretávali od marca tohto roku.  

Cieľom projektu bola osveta v oblasti bezpečného sexuálneho správania. Postupne ponúkol tri aktivity. V aktivite nazvanej Ona a on pri tom, sa mladé Rómky a Rómovia dozvedeli informácie o nechránenom sexuálnom styku, pohlavných chorobách a všetkom, čo súvisí s pohlavným životom. V časti nazvanej Hlavne bezpečne! hovorili o prevencii v oblasti stravovania, zdravotnej starostlivosti, starostlivosti o svoje telo, antikoncepcii, sexuálnej kriminalite. Dobré príklady starostlivosti o svoje telo priniesli praktickú časť, ktorá pozostávala z ukážok a praktických nácvikov z predchádzajúcich prednášaných teoretických častí projektu.

„Priblížiť primeranú starostlivosť o novorodenca sme sa pokúsili ďalšími dvoma aktivitami. Prvá mala názov Rastúce bruško, teoreticky popísala vývoj plodu počas jednotlivých štádií tehotenstva.  Pri otázke Čo s bábätkom?  sme sa venovali v teoretickej časti povinnostiam viažucim sa k narodeniu dieťaťa – od správnej výživy dieťaťa, zdravotnej starostlivosti, až po povinnosti voči inštitúciám - matrike, úradom, poisťovni. V praktickej časti sme si vyskúšali prebaľovanie, správne držanie novorodenca, kúpanie, uspávanie,“ vypočítavajú Zuzana Špiľková, Gabriela Hudáková a Michaela Čontošfalská.

Cieľovou skupinou projektu boli obyvatelia Mestskej časti Košice - Lunik IX. „Myslíme si, že potrebujú osvetu v oblasti sexuálnej výchovy a bezpečného pohlavného styku, lebo zo strany vzdelávacích inštitúcií je nedostatočná. Táto komunita obyvateľov sídliska je typická svojou prepojenosťou a otvorenosťou, sme preto presvedčené, že poznatky získané v rámci projektu sa budú rozširovať aj medzi ostatných členov komunity, ktorí sa na projekte nezúčastnili,“ dodali. Aká budúcnosť podľa nich čaká projekt? „Veríme, že mladé ženy, ale aj muži, ktorí sa na aktivitách zúčastnili, zmenia svoj prístup k bezpečnému konaniu v oblasti sexuálneho správania. Chceli by sme dosiahnuť, aby sa znížilo percento maloletých matiek, pohlavných chorôb, páchateľov a obetí sexuálnych trestných činov a na druhej strane aby sa zlepšila zdravotná starostlivosti o deti aj dospelých.“

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...