KONTAKT  |    _eng _sk

Príručka bezpečnosti a bezpečnostný prekaz dieťaťa sú už na svete
           Pridané: 04.01.2010
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 01/2010

V grantovom programe Spoločne pre región 2009 uspelo aj Materské centrum Stonožka

Ďalší z projektov, ktorý vlani v rámci grantového programu spoločnosti U. S. Steel Košice a Karpatskej nadácie Spoločne pre región získal podporu na svoju realizáciu, dotiahli úspešne do finále. Neziskovému Občianskemu združeniu Materské centrum Stonožka - Košice, ktoré je členom Únie materských centier SR a ktoré založili mamky na materskej dovolenke, sa podarila dobrá vec. Rozhodli sa v čo najväčšej možnej miere zvýšiť informovanosť rodičov o spôsoboch zabezpečenia bezpečnosti detí do troch rokov v každodenných, ale aj krízových situáciách. A to prostredníctvom projektu Príručka bezpečnosti a bezpečnostný preukaz dieťaťa.

"Nápad vznikol spontánne," uviedla predsedníčka Materského centra Stonožka - Košice Beáta Bíleková. "Súvisel s každodennými praktickými situáciami, do ktorých sa môže rodič pri výchove svojho dieťaťa dostať. Každý z nás stráca istotu a vieru v seba, ak sa mu dieťa začne dusiť prvou piškótou či jabĺčkom. Vtedy nie je čas na rozmýšľanie, vtedy je potrebné rýchlo konať."

Najprv sa mamičky v centre rozhodli organizovať pod odborným dohľadom lektorov Červeného kríža minikurzy laickej prvej pomoci malým deťom pre širokú verejnosť, po nich diskusie na prednesené témy. Získané poznatky a skúsenosti potom zúročili pri zostavovaní obsahového zamerania publikácie Príručka bezpečnosti, ktorá obsahuje základné princípy poskytovania prvej pomoci malým deťom. Rodičia v nej nájdu aj Bezpečnostný preukaz dieťaťa s dôležitými informáciami o dieťati a jeho rodičoch, nevynímajúc krvnú skupinu, alergie na lieky, prípadne aj diagnózu dieťaťa a telefónne kontakty na oboch rodičov. Môžu si ho vystrihnúť, prípadne skopírovať pre ďalšie deti, vypísať doň údaje, ktoré považujú za dôležité a dať si ho zalaminovať. A môžu ho mať vždy pri sebe. Beáta Bíleková radí rodičom: "Ak budete dieťa nechávať v materskom centre, v detskom kútiku, u starých rodičov alebo s opatrovateľkou, nechajte vždy preukaz spolu s dieťaťom. Poslúži ako poistka, že v prípade nebezpečenstva, do ktorého sa dieťa dostane, mu záchranári na základe údajov z bezpečnostného preukazu budú vedieť efektívnejšie pomôcť."

Aj keby boli tvorcovia príručky najradšej, keby odporúčania a návody v nej uvedené nemuseli byť nikdy využité, budú na druhej strane radi, ak niektorá z informácií pomôže rodičom pri poskytovaní prvej pomoci a záchrane detského života.

Kompletná príručka bude pre záujemcov bezplatne k dispozícii v Materskom centre Stonožka na ul. Milosrdenstva 4 v Košiciach. Kontakt: www.mcstonozka.sk alebo 0905 261 890, 0911 433 222 Beáta Bíleková.

Empty

ODPORÚČAME

11.09.2019
Minister hospodárstva ocenil aj desiatich košických oceliarov
02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam