KONTAKT  |    _eng _sk

Príručka bezpečnosti a bezpečnostný prekaz dieťaťa sú už na svete
           Pridané: 04.01.2010
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 01/2010

V grantovom programe Spoločne pre región 2009 uspelo aj Materské centrum Stonožka

Ďalší z projektov, ktorý vlani v rámci grantového programu spoločnosti U. S. Steel Košice a Karpatskej nadácie Spoločne pre región získal podporu na svoju realizáciu, dotiahli úspešne do finále. Neziskovému Občianskemu združeniu Materské centrum Stonožka - Košice, ktoré je členom Únie materských centier SR a ktoré založili mamky na materskej dovolenke, sa podarila dobrá vec. Rozhodli sa v čo najväčšej možnej miere zvýšiť informovanosť rodičov o spôsoboch zabezpečenia bezpečnosti detí do troch rokov v každodenných, ale aj krízových situáciách. A to prostredníctvom projektu Príručka bezpečnosti a bezpečnostný preukaz dieťaťa.

"Nápad vznikol spontánne," uviedla predsedníčka Materského centra Stonožka - Košice Beáta Bíleková. "Súvisel s každodennými praktickými situáciami, do ktorých sa môže rodič pri výchove svojho dieťaťa dostať. Každý z nás stráca istotu a vieru v seba, ak sa mu dieťa začne dusiť prvou piškótou či jabĺčkom. Vtedy nie je čas na rozmýšľanie, vtedy je potrebné rýchlo konať."

Najprv sa mamičky v centre rozhodli organizovať pod odborným dohľadom lektorov Červeného kríža minikurzy laickej prvej pomoci malým deťom pre širokú verejnosť, po nich diskusie na prednesené témy. Získané poznatky a skúsenosti potom zúročili pri zostavovaní obsahového zamerania publikácie Príručka bezpečnosti, ktorá obsahuje základné princípy poskytovania prvej pomoci malým deťom. Rodičia v nej nájdu aj Bezpečnostný preukaz dieťaťa s dôležitými informáciami o dieťati a jeho rodičoch, nevynímajúc krvnú skupinu, alergie na lieky, prípadne aj diagnózu dieťaťa a telefónne kontakty na oboch rodičov. Môžu si ho vystrihnúť, prípadne skopírovať pre ďalšie deti, vypísať doň údaje, ktoré považujú za dôležité a dať si ho zalaminovať. A môžu ho mať vždy pri sebe. Beáta Bíleková radí rodičom: "Ak budete dieťa nechávať v materskom centre, v detskom kútiku, u starých rodičov alebo s opatrovateľkou, nechajte vždy preukaz spolu s dieťaťom. Poslúži ako poistka, že v prípade nebezpečenstva, do ktorého sa dieťa dostane, mu záchranári na základe údajov z bezpečnostného preukazu budú vedieť efektívnejšie pomôcť."

Aj keby boli tvorcovia príručky najradšej, keby odporúčania a návody v nej uvedené nemuseli byť nikdy využité, budú na druhej strane radi, ak niektorá z informácií pomôže rodičom pri poskytovaní prvej pomoci a záchrane detského života.

Kompletná príručka bude pre záujemcov bezplatne k dispozícii v Materskom centre Stonožka na ul. Milosrdenstva 4 v Košiciach. Kontakt: www.mcstonozka.sk alebo 0905 261 890, 0911 433 222 Beáta Bíleková.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu