Vyhľadávanie:

Finiš projektu Zádržná nádrž pri Močidle vo Vyšnej Myšli sa blíži

Finiš projektu Zádržná nádrž pri Močidle vo Vyšnej Myšli sa blíži

Ďalší z tohtoročných projektov, ktoré uspeli v grantovom programe spoločnosti U. S. Steel Košice Spoločne pre región, sa blíži do finále.  Ostáva už iba málo a v obci Vyšná Myšľa zahlásia: „Hotovo!“

Oddychová zóna pri Rybníku – Močidle je tradičným miestom stretnutí miestnych z Vyšnej Myšle a v posledných rokoch aj obľúbenou zastávkou cykloturistov. A tiež tých, ktorí prídu do obce vlakom a potom pokračujú smerom na vyhliadkovú plošinu - Myšliansku vyhliadku alebo ďalej do Slanských hôr.

„Lokalita oddychovej zóny sa nachádza na svahu s nádherným výhľadom na vodnú plochu. Jej okolie lemuje močiar s vysokými trávami. Územiu dominuje roklina so žriedlom, z ktorého vyteká podzemná nezamŕzajúca voda, ktorej teplota dosahuje 14 stupňov Celzia. Toto miesto, významné aj z kultúrneho hľadiska, sa kedysi využívalo ako kúpele, ale aj na pranie bielizne, močenie konope a ľanu. Tieto staré močidlá sú jedny z posledných, ktoré sa v okolí ešte zachovali,“ informuje starosta obce Vyšná Myšľa Marek Habina.  Dodáva, že v roku 2013 obec obnovila zanedbané močidlo a jeho okolie v snahe zachovať ho pre budúce generácie. Nečudo. Veď táto zóna je pre obyvateľov obce už oddávna aj tichým a  duchovne silným miestom. Mnohí pamätajú na  kultúrne podujatie pod názvom Ako sa v minulosti pralo na rybníku s ukážkami prania, ktoré boli spojené so spevom ľudových piesní z regiónu v réžii Občianskeho združenia Sasanka a Folklórnej skupiny Odvážne ženy.  

        

Cieľom projektu Zádržná nádrž pri Močidle, na realizáciu ktorého získala obec Vyšná Myšľa grant vo výške 2986 eur, je podľa slov Mareka Habinu ďalej rozvíjať túto zaujímavú lokalitu a prepojiť samotný objekt močidla s neďalekou mokraďou.  „Vybudovaním zádržnej nádrže chceme zdržať vodu v krajine tak, aby bolo možné vysadiť v jej priestore a okolí vodné rastliny a prilákať sem ďalšie živočíchy,“ uviedol. Pekná myšlienka. Najmä ak zachovaných mokradí, ktoré predstavujú jedno z posledných útočísk pre ohrozené populácie obojživelníkov, je v Košickej kotline poskromne.

„Vytvoriť takúto zádržnú nádrž bolo dosť náročné. Po jej vyhĺbení sme postupne vystlali dno fóliou, potom vykopali a  zabezpečili prívod vody,“  poznamenal Marek Habina, ktorý s myšlienkou vybudovania novej vodnej plochy a zatraktívnenia tejto oddychovej zóny prišiel. Dodal tiež, že  na technickej príprave prác sa podieľal zamestnanec Obecného úradu Vyšná Myšľa Vladimír Šoltés a postupne priložili ruky k dielu počas brigád ďalší - zamestnanci obce, poslanci obecného zastupiteľstva,  členovia Občianskeho združenia Sasanka, a tiež obyvatelia obce, medzi ktorými nechýbali ani zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice.

Do ukončenia projektu už veľa nezostáva. V poslednej fáze treba vyložiť brehy nádrže kamením a do svahu vysadiť pôvodné rastliny.

Chceme dať tejto lokalite aj environmentálny význam. Deti budú mať možnosť  bezpečne pozorovať živočíchy, ktoré mokraď živí, najmä obojživelníky. Z diaľky však aj vodné vtáky, ktoré tu hniezdia. Spomeniem len sliepočku vodnú, kačicu divú, trstreniarika bahenného, svrčiaka slávikovitého, ale v čase preletov aj kačicu chrapku. Vďaka finančným prostriedkom z grantu Spoločne pre región sa nám tieto naše nápady darí realizovať. Sme si istí, že zadržná nádrž ešte zvýši návštevnosť oddychovej zóny. Blízka cyklotrasa je zárukou, že sa stane vyhľadávaným miestom nielen pre miestnych, ale aj turistov,“ povedal Marek Habina.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...