Vyhľadávanie:

United States Steel Corporation oznámila výsledky za prvý štvrťrok 2024

United States Steel Corporation oznámila výsledky za prvý štvrťrok 2024

  • Čistý zisk za prvý štvrťrok 2024 vo výške 171 miliónov USD alebo 0,68 USD na zriedenú akciu.
  • Upravený čistý zisk za prvý štvrťrok 2024 vo výške 206 miliónov USD alebo 0,82 USD na zriedenú akciu.
  • Upravená EBITDA za prvý štvrťrok 2024 vo výške 414 miliónov USD.

Spoločnosť United States Steel Corporation (NYSE: X) vykázala za prvý štvrťrok 2024 čistý zisk vo výške 171 miliónov USD alebo 0,68 USD na zriedenú akciu. Upravený čistý zisk bol 206 miliónov USD alebo 0,82 USD na zriedenú akciu. Pre porovnanie, čistý zisk za prvý štvrťrok 2023 bol vo výške 199 miliónov USD alebo 0,78 USD na zriedenú akciu. Upravený čistý zisk za prvý štvrťrok 2023 bol 195 miliónov USD alebo 0,77 USD na zriedenú akciu.

Segment U. S. Steel Europe vykázal za 1. štvrťrok 2024 zisk pred úrokmi a zdanením vo výške 16 miliónov USD. Pre porovnanie, za prvý štvrťrok 2023 dosiahol segment U. S. Steel Europe stratu 34 miliónov USD.  V prvom štvrťroku 2024 predstavovali investičné výdavky v segmente U. S. Steel Europe 28 miliónov USD a výrobné kapacity boli využité na 87 %.

David B. Burritt, prezident a CEO spoločnosti U. S. Steel, komentoval výkonnosť spoločnosti za prvý štvrťrok slovami: "Dosiahli sme solídny prvý štvrťrok pri zachovaní neochvejného zamerania na bezpečnosť, zatiaľ čo sa blížime k uzavretiu našej  transakcie so spoločnosťou Nippon Steel Corporation. Upravená EBITDA za prvý štvrťrok vo výške 414 miliónov USD odráža výhody diverzifikovaných objednávok a efektívne riadených prevádzok uprostred meniacich sa trhových podmienok, čiastočne kompenzovaných nepriaznivým vplyvom zásob v našom severoamerickom segmente plochých valcovaných výrobkov. Oba naše severoamerické segmenty plochých valcovaných produktov a mini oceliarní dosiahli postupný nárast EBITDA, využitím vyšších cien ocele a optimalizovaním produktového mixu na zvýšenie ziskovosti. Náš európsky segment sa úspešne orientoval na dynamickom pozadí trhu s oceľou a dosiahol lepší výkon, než sa očakávalo. Medzitým náš segment rúr pokračoval v historicky silnom výkone napriek nepriaznivejšiemu trhovému prostrediu." 

"Očakávame ešte silnejší druhý štvrťrok s upraveným EBITDA v rozmedzí 425 miliónov USD až 475 miliónov USD, keď typické sezónne vplyvy prvého štvrťroka ustúpia," pokračoval Burritt. "To by malo viesť k postupne vyššej EBITDA v našom segmente plochých valcovaných výrobkov, zatiaľ čo sa očakáva, že náš segment mini oceliarní bude negatívne ovplyvnený nižšími priemernými predajnými cenami. Očakáva sa, že výsledky nášho segmentu U. S. Steel Europe zostanú výzvou ,  v dôsledku rastúcich nepriaznivých komerčných faktorov. V dôsledku toho sme predĺžili plánovanú odstávku vysokej pece #2, aby sme vyvážili našu výrobu s dopytom. Očakávame, že výsledky v našom segmente rúr sa zmiernia, keďže predajné ceny klesajú." 

V komentári k strategickým iniciatívam spoločnosti Burritt uzavrel: "Naďalej sa približujeme k dokončeniu našich investičných projektov a k prírastkom ziskov a stabilným peňažným tokom, ktoré by mali generovať."

Aktualizácia transakcie 

Spoločnosť pokračuje v uzatvorení transakcie s Nippon Steel Corporation. Minulý mesiac akcionári U. S. Steel schválili fúziu s ~99% súhlasom akcií, o ktorých sa hlasovalo, čím splnili významnú podmienku na uzavretie transakcie. Spoločnosť a spoločnosť Nippon Steel Corporation  pracujú na tom, aby reagovali na žiadosť o dodatočné informácie a dokumentačné materiály (bežne označované ako "druhá žiadosť") od Ministerstva spravodlivosti USA v súvislosti s antitrustovým preskúmaním fúzie podľa zákona Hart-Scott-Rodino o protimonopolných zlepšeniach z roku 1976 v znení neskorších predpisov ("zákon o HSR"). Spoločnosť v súčasnosti očakáva, že fúzia bude dokončená v druhej polovici roku 2024 za predpokladu splnenia zostávajúcich, obvyklých podmienok uzavretia, vrátane uplynutia alebo ukončenia čakacej lehoty podľa zákona o HSR a získania ďalších požadovaných regulačných schválení.
 

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...