KONTAKT  |    _eng _sk

Deťom pre radosť
           Pridané: 16.11.2016
Autor: -m-
Kategória: Komunita

Ďalší z projektov grantového programu Spoločne pre región 2016 vo finále

Družstevná pri Hornáde s dvetisíc sedemsto obyvateľmi patrí v okrese Košice-okolie medzi väčšie obce. Vďaka svojej polohe blízko Košíc i prírodným podmienkam má veľký rozvojový potenciál hlavne v oblasti rekreácie a cestovného ruchu. Čo jej však chýba?

„Zápasíme s nedostatkom priestorov na kultúrne a spoločenské účely. Slabšou stránkou sú aj neupravené verejné priestranstvá obce. Práve ich skultúrnenie, okrášlenie a využitie je dlhodobou snahou samosprávy aj miestnych združení, aby sa stali funkčným prvkom slúžiacim širokej verejnosti, občanom i návštevníkom obce. Problémom v obci Družstevná pri Hornáde je absencia plochy pre oddych a bezpečný pohyb a pobyt ľudí, najmä detí. V obci napríklad úplne chýbalo voľne prístupné detské ihrisko,“ konštatoval starosta obce Ján Juhás a dodal, že jedným z projektov na zlepšenie tejto situácie bola aj revitalizácia okolia obecnej bytovky s päťdesiatimi štyrmi bytmi a vybudovanie nového detského ihriska. Nápad zabodoval aj u výberovej komisie grantového programu spoločnosti U. S. Steel Košice a Karpatskej nadácie Spoločne pre región 2016. Obec Družstevná pri Hornáde získala na jeho realizáciu 2500 eur. Práce na aktivitách, ktoré sa tu realizovali v partnerstve verejného a mimovládneho sektora so zapojením dobrovoľníkov, sa mohli začať.

„V projekte sme si zadefinovali niekoľko aktivít. Dali sme si za cieľ obnoviť detské ihrisko, na ktorom vzniklo aj nové, svojpomocne vyrobené a veľmi vydarené pieskovisko. Lavičky na vybranom verejnom priestranstve sú už nanovo natrené, pričom k pôvodným pribudla ďalšia navyše, ale aj odpadkový kôš. V rámci dobrovoľníckej akcie Vyčistime si obec sme ešte na jar vysadili stromy, ktoré momentálne vyzerajú veľmi optimisticky, pekne sa ujali. Osadili sme tiež informačnú tabuľu, dokončili sme aj oplotenie,“ konkretizoval starosta a uviedol, že na brigádach sa zúčastnilo dovedna vyše šesťdesiat dobrovoľníkov, obyvateľov bytovky, zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice a obce. „Jednotlivé etapy realizácie projektu,“ potvrdil na záver, „sa stretli s veľkým záujmom obyvateľov obce, jeho hotové časti mladé rodiny začali hojne využívať.“ 

Empty

ODPORÚČAME

06.02.2020
United States Steel zverejnila výsledky za 4. štvrťrok a rok 2019
30.01.2020
Program Spoločne pre región opäť podporí komunitné projekty
27.01.2020
Titul Šampión OBP pre všetkých zamestnancov huty
10.01.2020
Začíname nakupovať a spracovávať bramy zo zahraničia