Vyhľadávanie:

Nadšenci zviditeľnili lesopark Jarabina

Nadšenci zviditeľnili lesopark Jarabina

Grantový program Spoločne pre región podporuje i zachovanie prírodného dedičstva

Ak ste už niekedy navštívili obec Jarabina na severovýchode Slovenska iste nám dáte za pravdu, že tamojšie prostredie i okolie je skutočne krásne a turisticky príťažlivé. V zime láka neďaleký lyžiarsky areál, po celý rok pútnické miesto Hora Zvir Litmanová, kam každoročne prichádzajú pútnici nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. A nesmieme zabudnúť ani na veľmi obľúbenú prírodnú rezerváciu Jarabinský prielom, neveľké údolie  okolo potoka Malý Lipník, ktoré je vlastne tiesňavou až kaňonom. Podľa toho, v ktorej časti prielomu sa práve nachádzate...

Jarabinčania, ktorí  sa pravidelne zapájajú do projektov na podporu kultúrneho dedičstva, sa rozhodli vydať aj trochu iným smerom. „Objavili“ grantový program spoločnosti U. S. Steel Košice a Karpatskej nadácie, prihlásili sa a zaumienili si uchádzať sa o podporu realizácie svojho plánu na zviditeľnenie  okolitej prírody. Uspeli.

„Projekt, ktorý sme nazvali Lesopark Jarabina,“ ozrejmila jeho koordinátorka Denisa Kovalčíková, „vznikol na základe potreby revitalizácie už existujúceho, no spustnutého lesoparku v centrálnej časti obce Jarabina. ktorý navštevujú rodiny s deťmi, mládež, seniori, turisti i pútnici.“ Zámerom projektu, ako dodala, bolo podporiť u mladej generácie, ale i u občanov, záujem o pohyb v krásnom prostredí obce, vytvoriť možnosti zážitkového vyučovania pre žiakov základnej i materskej školy, no tiež osloviť aj susedné školy a nadviazať prírodovednú komunikáciu a návštevníkom Jarabiny poskytnúť možnosť spoznať a dozvedieť sa viac o ich prírodnom bohatstve. „Našou snahou je dlhodobo zmeniť myslenie v oblasti ochrany životného prostredia,“ načrtla ďalšie pozadie zámeru Denisa Kovalčíková.

Veľa bolo treba urobiť, aby projekt nadobudol reálne kontúry. Realizátori diela si dali niekoľko cieľov.  Sprístupniť chodník, upraviť jeho terén, vysadiť jarabiny, ktoré by ho lemovali, čím by zachovali  identitu patriota obce, vybudovať oddychovú zónu s altánkom, lavičkami, ohradeným ohniskom, ako aj osadiť náučné tabule, ktoré budú veľmi vhodnou pomôckou pri názornom vyučovaní prírodovedných predmetov žiakov školy. A keďže sa v lesoparku nachádzajú vzácne druhy motýľov, radi  by ich chceli priblížiť verejnosti v podobe fotografickej zbierky miestneho zberateľa. Zaumienili si tiež vybudovať orientačné tabule, ktoré pomôžu návštevníkom zorientovať sa v teréne a získať základné poznatky o území. Záverečnú bodku za celým projektom dala napokon brigáda, ktorú v rámci dokončenia lesoparku podnikli prázdninujúci žiaci základnej školy, dôchodcovia, členovia dobrovoľného hasičského zboru, ďalší dobrovoľníci i zamestnanci obecného úradu 11. augusta 2017. Rodiny s deťmi, tínedžeri, seniori i návštevníci obce získali bezpečný prístup k oddychovej zóne v lese, kde môžu aktívne  relaxovať na čerstvom vzduchu.

„Grantový program Spoločne pre región má pre nás veľký význam,“ povedala na margo podpory Denisa Kovalčíková. „Umožnil nám uchovať naše prírodné prostredie  aj pre ďalšie generácie. Pomohol nám zlepšiť medziľudské vzťahy v obci, zjednotil združenia, ktoré pôsobia v obci a prispel k regenerácií síl nielen miestnych občanov, ale aj návštevníkov obce  pri pobyte na čerstvom vzduchu.“

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...