KONTAKT  |    _eng _sk

Vrátili močidlu čo mu patrí
           Pridané: 05.11.2012
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 22/2012

V obci Zemplínska Široká ukončili projekt grantového programu Spoločne pre región

Väčšina z jedenástich víťazných projektov piateho ročníka grantového programu Spoločne pre región z dielne spoločnosti U. S. Steel Košice a Karpatskej nadácie je už hotových. Nedávno k nim pribudol ďalší. V dedinke Zemplínska Široká pri Michalovciach sa ľuďom odhodlaným urobiť v prospech iných maximum podarila dobrá vec. Grant vo výške 1 919 eur zužitkovali vskutku excelentne. Priestor, ktorý kedysi ich predkovia využívali na močenie konopí, premenili na oázu oddychu a relaxu.

"Realizáciou projektu Vráťme močidlu čo mu patrí sa nám podarilo odstrániť čiernu skládku a upraviť priestor močidla tak, aby sa táto lokalita dala využívať na oddych a posedenie v prírode," informoval starosta Zemplínskej Širokej Vladimír Mati. "Na uvedený priestor sme naviezli hlinu, upravili sme terén, územnú plochu osiali trávou, osadili sme lavičky, vybudovali ohnisko. Vysadili sme tu stromčeky a kríky, obnovili a vyčistili storočnú studňu. Projektom sa nám podarilo splniť stanovené ciele. Do realizácie projektových aktivít sa zapojili viaceré subjekty a organizácie. Spomeniem Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska, Obecný športový klub Družstevník, klub mládeže, základnú školu, Rómov z obce i Základnú školu s materskou školou v Palíne. Zorganizovali sme tri brigády. Na prvej z nich sa zúčastnilo štyridsať dobrovoľníkov, na druhej päťdesiat a na poslednej tretej šiesti dobrovoľníci. Odpracovali sme spolu 288 dobrovoľníckych hodín. Partnerstvo so spomínanými subjektmi prinieslo želaný efekt," konštatoval starosta a dodal: "V našich aktivitách chceme pokračovať aj v budúcom roku. Uvažujeme, že daný priestor dobudujeme. Obnovíme rybník, ktorý sa bude využívať na športový rybolov a vybudujeme ihrisko na plážový minifutbal."

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.