KONTAKT  |    _eng _sk

Nové priestory pre mladých železničiarov
           Pridané: 15.11.2017
Autor: -ker-
Kategória: Komunita

Staničnú budovu postavili najmä vďaka grantovému programu Spoločne pre región

Cieľom projektu, ktorý nadšenci realizovali vďaka podpore spoločnosti U. S. Steel Košice a Karpatskej nadácie v rámci programu Spoločne pre región, je zariadiť priestory pre mladých železničiarov v novej staničnej budove na nástupnej stanici Košickej detskej historickej železnice v Čermeli.

„Celkový rozpočet je stanovený na 2 760 eur, z toho 2 460 eur sme získali vo forme grantu. Ako to však pri podobných stavbách býva, už teraz sme rozpočet prekročili. Aj preto ďakujeme za dlhoročnú dôveru a podporu zamestnancom spoločnosti U. S. Steel Košice a Karpatskej nadácii, ktoré sú pre naše občianske združenie významným podporovateľom a motorom našich aktivít,“ povedala Zuzana Lehotská z OZ Detská železnica Košice. Prvá murovaná stavba v histórii detskej železnice poskytne okrem iného aj priestory pre mladých železničiarov, ktorých z roka na rok pribúda. Podľa Zuzany Lehotskej tak vznikne zázemie na stretávanie sa a  klubovú činnosť, školenia a zlepšenie podmienok práce na železničke.

V týchto dňoch za pomoci dobrovoľníkov aj z radov zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice prebieha maľovanie miestnosti, zariaďovanie nábytkom, montáž poličiek, svietidiel, elektroinštalácie a vybavenia sociálneho zariadenia. „Na novú budovu sa už veľmi tešíme nielen my, ale určite aj naši návštevníci, ktorí sa dočkajú miničakárne spojenej s infocentrom a predajňou cestovných lístkov. Dokončením staničnej budovy sa výrazne skvalitnia služby, ktoré poskytujeme na jedinej zachovanej detskej železnici na Slovensku,“ konštatoval ďalší z členov občianskeho združenia Igor Holéczy. Ukončenie projektu je naplánované v priebehu budúceho roka.

Jedným z dobrovoľníkov z radov zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice, ktorí sa na projekte podieľajú, je aj Igor Molnár, dispečer a zmenový vedúci z DZ Doprava. Ako nám o sebe prezradil, svet okolo skutočnej, ale i modelovej železnice mu učaril už v detskom veku. Vzory mal i v rodine a tak odmala jeho kroky v profesionálnej i záujmovej činnosti smerovali práve k železnici a dianiu okolo nej. Pred časom sa v Košiciach sformovala skupina nadšencov, ktorým nebol ľahostajný osud starej železničnej techniky a tak s postupom času ako člen Klubu historických koľajových vozidiel (KHKV) začal ako dobrovoľník pôsobiť aj na Košickej detskej historickej železnici v Čermeli. „Spolu s kolegami z DZ Doprava, ale i ostatnými dobrovoľníkmi z USSK, každoročne pomáhame zveľaďovať túto jedinečnú atrakciu, aby mohla slúžiť i pre ďalšie generácie. Zároveň sa snažíme prinavrátiť ju do pôvodného stavu tak, ako si ju mnohí pamätáme z detských čias, keď tam okrem staničných budov fungovalo aj zabezpečovacie zariadenie,“ uviedol Igor Molnár.

Empty

ODPORÚČAME

19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam
19.06.2019
U. S. Steel Košice odstavuje vysokú pec č. 2
19.06.2019
Kolektívne vyjednávanie ukončené, sociálni partneri sa dohodli