Vyhľadávanie:

Vtáčie hniezdo pri uličke už stojí

Vtáčie hniezdo pri uličke už stojí

Aj v Uliči zdarne ukončili projekt programu Spoločne pre región 2016

Skvelý nápad mali vlani v obci Ulič, ktorý napokon nadšenci pretavili do projektu Vtáčie hniezdo pri uličke a uchádzali sa s ním o grant v rámci programu spoločnosti U. S. Steel Košice a Karpatskej nadácie Spoločne pre región. Uspeli a na jeho realizáciu získali 2 200 eur. Na čo sa vlastne v Uliči podujali a ako sa im zámer podarilo naplniť?

„Okraje obcí sa často stávajú miestom vzniku nelegálnych skládok. Tak tomu bolo aj v prípade plochy, ktorú sme sa v rámci projektu rozhodli vyčistiť. Od smetia i od náletových drevín, kríkov a buriny,“ konštatoval starosta Uliča Ján Holinka. V Uliči si teda dali konkrétny cieľ. Rozhodli sa dať do poriadku nevyužité, neestetické miesto v dedine a premeniť ho na príjemný a útulný oddychovo-náučný areál s netradičným prvkom – vtáčím hniezdom – drevenou vyhliadkou s možnosťou pozorovania okolia, predovšetkým života v rieke i pri nej. Zámerov však bolo ešte oveľa viac. Išlo tiež o vytvorenie zaujímavých a lákavých herných prvkov vrátane dreveného hada, makety vtáka, veľkého pexesa so živočíchmi, či zážitkového chodníka, osadenie drevených oddychových lavičiek, či netradičných drevených plastík na sedenie i výrobu a nainštalovanie tabule s informáciami o danej lokalite a zaujímavostiach projektu. „Našim zámerom bolo pri tom podporiť a stmeliť komunitu v dedine počas spoločných dobrovoľníckych brigád i spoluprácu obce so záujmovými organizáciami, vytvoriť originálny priestor vhodný na environmentálnu výchovu pre miestne školské zariadenia i prichádzajúce školské exkurzie, zatraktívniť trasu Arpádovej línie - obranného opevnenia budovaného Maďarskom počas druhej svetovej vojny - ktorá sa nachádza v blízkosti. No a neposledným zámerom bolo aj vytvorenie nového turisticky zaujímavého regionálneho prvku, poskytnúť miestnym obyvateľom a prichádzajúcim návštevníkom príjemný oddychovo-náučný priestor na rozšírenie možností aktívneho využitia voľného času. A chceli sme tiež podporiť spolužitie mladých ľudí rómskej národnosti, ktorí sú členmi miestneho komunitného centra a tak ich aktívne zapájať do života v dedine,“ informoval starosta.

Zámery vyšli. Pri prácach pomohli dobrovoľníci z obce, aktívni členovia klubu dôchodcov či záujmových združení, mladí ľudia z Komunitného centra Kotva i žiaci miestnej základnej školy. V dedine tak vznikol ďalší príjemný areál, ktorý bude lákať nielen miestnych ľudí, ale aj návštevníkov, turistov a školské exkurzie zblízka i zďaleka.

„Projekt v podstate prevýšil naše očakávania. Nielen tým, že areál nás všetkých prekvapil už po jeho vyčistení, keď získal novú tvár. Namiesto zarasteného smetiska sa zjavil kúsok pekného parku a osadením prvkov sa miesto ešte vyšperkovalo a ožilo. Množstvo občanov, ktorí sa zúčastnili hlavne jeho čistenia, je zárukou, že ho „postrážia“ pred ďalším znečistením. Veľa detí a mladých ľudí, ktoré ho navštevujú, potvrdilo, že tento areál a jeho vytvorenie majú opodstatnenie a zmysel,“ poznamenal Ján Holinka a na záver dodal: „Sme veľmi radi, že v deviatom ročníku grantového programu Spoločne pre región bol podporený aj náš projekt. Vďaka nemu, ako som už spomínal, sa nielenže zmenilo jedno nevzhľadné miesto na krásny areál, ale taktiež nás to motivovalo k spolupráci a partnerstvu s rôznymi organizáciami na komunitnej úrovni. Takýchto programov, ktoré podporujú komunity a obce pri svojpomocnom riešení miestnych problémov a slúžia tak iným ako dobré príklady, by malo byť viac.“

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...