Vyhľadávanie:

Keď sa teória snúbi s praxou

Keď sa teória snúbi s praxou

Študenti Ústavu recyklačných technológií košickej hutníckej fakulty na exkurzii v U. S. Steel Košice

V súlade s osnovami študijného programu Spracovanie a recyklácia odpadov absolvovali poslucháči 3. ročníka bakalárskeho štúdia Ústavu recyklačných technológií Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach exkurziu v spoločnosti U. S. Steel Košice. Jej cieľom bolo bližšie oboznámiť našich študentov s praktickými aspektmi výrobných prevádzok, konkrétne so spôsobom odberu a úpravy vzorky z taveniny a s ich naslednou chemickou analýzou.

Exkurzia v oceliarni 2 a v akreditovanom laboratóriu v spoločnosti Labortest sa začala po bezpečnostnom školení a zaujímavej prednáške o spoločnosti U. S. Steel Košice. Študenti sa oboznámili s metodológiou odberu vzoriek tekutej ocele a oceliarenskej trosky. Sondy na odber vzoriek z taveniny určenej na chemickú analýzu a sondy na meranie teploty nám predviedli priamo v procese výroby ocele. Naskytla sa aj možnosť vidieť menej štandardné legúry ako titán, niób a podobne. V akreditovanom laboratóriu sme zasa sledovali vzorku na jej vstupe do tzv. potrubnej pošty z prevádzky, úpravu konečnej vzorky a samotnú chemickú analýzu so štatistickým vyhodnotením výsledkov. Pre študentov si vedúca laboratória pripravila aj názornú ukážku rôznych vzoriek ocele, trosky, liatiny a ďalších vstupných surovín. A čo hovoria na exkurziu samotní študenti?

Dominika Ivanová, študentka 3. ročníka. „Zaujalo ma, že som mohla sledovať vzorkovanie ocele a oceliarenskej trosky priamo z konvertora. Som rada, že môžem, študovať v škole, ktorá mi poskytla takúto možnosť, a že to, čo sa učíme na prednáškach, som mohla vidieť aj priamo v praxi. Verím, že získané skúsenosti využijem aj v mojom budúcom povolaní.“

Dominika Doležiová, študentka 3. ročníka: „Môj dojem z exkurzie bol veľmi dobrý. Páčilo sa mi, akí ochotní boli zamestnanci v oboch spoločnostiach a hlavne ako pohotovo odpovedali na naše otázky. Najviac ma zaujalo akreditované laboratórium, keďže sme tam mali možnosť vidieť aj zariadenia z našich laboratórií, ktoré bežne používame pri laboratórnych úlohách.“

Ján Jaščišák, interný doktorand v Ústave recyklačných technológií: „Stále ma prekvapuje, že aj keď som už absolvoval viacero exkurzií, pri každej ďalšej návšteve tohto hutníckeho podniku sa dozviem a uvidím niečo nové. Na tejto exkurzii pozitívne hodnotím to, že zamestnanci nám odborne a kvalifikovane odpovedali na naše zvedavé otázky. Mali sme možnosť na vlastné oči vidieť odbery vzoriek z rôznych častí výrobného procesu a dôkladne sa oboznámiť s nástrojmi a technikami, ktoré vzorkári používajú. Exkurziu sme zakončili návštevou akreditovaného analytického laboratória, kde nám ukázali a vysvetlili, ako sa vzorky z výroby premenia na cenné hodnoty.“

Exkurzia mala neoceniteľný význam a bola prínosom pre rozvoj komplexného vzdelania a technickej spôsobilosti študentov. Chceme sa preto poďakovať zástupcom spoločností, ktorí nám ju umožnili zrealizovať.

Takýmito zaujímavými akciami sa snaží Ústav recyklačných technológií skvalitniť a prehĺbiť vzdelávanie svojich študentov smerom k reálnym potrebám trhu práce. Študijný program hutníckej fakulty Spracovanie a recyklácia odpadov patrí medzi 100 študijných programov, ktoré sú perspektívne pre trh práce, najmä pre ekonomicky významné súčasti podnikovej sféry na Slovensku. Aj preto sa oplatí tento odbor na našej fakulte študovať.

Ďalšie články

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...