KONTAKT  |    _eng _sk

Komu, koľko a na čo
           Pridané: 15.02.2017
Autor: -c-
Kategória: Sekcie správ

Spoločnosť U. S. Steel Košice umožnila v decembri minulého roka osemnástim neziskovým a partnerským organizáciám prezentovať svoju činnosť a aktivity v charitatívnom stánku počas Košických Vianoc na Hlavnej ulici, ktorým mohol pomôcť každý z nás. V uplynulých dňoch Okresný úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy potvrdil správnosť predbežnej správy verejnej zbierky č. 801-2016-039482 organizovanej Nadáciou U. S. Steel Košice, ktorá sa konala v dňoch 5. – 22. decembra 2016.

Hrubý výnos zbierky predstavuje 9 409,05 €.

Detský domov sv. Klementa Hofbauera, Podolínec
Suma: 509,37 €

Účel: na kúpu materiálu na výrobu rôznych ozdôb v rámci záujmovej činnosti detí detského domova.

ŠANCA, n.f.
Suma: 377,43 €

Účel: na nákup materiálového vybavenia pre Spojenú školu na Opatovskej cesta 101, Košice

REEDUKAČNÉ CENTRUM, Bankov 15, Košice
Suma: 450,30 €

Účel: na tvorivú činnosť detí.

ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže
Suma: 342,74 €

Účel: na kúpu výtvarného materiálu pre mentálne postihnuté deti.

Klub Forresta Gumpa, n.o.
Suma: 683,64 €

Účel: na nákup spotrebného materiálu potrebného na pracovnú činnosť klientov a výrobu darčekových predmetov.

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Košice
Suma:1 633,42 €

Účel: na činnosť a aktivity útulku.

Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Suma: 371,55 €

Účel: na aktivity súvisiace s propagáciou fakulty.

Psychosociálne centrum, Löfflerova 2, Košice
Suma: 482,20 €

Účel: na činnosť a aktivity centra.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Košice
Suma: 305,00 €

Účel: na nákup optických a kompenzačných pomôcok a na vybavenia strediska.

Združenie príbuzných a priateľov Radosť v Košiciach
Suma: 353,57 €

Účel: na činnosť a aktivity Združenia príbuzných a priateľov Radosť - Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej č. 1 v Košiciach.

Liga proti rakovine SR, Bratislava, organizačná zložka: pobočka Košice
Suma: 597,30 €

Účel: na aktivity organizačnej zložky Ligy proti rakovine, pobočka Košice – na psychoterapeutický pobyt onkologických pacientov - členov LPR, pobočka Košice.

Detský domov Košice, Uralská 1
Suma: 283,42 €

Účel: na kúpu umeleckého a pracovného materiálu do terapeutickej
dielne.

Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA, Košice
Suma: 723,75 €

Účel: na nákup pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Vojenskej ulici č.13 a deti zo Špeciálnej materskej školy na Ľudovej ulici č. 15 v Košiciach.

Autistické centrum Rubikon, n.o.
Suma: 481,56 €

Účel: na činnosť združenia.

Arcidiecézna charita Košice
Suma: 421,35 €

Účel: na prevádzku Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb (Košice, Lipany, Veľký Šariš, Vojčice) a pre Krízové centrum v Košickej Novej Vsi, Poľná 1.

REGINA – Domov sociálnych služieb, Kráľovce 195
Suma: 300,00 €

Účel: na nákup materiálu na rozvoj kreativity klientov v tvorivých dielňach v rámci terapie pre Krízové stredisko, Adlerova 4, Košice, Krízové stredisko Čaňa a Domov sociálnych služieb, Kráľovce.

Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvo
Suma: 446,63 €

Účel: na činnosť a aktivity združenia.

Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Kováčska 43, Košice
Suma: 645,82 €

Účel: na kúpu výtvarného materiálu pre žiakov školy.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu