Vyhľadávanie:

Keď sa dobrovoľníctvo stáva životným štýlom

Keď sa dobrovoľníctvo stáva životným štýlom

Minuloročný projekt v rámci programu Spoločne pre región sa vydaril aj Domke

Poznáte neziskovú organizáciu Domka? Alebo ste už o nej počuli? Nie? Už viac ako dvadsaťpäť rokov sa venuje výchove a vzdelávaniu mladých ľudí vo vyše tridsiatich strediskách na Slovensku a jej vznik je úzko spojený s Košicami.

„Naše aktivity sú určené predovšetkým deťom a mládeži. Domka vytvára podmienky na ich sebarealizáciu, osobnostný i profesionálny rast, a to formou výchovy, vzdelávania i ponuky dobrovoľníctva mladých. No svoju pozornosť zameriavame aj na „dospelých domkárov“ a mladé rodiny, komunitu. Základnou metódou našej práce a komunikácie je preventívny výchovný systém dona Bosca s viac ako 150-ročnou históriou. Cieľom  je podporovať integrálny rozvoj mladého človeka v „kritickom“ období dospievania tak, aby sa učil prevziať zodpovednosť za seba aj za svoje okolie, vychovávať solidárnych mladých ľudí, ktorí svoj život orientujú na ľudské a kresťanské hodnoty a prosociálne aktivity. Základnou aktivitou našej organizácie sú „stretká“  rovesníckych skupín, ktoré prinášajú výborné výsledky v preventívnej výchove. Organizujeme však aj krúžkovú činnosť, dennú herňu, aktivity pre rodiny, rodičov dospelých a ponúkame tiež základným i stredným školám v našom meste výchovnú spoluprácu,“ predstavila organizáciu a jej ciele Valéria Snopková. A my dodajme, že v lanskom roku získala košická Domka v rámci programu Spoločne pre región spoločnosti U. S. Steel Košice a Karpatskej nadácie na realizáciu svojho projektu pod názvom Dobrovoľníctvo – životný štýl 2 222,98 eura. Podarilo sa jeho aktérom zámer spočívajúci v podpore vzdelávania, výchovy, prípravy dobrovoľníkov – animátorov, ktorí pôsobia v komunite a pre komunitu, venujú svoj čas deťom a mládeži, sprevádzajú rovesnícke skupiny, vedú krúžky, pripravujú pre nich rôzne aktivity a podujatia, naplniť?  Na tohto týždňovom  slávnostnom vyhodnotení nového ročníka grantového programu, kde výsledky projektu prezentovali, potvrdili, že áno. Jeho realizátori pripravili a zorganizovali štrnásť rôznorodých podujatí, do ktorých bolo zapojených šesťdesiat dobrovoľníkov a  ktoré navštívilo viac než osemsto ľudí, z toho šesťdesiat dobrovoľníkov.

„Dobrovoľníci, ktorí boli cieľovou skupinou, získali nové vedomosti v oblasti práce s mládežou, zručnosti pri príprave podujatí, akými sú  tvorivosť, zodpovednosť, komunikačné zručnosti, riešenie problémových situácií a podobne. O dobrovoľníctvo je medzi mladými stále záujem a tak príprava skupiny nových dobrovoľníkov začne v septembri,“ doložila Valéria Snopková. Pre ňu samu znamená dobrovoľníctvo cestu i záväzok. „Je to príležitosť, ako nežiť iba pre seba a vrátiť v práci pre druhých aspoň malú časť z toho, čo som dostala. Dobrovoľníctvo je spoznávanie samej seba, svojich darov i limitov. Učenie sa novým veciam, cvičenie sa v sebaovládaní, odvahe, asertivite, či pokore, ale aj veľa pekných chvíľ strávených s novými ľuďmi, nové zážitky, skúsenosti.“

Medzi podporovateľmi a spoluautormi projektu Dobrovoľníctvo – životný štýl boli aj Martina a Marián Rendošoví, naši kolegovia z U. S. Steel Košice. Čo ich k tomu viedlo?

„Stredisko navštevujeme my dospelí, ako aj naše deti a vidíme, čo sa tam robí hlavne pre mladých. Keď vidíte iných ľudí, ako sa snažia zadarmo venovať svoj čas a schopnosti mladým ľuďom (medzi inými aj našim deťom), aby sa neponevierali po ulici, ale zmysluplne využívali svoj voľný čas, máte chuť im nejako pomôcť. Poznáme tamojšiu komunitu ľudí a pripadá nám prirodzené zanechať svoje pohodlie a urobiť niečo dobré pre iných a aspoň takto oplatiť to, čo dali našim deťom. Čas, radosť, otvorené  prostredie, pomoc pri výchove, usmerňovanie. Počas projektu sme pomáhali  s administratívnymi prácami a pri hľadaní a zabezpečovaní zariadení pre pobytové  aktivity pre dobrovoľníkov,“ dozvedeli sme sa.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...