Prázdny
Prázdny

PrEHliadky podniku

Prázdny
Prázdny

Prehliadky podniku

Vyžrebovaní kolegovia aj s rodinnými príslušníkmi nad 12 rokov budú mať možnosť nahliadnuť za brány nášho podniku. Pri prehliadke využijeme autobusovú dopravu, aby ste toho mohli uvidieť čo najviac.

Program prehliadky:

 • privítanie, film o výrobe USSK
 • prezlečenie sa do OOPP
 • Závodný hasičský útvar
 • DZ Koksovňa, DZ Vysoké pece, DZ Oceliareň (Bus Tour)
 • DZ Energetika (dispečing)
 • DZ Teplá valcovňa
 • DZ Zušľachťovne a obalová vetva (Pozinkovňa č. 3, Expedícia)
 • obed

Po obdržaní všetkých potrebných osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) sa minibusmi presunieme k nášmu Závodnému hasičskému útvaru, kde nám predstavia svoju najmodernejšiu hasičskú techniku. Potom sa vydáme popri šrotovisku a úpravni brám smerom k oceliarniam. Od nich je iba na skok ku vysokým peciam. Ak budeme mať šťastie, uvidíme, ako sa leje surové železo do pojazdných miešačov pod vysokými pecami. Od vysokých pecí sa minibusmi presunieme ku koksárenským bateriám a naspäť popri rudisku sa sa dostaneme na dispečing DZ Energetika, kde nás naši energetici oboznámia s manažmentom energií v našej spoločnosti. Pokračovať v pešej prehliadke budeme i na DZ Teplá valcovňa. Najprv prejdeme popri narážacích peciach a potom popri jednotlivých častiach TŠP až k navíjačkám. A aby sme vám ukázali okrem klasickej prvovýroby a valcovania aj niektorú z finalizujúcich liniek, tak na záver navštívime Pozinkovaciu linku č. 3, ktorá je súčasťou DZ Zušľachťovne a obalová vetva. Dozviete sa, aký je rozdiel medzi „galvanized“ a „galvannealed“ pozinkovými zvitkami. Na úplný záver, veríme, že vám dobre padne chutný obed.

Ako sa obliecť do podniku

Pri prehliadke prevádzok je nutné mať oblečené dlhé klasické nohavice (najlepšie rifle) a pevnú uzatvorenú celokoženú obuv na nízkom podpätku. Osobné ochranné prostriedky (prilby, okuliare, rukavice, nehorľavé červené plášte s reflexnými a protiporéznymi rukávmi) si účastníci vyzdvihnú v Centre OOPP pre návštevníkov. Počas prehliadky bude okrem dopravy zabezpečené i dorozumievacie zariadenie (mikrofón so slúchadlami), aby ste si mohli výklad nerušene vypočuť, keďže súčasťou prehliadky podniku sú aj prevádzky so zvýšenou hladinou hluku

Čo vás čaká na prehliadke podniku

 • Exkurzia trvá bez prestávky 3 hodiny, budeme kráčať iba po vyznačených prechodových trasách. Navštívime naše tri divízne závody.
 • V DZ Teplá valcovňa zažijeme i sálavé teplo.
 • Ak prídete na prehliadku s maloletými deťmi nad 12 rokov, dávajte na nich celý čas dobrý pozor, pretože zodpovedáte nielen za svoju bezpečnosť, ale aj za bezpečnosť vašich detí.

Pri vstupe do výrobného areálu podniku je nutné dodržiavať niekoľko zásad, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany zdravia.
V prípade vstupu do priestorov a objektov U. S. Steel Košice, s.r.o. spolu s maloletou osobou, ktorej ste zákonným zástupcom, resp. máte splnomocnenie od zákonných zástupcov na jej sprevádzanie, v plnom rozsahu preberáte zodpovednosť za dodržiavanie týchto zásad touto osobou a prehlasujete, že maloletá osoba sa bude pohybovať v objektoch a priestoroch U. S. Steel Košice, s.r.o. pod vašim  dozorom.

Zušľachťovne

F A M I L Y   S A F E T Y   D A Y S   2 0 2 3

KONTAKT

Iveta Falatová

Organizácia súťaže 

  +421 55 673 4548

Prázdny

Arpád Köteles

X APP Košice, kvíz

  +421 55 673 4635

Prázdny

František Gregor

Prehliadky

  +421 55 673 4270

Prázdny
Prázdny

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...