Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

TVOJA ŠANCA HRAŤ

Prázdny

Podporujeme športovo nadané deti zo sociálne znevýhodnených rodín a deti zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice a jej dcérskej spoločnosti

PROGRAM PODPORY MLADÝCH ŠPORTOVCOV

Zámerom grantového programu Tvoja šanca hrať je podpora mladých športovcov, ktorých rodiny nemajú dostatok finančných prostriedkov na financovanie ich športových aktivít.
Nadácia U. S. Steel Košice pristupuje dôsledne k rovnosti šancí a príležitostí pre všetkých. Od roku 2010 podporuje aj mladých športovcov z radov detí zamestnancov U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností, pracujúcich v trvalom pracovnom pomere.

Rozvíjať svoju športovú kariéru môžu mladí hokejisti, futbalisti, florbalisti či basketbalisti a deti pôsobiace v iných odvetviach športu.

Od roku 2006 prispel program na členské klubové príspevky a časť výstroja pre 588 mladých športovcov sumou 220 247 eur.

O výbere športovcov rozhoduje Nadácia U. S. Steel Košice 
a manažment U. S. Steel Košice v zmysle schvaľovacieho postupu pre žiadosti o darovanie a sponzoring na základe stanovených kritérií. Rozhodnutie o zaradení do projektu je uchádzačom oznámené písomne alebo telefonicky.

T V O J A   Š A N C A   H R A Ť

KONTAKT

KONTAKTUJTE NÁS OSOBNE

Slávka Tvrdoňová

Administrátorka projektu

    +421 55 673 4915

    +421 917 704 467

   stvrdonovask.uss.com

Ako môžeme pomôcť vašej firme rásť?

Pri záujme o spoluprácu nám neváhajte napísať správu. Budeme Vás obratom kontaktovať s konkrétnou ponukou.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...