KONTAKT  |    _eng _sk

Bežné konštrukčné akosti ocele​
           

 

 

Použitie

U. S. Steel Košice vyrába teplé valcované výrobky vo zvitkoch, pozdĺžne delených zvitkoch a tabuliach. Konštrukčné akosti sú vhodné na konštrukčné účely, ako napr. výrobu ohýbaných profilov, zvárané rúrkové konštrukcie a súčasti strojov, na súčasti tepelných a energetických zariadení a podobne. Plechy sú dobre zvariteľné.

U. S. Steel Košice má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001, ako aj podľa IATF 16949 pre automobilový priemysel, ktoré sú dozorované TÜV NORD.

Vybrané druhy výrobkov valcované za tepla sú vyrábané v súlade so smernicami Európskeho parlamentu 97/23/EC, AD2000W1 a značkou Ü pre ocele, ktoré sa používajú v nemeckom stavebníctve. Výrobky dodávané podľa normy EN 10025-1/04 (konštrukčné akosti vyrábané podľa EN 10025-2:2004) sa dodávajú so značkou zhody CE.


Akosti

Výrobky valcované za tepla sú klasifikované do akostných stupňov podľa chemického zloženia a mechanických vlastností.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

ZÁKLADNÉ ROZMERY

  U. S. Steel Košice
tabule zvitky pásy
Hrúbka [mm] 1,80 - 12,50 (12,70) mm 2,00 - 8,00
Šírka [mm] 750 - 1 500 765 - 1 540 110 - 580
Dĺžka [mm] 2 000 - 12 000 - -
Vnútorný priemer zvitku [mm] - 850 (+50; -20) 600, 712, 760, 850
Vonkajší priemer zvitku [mm] - 1850
Hmotnosť 5,0 - 15,1 kg . mm-1 šírky

POZNÁMKA: rozmery môžu závisieť od akosti ocele.

POROVNANIE AKOSTÍ KONŠTRUKČNÝCH OCELÍ

EN 10025-2/04 Japonsko USA
JIS G 3101 JIS G 3106 ASTM SAE
S185 SS 330 - - -
S235JR3) - -   A570, Gr. 30,33,36
  A 569
  A 283, Gr. C, D
1009
1010
S235J03) - - - -
S235J23) - - - -
S275JR3) SS400 SM 400 A
SM 400 B
SM 400 C
  A 570, Gr. 40, 45
  A 36
1012
1015 - 1022
S275J03) - -   A 529 -
S275J23) - - - -
S355JR3) - SM 490 A
SM 490 B
SM 490 C
- -
S355J03) - SM 490 YA
SM 490 YB
SM 520 B
SM 520 C
  A 570
  Gr. 50, 55
-
S355J23) - - - -
S355K23) - - - -

  3) platí aj pre akosti v stave +N, +AR a +M

CHEMICKÉ ZLOŽENIE

Akosti podľa
EN 10025-2/04
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Chemický rozbor tavebnej analýzy v %
CMAX MnMAX PMAX SMAX SiMAX AIMIN NMAX CuMAX
S185 - - - - - - - -
S235JR 0,17 1,40 0,035 0,035 - - 0,012 0,55
S235J0 0,17 1,40 0,030 0,030 - - 0,012 0,55
S235J2 0,17 1,40 0,025 0,025 - - - 0,55

S275JR

0,21 1,50 0,035 0,035 - - 0,012 0,55
S275J0 0,18 1,50 0,030 0,030 - - 0,012 0,55
S275J2 0,18 1,50 0,025 0,025 - - - 0,55
S355JR 0,24 1,60 0,035 0,035 0,550 - 0,012 0,55
S355J0 0,20 1,60 0,030 0,030 0,550 - 0,012 0,55
S355J2 0,20 1,60 0,025 0,025 0,550 - - 0,55
S355K2 0,20 1,60 0,025 0,025 0,550 - - 0,55

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Akosti podľa
EN 10025-2/04
U. S. Steel Košice, s.r.o.
ReH MIN
[MPa]
Rm[MPa] AMIN(%) KVMIN [J]
a < 3 a ≥ 3 L0=80 mm L0=5,65S0
1,5 < a ≤ 2 2 < a ≤ 2,5 2,5 < a < 3 a ≥ 3
S185 185 310-540 290-510 l 12
t 10
l 13
t 11
l 14
t 12
l 18
t 16
-
S235JR 235 360-510 360-510 l 19
t 17
l 20
t 18
l 21
t 19
l 26
t 24
+20˚C 27
S235J0 0˚C 27
S235J2 -20˚C 27
S275JR 275 430-580 410-560 l 17
t 15
l 18
t 16
l 19
t 17
l 23
t 21
+20˚C 27
S275J0 0˚C 27
S275J2 -20˚C 27
S355JR 355 510-680 470-630 l 16
t 14
l 17
t 15
l 18
t 16
l 22
t 20
+20˚C 27
S355J0 0˚C 27
S355J2 -20˚C 27
S355K2 -20˚C 40

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV                                                                                                               akosti: S185 - S275

Hrúbka  [mm] 1) Šírka tabule [mm] 1)
od do   750 900 1000 1100 1250 1400 1500
1,80 1,99     3)          
2,00 2,19       Dĺžka tabúľ: 2 000 - 4 000 4) 3)        
2,20 2,49       Vnútorný priemer zvitku: 850 (+50; -20) 3)      
2,50 2,99       Vnútorný priemer zvitku: 600, 850 3)    
3,00 3,49       Vonkajší priemer zvitku: 1850 3)  
3,50 3,99       Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 šírky  
4,00 4,99      
5,00 5,99             Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5)  
6,00 12,502)    
od to   780 940 1040 1140 1290 1440 1540
Hrúbka  [mm] 1) Dĺžka zvitkov  [mm] 1)

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán.
Iné rozmery po dohode strán
3)  Bez záruky rovinnosti

4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad
     4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad
     6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [mm]                                                                                                                akosti: S355

Hrúbka  [mm] 1) Šírka tabule  1)
od to   750 900 1000 1100 1250 1400 1500
2,00 2,19     3)                      3)        
2,20 2,49      Dĺžka tabúľ: 2 000 - 4 000 4) 3)        
2,50 2,99      Vnútorný priemer zvitku: 850 (+50; -20) 3)      
3,00 3,49      Vnútorný priemer zvitku: 600, 850      3)    
3,50 3,99      Vonkajší priemer zvitku: 1850    3)  
4,00 4,99      Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 šírky  
5,00 5,99       Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5)  
6,00 12,502)    
od to   780 940 1040 1140 1290 1440 1540
Hrúbka  [mm] 1) Dĺžka zvitkov 1)

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán.
Iné rozmery po dohode strán
3)  Bez záruky rovinnosti

4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad
     4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad
     6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY POZDĹŽNE DELENÝCH PÁSOV [mm]        Re ≤ 350 MPa

ROZMERY POZDĹŽNE DELENÝCH PÁSOV [mm]        Re > 350 MPa

Hrúbka [mm] 1) Šírka zvitku 1)
od to 110 - 510 511 - 580 551 - 580
    2,00 2) 2,09      
2,10 2,29      
2,30 2,49      
2,50 2,99    
3,00 3,59  
3,60 6,00  
6,01 8,00      

  1) Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5 mm
  2) Po predchádzajúcej dohode
    Iné rozmery po dohode strán

 Vnútorný priemer zvitku: 600, 712, 760, 850 mm (+50, -20)
 Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm
 Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 šírky
Hrúbka [mm]   1) Šírka zvitku 1)
od to 110 - 510 511 - 580
    2,00 2) 2,99    
3,00 4,00  
4,01 7,00    

  1) Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5 mm
  2) Po predchádzajúcej dohode
    Iné rozmery po dohode strán

 Vnútorný priemer zvitku: 600, 712, 760, 850 mm (+50, -20)
 Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm
 Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 šírky

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10051/10 AND U. S. Steel Košice, s.r.o.                    Re ≤ 300 MPa

Nominálna hrúbka
[mm]  
Hraničné odchýlky hrúbky pri menovitých šírkach [mm]
≤ 1200 1200 ≤ 1500 > 1500 ≤ 18001)
EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice

 2,00

± 0,17 ± 0,15 - - - -
> 2,00 ≤ 2,50 ± 0,18 ± 0,15 ± 0,21 ± 0,17 ± 0,23 ± 0,17
> 2,50 ≤ 3,00 ± 0,20 ± 0,15 ± 0,22 ± 0,17 ± 0,24 ± 0,17
> 3,00 ≤ 4,00 ± 0,22 ± 0,18 ± 0,24 ± 0,21 ± 0,26 ± 0,21
> 4,00 ≤ 5,00 ± 0,24 ± 0,18 ± 0,26 ± 0,21 ± 0,28 ± 0,21
> 5,00 ≤ 6,00 ± 0,26 ± 0,19 ± 0,28 ± 0,21 ± 0,29 ± 0,21
> 6,00 ≤ 8,00 ± 0,29 ± 0,21 ± 0,30 ± 0,24 ± 0,31 ± 0,24
> 8,00 10,00 ± 0,32 ± 0,21 ± 0,33 ± 0,24 ± 0,34 ± 0,24
> 10,00 ≤ 12,50 ± 0,35 ± 0,21 ± 0,36 ± 0,24 ± 0,37 ± 0,24
> 12,00 ≤ 12,70 ± 0,37 ± 0,21 ± 0,38 ± 0,24 ± 0,40 ± 0,24

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10051/10 AND U. S. Steel Košice, s.r.o. 300 MPa < Re< 360 MPa

Nominálna hrúbka
[mm]
Hraničné odchýlky hrúbky pri menovitých šírkach [mm]
≤ 1200 1200 ≤ 1500 > 1500 ≤ 18001)
EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice
≤ 2,00 ± 0,20 ± 0,17 - - - -
> 2,00 ≤ 2,50 ± 0,21 ± 0,18 ± 0,24 ± 0,19 ± 0,26 ± 0,19
> 2,50 ≤ 3,00 ± 0,23 ± 0,19 ± 0,25 ± 0,21 ± 0,28 ± 0,21
> 3,00 ≤ 4,00 ± 0,25 ± 0,21 ± 0,28 ± 0,23 ± 0,30 ± 0,23
> 4,00 ≤ 5,00 ± 0,28 ± 0,22 ± 0,30 ± 0,24 ± 0,32 ± 0,24
> 5,00 ≤ 6,00 ± 0,30 ± 0,24 ± 0,32 ± 0,27 ± 0,33 ± 0,27
> 6,00 ≤ 8,00 ± 0,33 ± 0,27 ± 0,35 ± 0,29 ± 0,36 ± 0,29
> 8,00 ≤ 10,00 ± 0,37 ± 0,29 ± 0,38 ± 0,32 ± 0,39 ± 0,32
> 10,00 ≤ 12,50 ± 0,40 ± 0,31 ± 0,41 ± 0,34 ± 0,43 ± 0,34
> 12,00 ≤ 12,70 ± 0,43 ± 0,31 ± 0,44 ± 0,34 ± 0,46 ± 0,34

1) Maximálna šírka plechov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice 1540 mm.

ODCHÝLKA ROVINNOSTI TABÚĽ PODĽA EN 10051/10                                                                 Re ≤ 300 MPa

Nominálna hrúbka
[mm]
Odchýlka rovinnosti tabúľ v závislosti od šírky [mm]
 < 1200 1200 - 1500  > 1500 1)
≤ 2,00 18 20 25
> 2,00 ≤ 12,70 15 18 23

1) Maximálna šírka plechov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice 1 540 mm.
2) Odchýlka rovinnosti zvitkov na základe dohody.

   Re 301 - 360 MPa je úmerne vyššia - pozri normu EN 10051/10 

 

POVRCH

  • okovinový - tabule, zvitky, pozdĺžne delené pásy
  • morený - tabule, zvitky, pozdĺžne delené pásy (olejované), hrúbky do 4,0 mm; hrubšie plechy po predchádzajúcej dohode
    Technické dodávacie predpisy a rozmery: TN USSK 42 0118/11

TEPELNÉ SPRACOVANIE

ZVARITEĽNOSŤ

  • regulovaný režim valcovania

HRANY

  • prírodné - zvitky (tabule – po dohode strán)
  • orezané - tabule (zvitky – po dohode strán)
  • Ocele sú vhodné pre zváranie bežnou technológiou

SÚBORY NA STIAHNUTIE

VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY
Stiahnuť PDF (408 KB)

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
Zobraziť všetky jazyky

DOPORUČENIE PRE PREPRAVU, SKLADOVANIE A KONTROLU

 

Logistika

 

Ponúkame flexibilné dodávky produktov s viacerými možnosťami balenia a spôsobu dopravy.

 

Dodacie podmienky

Finálne výrobky sú dodávané zákazníkom prostredníctvom nákladnej cestnej dopravy, železničnej dopravy, lodí alebo dopravou priamo z našich distribučných centier.

                

 » vedieť viac       

mail_orange_icon_big

Pošlite nám správu

Budeme Vás kontaktovať s konkrétnou ponukou 

OBCHODNÝ TÍM

MIROSLAV MAĎAR

Obchodný riaditeľ
Slovensko

 

+421 556 739 307
+421 903 656 284

mmadarsk.uss.com

DOVDON TUGSBAYAR

Výkonný riaditeľ
U. S. Steel Europe - Bohemia a.s.
 (Česko)

+420 226 201 550
+420 777 0022 40

dtugsbayarsk.uss.com

MILAN MALÍK

Obchodný riaditeľ
Poľsko

 

+421 556 734 654
+421 903 627 471

mmaliksk.uss.com

DUŠAN DZUROVČÍN

Obchodný riaditeľ
Rakúsko, Maďarsko, Ex-Yugo, Taliansko

 

+421 556 734 538
+421 917 731 813

ddzurovcinsk.uss.com

VIKTOR UDODIK

Obchodný riaditeľ pre
východnú a južnú Európu, Škandináviu a export

+421 556 734 279
+421 903 656 981

  vudodiksk.uss.com

 

 

ROBERT KRAMER

Predajná kancelária
U. S. Steel Europe -
 
Germany GmbH.

+49 211 447292 12
 

rkramersk.uss.com

 

FREDERIC SZTOR

Predajná kancelária
U. S. Steel Europe -

France S.A.

+33 3 8768 1145
 

fsztorsk.uss.com

MARIÁN KOSTAČ

Senior riaditeľ
pre Európu

 

+421 904 704 022
 

mkostacsk.uss.com

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.