Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

BÓROM LEGOVANÉ OCELE PRE KALENIE A POPÚŠŤANIE

Prázdny
Prázdny

 

 

CHARAKTERISTIKA

Bórom legované ocele majú veľmi dobrú tvárniteľnosť v stave po valcovaní za tepla a dosahujú vysokú pevnosť po kalení a popúšťaní. Bór veľmi účinne zlepšuje prekaliteľnosť ocelí.

Bórom legované ocele sú v štádiu vývoja. Objednávky sú možné po vzájomnej dohode.

Kľúčové vlastnosti

Vyrábame zvitky

26MnB5a), 27CrMnB5-2, 27CrMnB5/30MnB5

Akosti podľa EN10083-3

Možnosti použitia materiálu

Poľnohospodárstvo: produkty vyžadujúce veľmi dobrú oteruvzdornosť a vysokú pevnosť napr. rôzne časti poľnohospodárskych strojov

Automotive: rúrkove tyče stabilizátorov do automobilov, rôzne produkty vyrobené metódou tvárnenia hot forming.

Technické parametre

CHEMICKÉ ZLOŽENIE
 

Akosti podľa EN10083-3 U.S.Steel Košice s.r.o Chemický rozbor tavebnej analýzy v %
C SiMAX Mn PMAX SMAX Cr Ti B

26MnB5a)

0.23 - 0.29 0.4 1.10 - 1.40 0.025 0.035 0.10 - 0.40 0.01 - 0.06 0.0008 - 0.0050

27CrMnB5-2

0.24 - 0.30 0.4 1.10 - 1.40 0.025 0.035 0.30 - 0.60 0.01 - 0.06 0.0008 - 0.0050
27CrMnB5/30MnB5b) 0.27 - 0.30 0.4 1.15 - 1.40 0.025 0.035 0.30 - 0.60 0.01 - 0.06 0.0008 - 0.0050

a) Akosti sú modifikáciou 20MnB5 podľa EN10083-3
b) Dvojitá deklarácia

VÝROBNÝ PROGRAM TSP

26MnB5

min.hrúbka [mm] max.hrúbka [mm] max.šírka [mm]
3 3.49 1000
3.5 3.99 1100
4 4.49 1240
4.5 4.99 1290
5 5.99 1340
6 12.5 1547


Bórom legované ocele sú v štádiu vývoja.
Objednávky akostí a rozmerov po vzájomnej dohode.

Ďalšie vlastnosti

Povrch

  • morený, nemorený zvitok
  • morený max. hrúbka 4.2 mm, väčšie hrúbky dohoda

TOLERANCIE ROZMEROV

  • EN10029 alebo EN10051 (podľa EN 10083-1 príloha D)

V prípade potreby konkrétnych parametrov, ktoré sa tu nenachádzajú, nás kontaktujte

LOGISTIKA

Ponúkame flexibilné dodávky produktov s viacerými možnosťami balenia a spôsobu dopravy.

Viac o doprave a balení     

VYRÁbame s ohľadom na udržateľnosť

Všetky procesy v spoločnosti podriaďujeme záujmu o udržateľnosť v oblasti environmentálnej, sociálnej a v oblasti riadenia spoločnosti. Naše ocele teda nesú známku udržateľnosti.

Viac o ESG stratégii     

B Ó R O M   L E G O V A N É   O C E L E  P R E   K A L E N I E  A   P O P Ú Š Ť A N I E

KONTAKT

KONTAKTUJTE NÁS OSOBNE

Milan Beličák

Obchodný riaditeľ pre Česko a Slovensko

    +421 556 734 598

    +421 903 601 790

    mbelicaksk.uss.com

Milan Malík

Obchodný riaditeľ pre Poľsko

  +421 556 734 654

  +421 903 627 471

  mmaliksk.uss.com

Eva Širillová

Obchodný riaditeľ pre západnú Európu

  +421 556 734 016

  +421 917 656 761

  esirillovask.uss.com

Ján Rohár

Obchodný riaditeľ pre južnú a východnú Európu a Export

  +421 556 734 596

  +421 903 616 433

  jroharsk.uss.com

Dušan Dzurovčin

Obchodný riaditeľ pre Rakúsko

  +421 556 734 538

  +421 917 731 813

  ddzurovcinsk.uss.com

Ako môžeme pomôcť vašej firme rásť?

Pri záujme o spoluprácu nám neváhajte napísať správu. Budeme Vás obratom kontaktovať s konkrétnou ponukou.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...