Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

OCEĽ PRE SMALTOVANIE

Prázdny
Prázdny

formy výrobkov

Zvitky

široké pásy s valcovanou šírkou 600mm a viac, dodávané vo zvitkoch

Pozdĺžne delené pásy

delené zo širokých pásov, šírka menej ako 600mm, dodávané vo zvitkoch

Tabule

plechy delené zo širokých pásov dodávané v tabuliach

Kľúčové vlastnosti

KOSMALT S240E, KOSMALT S300E, KOSMALT S355E

Akosti podľa TN USSK 10209-2:2020

Technické parametre

CHEMICKÉ ZLOŽENIE A MECHANICKÉ VLASTNOSTI

kosmalt s240e

TN USSK 10209-2:2020 Chemické zloženie - rozbor tavby v %
C max.
0,10
Mn max.
0,40
Si max.
0,25
P max.
​​​​​​​0,020
S max.
​​​​​​​0,020
B max.
​​​​​​​0,005
Al max.
​​​​​​​0,020
Ti max.
​​​​​​​0,10
Medza klzu   Rp0,2 min. 240 MPa
Pevnosť v ťahu   Rm 300 - 450 MPa
Ťažnosť   A   Lo=5,65 Ös0 min. 30%

kosmalt s300e

TN USSK 10209-2:2020 Chemické zloženie - rozbor tavby v %
C max.
0,10
Mn max.
0,40
Si max.
0,25
P max.
0,020
S max.
​​​​​​​0,020
B max.
​​​​​​​0,005
Al max.
​​​​​​​0,020
Ti max.
​​​​​​​0,10
Medza klzu ​​​​​​​  Rp0,2 min. 300 MPa
Pevnosť v ťahu   Rm 350 - 500 MPa
Ťažnosť   A   Lo=5,65 Ös0 min. 26%

kosmalt s355e

TN USSK 10209-2:2020 Chemické zloženie - rozbor tavby v %
C max.
0,10
Mn max.
0,40
Si max.
0,25
P max.
​​​​​​​0,020
S max.
​​​​​​​0,020
B max.
​​​​​​​0,005
Al max.
​​​​​​​0,020
Ti max.
​​​​​​​0,10
Medza klzu   Rp0,2 min. 355 MPa
Pevnosť v ťahu   Rm 430 - 580 MPa
Ťažnosť   A   Lo=5,65 Ös0 min. 17%

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV

Re < 280 MPa

Nominálna hrúbka [mm]1) Šírka [mm] 1) (údaje v zátvorkách predstavujú šírky tabúl s orezanými okrajmi)
  780 (750) 940 (900) 1040 (1000) 1140 (1100) 1290 (1250) 1440 (1400) 1540 (1500)
1,80 - 1,99     3)          
2,00 - 2,19   Dĺžka tabúľ: 2000-4000mm4) 3)        
2,20 - 2,49     3)      
2,50 - 2,99     3)    
3,00 - 3,49     3)  
3,50 - 3,99      
4,00 - 4,99      
5,00 - 5,99   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5)  
6,00 - 12,50 2)    

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Hrúbky 6,01-12,50 mm po dohode strán
Iné rozmery po dohode strán
3)  Bez záruky rovinnosti

4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad
     4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad
     6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV

Re 280 - 360 MPa

Nominálna hrúbka [mm]1) Šírka [mm] 1) (údaje v zátvorkách predstavujú šírky tabúl s orezanými okrajmi)
  780 (750) 940 (900) 1040 (1000) 1140 (1100) 1290 (1250) 1440 (1400) 1540 (1500)
2,00 - 2,19   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 4 000 4) mm          
2,20 - 2,49     3)        
2,50 - 2,99     3)      
3,00 - 3,49               3)    
3,50 - 3,99     3)  
4,00 - 4,99      
5,00 - 5,99   Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5)  
6,00 - 12,50 2)    

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Hrúbky 6,01-12,50 mm po dohode strán
Iné rozmery po dohode strán
3)  Bez záruky rovinnosti

4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad
     4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad
     6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY POZDĹŽNE DELENÝCH PÁSOV

Re < 360 MPa

Nominálna hrúbka [mm]1) Šírka zvitku [mm]1)
110 - 510 511 - 550 551 - 580
1,80 2) - 2,09      
2,10 - 2,29      
2,30 - 2,49      
2,50 - 2,99

 

 
3,00 - 3,59  
3,60 - 6,00  
6,01 - 8,00 2)      

1) Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5 mm
2) Hrúbky 6,01-8,00 mm po dohode strán

Iné rozmery po dohode strán

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10051:2010 A U. S. Steel Košice, s.r.o.

Re ≤ 300 MPa

Nominálna hrúbka
[mm] 
Hraničné odchýlky hrúbky pri menovitých šírkach [mm]

≤ 1200

1200 ≤ 1500 > 1500 ≤  1800 1)
EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice

≤ 2,00

± 0,17 ± 0,15 - - - -
> 2,00 ≤ 2,50 ± 0,18 ± 0,15 ± 0,21 ± 0,17 ± 0,23 ± 0,17
> 2,50 ≤ 3,00 ± 0,20 ± 0,15 ± 0,22 ± 0,17 ± 0,24 ± 0,17
> 3,00 ≤ 4,00 ± 0,22 ± 0,18 ± 0,24 ± 0,21 ± 0,26 ± 0,21
> 4,00 ≤ 5,00 ± 0,24 ± 0,18 ± 0,26 ± 0,21 ± 0,28 ± 0,21
> 5,00 ≤ 6,00 ± 0,26 ± 0,19 ± 0,28 ± 0,21 ± 0,29 ± 0,21
> 6,00 ≤ 8,00 ± 0,29 ± 0,21 ± 0,30 ± 0,24 ± 0,31 ± 0,24
> 8,00 ≤ 10,00 ± 0,32 ± 0,21 ± 0,33 ± 0,24 ± 0,34 ± 0,24
> 10,00 ≤ 12,50 ± 0,35 ± 0,21 ± 0,36 ± 0,24 ± 0,37 ± 0,24

1) Maximálna šírka výrobkov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice 1 540 mm.

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10051:2010 A U. S. Steel Košice, s.r.o.

300 MPa < Re ≤ 360 MPa

Nominálna hrúbka
[mm] 
Hraničné odchýlky hrúbky pri menovitých šírkach [mm]

≤ 1200

1200 ≤ 1500 > 1500 ≤  1800 1)
EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice

≤ 2,00

± 0,20 ± 0,17 - - - -
> 2,00 ≤ 2,50 ± 0,21 ± 0,18 ± 0,24 ± 0,19 ± 0,26 ± 0,19
> 2,50 ≤ 3,00 ± 0,23 ± 0,19 ± 0,25 ± 0,21 ± 0,28 ± 0,21
> 3,00 ≤ 4,00 ± 0,25 ± 0,21 ± 0,28 ± 0,23 ± 0,30 ± 0,23
> 4,00 ≤ 5,00 ± 0,28 ± 0,22 ± 0,30 ± 0,24 ± 0,32 ± 0,24
> 5,00 ≤ 6,00 ± 0,30 ± 0,24 ± 0,32 ± 0,27 ± 0,33 ± 0,27
> 6,00 ≤ 8,00 ± 0,33 ± 0,27 ± 0,35 ± 0,29 ± 0,36 ± 0,29
> 8,00 ≤ 10,00 ± 0,37 ± 0,29 ± 0,38 ± 0,32 ± 0,39 ± 0,32
> 10,00 ≤ 12,50 ± 0,40 ± 0,31 ± 0,41 ± 0,34 ± 0,43 ± 0,34

1) Maximálna šírka výrobkov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice 1 540 mm.

ODCHÝLKY ROVINNOSTI TABÚĽ PODĽA EN 10051:2010

Re ≤ 300 MPa

Nominálna hrúbka
[mm]
Odchýlka rovinnosti tabúľ v závislosti od šírky [mm]
< 1200 1200 - 1500  > 1500 1)
≤ 2,00 18 20 25
> 2,00 ≤ 12,50 15 18 23

1) Maximálna šírka výrobkov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice 1 540 mm.

Pre Re > 300 MPa je úmerne vyššia - pozri normu EN 10051:2010

LOGISTIKA

Ponúkame flexibilné dodávky produktov s viacerými možnosťami balenia a spôsobu dopravy.

Viac o doprave a balení     

VYRÁbame s ohľadom na udržateľnosť

Všetky procesy v spoločnosti podriaďujeme záujmu o udržateľnosť v oblasti environmentálnej, sociálnej a v oblasti riadenia spoločnosti. Naše ocele teda nesú známku udržateľnosti.

Viac o ESG stratégii     

O C E Ľ   P R E   S M A L T O V A N I E​

KONTAKT

KONTAKTUJTE NÁS OSOBNE

Milan Beličák

Obchodný riaditeľ pre Česko a Slovensko

    +421 556 734 598

    +421 903 601 790

    mbelicaksk.uss.com

Milan Malík

Obchodný riaditeľ pre Poľsko

  +421 556 734 654

  +421 903 627 471

  mmaliksk.uss.com

Eva Širillová

Obchodný riaditeľ pre západnú Európu

  +421 556 734 016

  +421 917 656 761

  esirillovask.uss.com

Ján Rohár

Obchodný riaditeľ pre južnú a východnú Európu a Export

  +421 556 734 596

  +421 903 616 433

  jroharsk.uss.com

Dušan Dzurovčin

Obchodný riaditeľ pre Rakúsko

  +421 556 734 538

  +421 917 731 813

  ddzurovcinsk.uss.com

Ako môžeme pomôcť vašej firme rásť?

Pri záujme o spoluprácu nám neváhajte napísať správu. Budeme Vás obratom kontaktovať s konkrétnou ponukou.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...